BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zespół Ekologii Mikroorganizmów Wodnych Wydział Biologii i Nauki o Ziemi UJ
słowa kluczowe: środowisko, ekologia mikroorganiznów wodnych, analizy osadu, oczyszczalnie ścieków
numer oferty: 27
tematyka badań:
 • ekologia mikroorganizmów wodnych;
 • interakcje pomiędzy organizmami w osadzie czynnym.
aparatura:
 • mikroskop odwrócony OLYMPUS IX71 z kontrastem reliefowym i epifluorescencją, sprzężony z kamerą cyfrowa i komputerem wyposażonym w system analizy obrazu analySIS;
 • mikroskop Nikon Eclipse 80i z kontrastem fazowym, interferencyjnym i epifluorescencją, sprzężony z kamerą cyfrową i komputerem wyposażonym w system analizy obrazu LUCIA;
 • 5 sztuk bioreaktorów do hodowli ciągłej New Brunswick Scientific kontrolowanych przez program BioCommand® Process Control software ver.2010 (New Brunswick Co.);
 • programowalne komory klimatyczne Sanyo MLR-350 z możliwością ustawiania temperatury w zakresie od 0 do +50 °C.
usługi:
 • ocena jakości osadu czynnego z oczyszczalni ścieków;
 • biologiczne analizy osadu czynnego (mikroorganizmy, pierwotniaki, metazoa);
 • analiza mikroskopowa osadu czynnego wg metody Eikelbooma, oznaczanie bakterii nitkowatych w osadzie czynnym, ocena jakości osadu czynnego w oparciu o Indeks Madoniego, oznaczanie bakterii nitryfikacyjnych metodą hybrydyzacji in situ (Vermicon, FISH);
 • badanie wpływu różnego typu ścieków na biologię osadu czynnego i parametry oczyszczonego ścieku w bioreaktorach symulujących pracę oczyszczalni.

Stosowane metody i techniki badawcze:

 • barwienie Grama i Neissera;
 • metody srebrowe;
 • obserwacje mikroskopowe w kontraście fazowym i interferencyjnym;
 • dokumentacja zdjęciowa;
 • metoda FISH;
 • obserwacje z zastosowaniem fluorescencji;
 • analizy chemiczne metodami fotometrycznymi.
doświadczenie / referencje / realizacje:
 • wszystkie analizy wykonywane na zlecenie firmy Biospekt sp. z o.o. (spin-off UJ);
 • dotychczas wykonano kilkaset ekspertyz dla kilkudziesięciu oczyszczalni ścieków z całej Polski.
forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza, wynajem aparatury

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko:
telefon: + 48 12 664 42 00
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Zapraszamy do obejrzenia plakatów, które były prezentowane w ramach Demo Day II +
W styczniu zakończy się projekt realizowany przez CTT CITTRU w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Inkubator Innowacyjności+. Wsparliśmy między innymi wybranych w konkursie 18 zespołów badawczych, które pracują nad nowatorskimi technologiami. Dzięki środkom przyznanym przez CTT CITTRU sfinansowane zostały prace przedwdrożeniowe, które umożliwiły podniesienie atrakcyjności tych wynalazków i zwiększyły zainteresowanie nimi inwestorów
Innowacyjny preparat dla ryb
Naukowcy związani z Uniwersytetem Jagiellońskim opracowali, a następnie opatentowali preparat wykorzystywany w profilaktyce i leczeniu ryb. Środek jest już dostępny na rynku i może być stosowany zarówno u ryb ozdobnych, jak i tych przeznaczonych do konsumpcji.
Naukowcy z UJ odkryli nieoczekiwane działanie protoporfiryn
Metoda opatentowana przez naukowców z UJ daje nadzieję na skuteczniejsze leczenie osób wymagających przeszczepu komórek krwiotwórczych. Badacze analizują substancję, która może lepiej mobilizować komórki, niż lek standardowo stosowany u pacjentów.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska