BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zespół Elektrochemii Wydział Chemii UJ
słowa kluczowe: nowe materiały, badanie korozji, akumulatory baterii, elektrochemia analityczna
numer oferty: 65
tematyka badań:
 • otrzymywanie nanoporowatych struktur tlenków metali (Al2O3, TiO2, SnO, ZrO2) w procesie anodyzacji;
 • synteza nanodrutów metalicznych (np. Ag, Au, Cu, Sn, Sb, Ag-Au), polimerowych (np. polipirol, polistyren), półprzewodnikowych (np. InSb) i kompozytowych (np. polipirol-srebro);
 • nanostrukturalne sensory elektrochemiczne (e.g., adrenaliny, nadtlenku wodoru, pH);
 • nanostrukturalne materiały termoelektryczne;
 • nowoczesne, nanostrukturalne materiały do akumulatorów litowo-jonowych;
 • cementacja;
 • elektrolityczne osadzanie i roztwarzanie metali;
 • korozja metali i stopów.
aparatura:
 • galwanostat/potencjostat Reference 3000 (Gamry Instruments).
usługi:
 • badania nad zastosowaniem nanoporowatego tlenku tytanu(IV) jako materiału na implanty kości;
 • badanie korozji;
 • badanie pokryć galwanicznych;
 • badania akumulatorów baterii, ogniw paliwowych i superkondensatorów;
 • elektrochemia analityczna.

Stosowane metody i techniki badawcze:

 • metody elektrochemiczne (techniki stałoprądowe, pulsacyjne, techniki do badań parametrów fizycznych, elektrochemiczna spektroskopia impendacyjna).
forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza, wynajem aparatury

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko:
telefon: + 48 12 664 42 00
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Zapraszamy do obejrzenia plakatów, które były prezentowane w ramach Demo Day II +
W styczniu zakończy się projekt realizowany przez CTT CITTRU w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Inkubator Innowacyjności+. Wsparliśmy między innymi wybranych w konkursie 18 zespołów badawczych, które pracują nad nowatorskimi technologiami. Dzięki środkom przyznanym przez CTT CITTRU sfinansowane zostały prace przedwdrożeniowe, które umożliwiły podniesienie atrakcyjności tych wynalazków i zwiększyły zainteresowanie nimi inwestorów
Innowacyjny preparat dla ryb
Naukowcy związani z Uniwersytetem Jagiellońskim opracowali, a następnie opatentowali preparat wykorzystywany w profilaktyce i leczeniu ryb. Środek jest już dostępny na rynku i może być stosowany zarówno u ryb ozdobnych, jak i tych przeznaczonych do konsumpcji.
Naukowcy z UJ odkryli nieoczekiwane działanie protoporfiryn
Metoda opatentowana przez naukowców z UJ daje nadzieję na skuteczniejsze leczenie osób wymagających przeszczepu komórek krwiotwórczych. Badacze analizują substancję, która może lepiej mobilizować komórki, niż lek standardowo stosowany u pacjentów.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska