BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zespół Katalizy i Fizykochemii Ciała Stałego Wydział Chemii UJ
słowa kluczowe: środowisko, spektroskopia, chemia powierzchni, chemia materiałów, chemia spożywcza, kataliza
numer oferty: 29
tematyka badań:
 • badania w zakresie spektroskopii i chemii powierzchni, chemii materiałów, chemii spożywczej oraz modelowania molekularnego i katalizy heterogenicznej.
aparatura:
 • analityczny transmisyjny mikroskop elektronowy TecnaiOsiris 200 kV (FEI);
 • impulsowy spektrometr EPR ELEXSYS-II E580 FT/CW (Bruker) z akcesoriami i oprogramowaniem;
 • piec do syntez wysokotemperaturowych (Czylok);
 • nano-granulometr (Malvern Nano ZS) z automatycznym titratorem (MPT-2) i wiskozymetrem (SV-10);
 • spektrometr Ramana InVia (Renishaw) z wyposażeniem i oprogramowaniem.
usługi:
 • aktywacja małych cząsteczek (O2, NOx, COx, H2O, lotne związki organiczne);
 • synteza i funkcjonalizacja nanomateriałów tlenkowych o kontrolowanej morfologii;
 • polimerowe ogniwa paliwowe;
 • procesy rodnikowe w chemii spożywczej;
 • synteza i charakterystyka materiałów do zastosowań katalitycznych.

Stosowane metody i techniki badawcze:

 • metody spektroskopowe (EPR, IR, RS, XPS, UV-Vis);
 • metody programowane temperaturowo (TPR, TPD, TPSR);
 • dyfraktometria proszkowa (XRD);
 • metody mikroskopowe – strukturalne i analityczne (SEM/TEM);
 • pomiary pracy wyjścia (sonda Kelvina);
 • modelowanie molekularne (DFT).
doświadczenie / referencje / realizacje:
 • współpraca:
 • KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden 

Prof. K. Engvall
Prof. J. Pan

 • University of Göteborg and Chalmers Univerity of Technology, Sweden

Prof. L. Holmlid

 • Unite de Catalyse et Chimie du Solide, Universite des Sciences et Technologies de Lille, France

Prof. P. Granger
Prof. J-F. Paul

 • Universidad de Alicante, Facultad de Ciencias, Spain

Prof. M.J. Illan-Gomez 
Prof. A. Bueno-López

 • Technical University of Ostrava, Czech Republic 

Prof. L. Obalová

 • Politecnico di Torino, Department of Materials Science and Chemical Engineering, Italy

Prof. S. Specchia

 • Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach, Polska

dr M. Wilk
mgr inż. M. Inger

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im S. Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Polska

Prof. W. Rakowski 
dr S. Zimowski 
dr M. Kot

 • Instytut Nafty i Gazu w Krakowie, Polska 

dr L. Ziemiański
dr G. Żak
mgr M. Wojtasik.

forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza, wynajem aparatury

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko:
telefon: + 48 12 664 42 00
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Zapraszamy do obejrzenia plakatów, które były prezentowane w ramach Demo Day II +
W styczniu zakończy się projekt realizowany przez CTT CITTRU w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Inkubator Innowacyjności+. Wsparliśmy między innymi wybranych w konkursie 18 zespołów badawczych, które pracują nad nowatorskimi technologiami. Dzięki środkom przyznanym przez CTT CITTRU sfinansowane zostały prace przedwdrożeniowe, które umożliwiły podniesienie atrakcyjności tych wynalazków i zwiększyły zainteresowanie nimi inwestorów
Innowacyjny preparat dla ryb
Naukowcy związani z Uniwersytetem Jagiellońskim opracowali, a następnie opatentowali preparat wykorzystywany w profilaktyce i leczeniu ryb. Środek jest już dostępny na rynku i może być stosowany zarówno u ryb ozdobnych, jak i tych przeznaczonych do konsumpcji.
Naukowcy z UJ odkryli nieoczekiwane działanie protoporfiryn
Metoda opatentowana przez naukowców z UJ daje nadzieję na skuteczniejsze leczenie osób wymagających przeszczepu komórek krwiotwórczych. Badacze analizują substancję, która może lepiej mobilizować komórki, niż lek standardowo stosowany u pacjentów.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska