BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zakład Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej Wydział Farmaceutyczny UJ CM
słowa kluczowe: pomiar markerów, badania farmakokinetyczne, analiza statystyczna
numer oferty: 88
tematyka badań:
 • badania farmakokinetyczne i farmakokinetyczno-farmakodynamiczne nad nowymi związkami;
 • badania nad zależnością struktura-właściwości farmakokinetyczne;
 • ocena wpływu chorób o podłożu zapalnym na profil farmakokinetyczny leku w eksperymentalnych modelach chorób, badania interakcji w fazie farmakokinetycznej z uwzględnieniem metabolizmu, transportu i wiązania leku z białkami osocza;
 • modelowanie populacyjne w optymalizacji farmakoterapii;
 • modelowanie farmakokinetyczno-farmakodynamiczne w analizie danych i symulacji.
aparatura:
 • HPLC z detekcją DAD, elektrochemiczną i spektrofluorymetryczną (Merck Hitachi, 2007, Japonia);
 • system do perfuzji izolowanych narządów wewnętrznych (Hugo Sachs Elektronik - Harvard Apparatus, 2009, Wielka Brytania);
 • zestaw do mikrodializy (CMA Microdialysis AB, 1999, Szwecja);
 • zestaw do badania wiązania leku z białkami osocza metodą dializy równowagowej (Harvard Apparatus, 2011, Kanada);
 • aaparat do badania uwalniania substancji czynnych ze stałych postaci leków (Ismatec/Julabo, 2011, Niemcy);
usługi:
 • opracowanie i walidacja analitycznych metod oznaczania nowych związków w materiale biologicznym (osocze, surowica, mocz, homogenaty tkanek);
 • określenie profilu farmakokinetycznego nowych związków i wybór związków o korzystnych parametrach farmakokinetycznych do dalszych badań;
 • oszacowanie wiązania związku z białkami osocza;
 • ocena metabolizmu i transportu nowych związków z wykorzystaniem izolowanych narządów;
 • wybór dawki do I fazy badań klinicznych (skalowanie allometryczne);
 • pomiar markerów odpowiedzi farmakologicznej i ocena zależności farmakokinetyczno-farmakodynamicznych;
 • badania farmakokinetyczne nad nowymi związkami – kandydatami na lek prowadzone zgodnie z zaleceniami FDA i EMA;
 • opracowanie i walidacja metod analitycznych do oznaczania nowych związków w materiale biologicznym zgodnie z wymogami FDA i ICH;
 • opracowanie i walidacja metod oznaczania związków racemicznych;
 • oznaczanie biomarkerów odpowiedzi farmakologicznej i modelowanie farmakokinetyczno-farmakodynamiczne;
 • analiza statystyczna;

 

forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza, wynajem aparatury

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko:
telefon: + 48 12 664 42 00
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Zapraszamy do obejrzenia plakatów, które były prezentowane w ramach Demo Day II +
W styczniu zakończy się projekt realizowany przez CTT CITTRU w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Inkubator Innowacyjności+. Wsparliśmy między innymi wybranych w konkursie 18 zespołów badawczych, które pracują nad nowatorskimi technologiami. Dzięki środkom przyznanym przez CTT CITTRU sfinansowane zostały prace przedwdrożeniowe, które umożliwiły podniesienie atrakcyjności tych wynalazków i zwiększyły zainteresowanie nimi inwestorów
Innowacyjny preparat dla ryb
Naukowcy związani z Uniwersytetem Jagiellońskim opracowali, a następnie opatentowali preparat wykorzystywany w profilaktyce i leczeniu ryb. Środek jest już dostępny na rynku i może być stosowany zarówno u ryb ozdobnych, jak i tych przeznaczonych do konsumpcji.
Naukowcy z UJ odkryli nieoczekiwane działanie protoporfiryn
Metoda opatentowana przez naukowców z UJ daje nadzieję na skuteczniejsze leczenie osób wymagających przeszczepu komórek krwiotwórczych. Badacze analizują substancję, która może lepiej mobilizować komórki, niż lek standardowo stosowany u pacjentów.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska