BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zespół Kinetyki Reakcji Heterogenicznych Wydział Chemii UJ
słowa kluczowe: środowisko, kinetyka reakcji heterogenicznych, spektrometria, badania powierzchni, chemia konserwatorska, katalizatory,
numer oferty: 30
tematyka badań:
 • inżynieria molekularna katalizatorów (reaktory strukturalne w procesach związanych z ochroną środowiska);
 • chemia konserwatorska.
aparatura:
 • spektrometr masowy Esquire 6000 (Bruker) z układem bezpośredniego podawania próbki;
 • moduł do badania fluorescencji preparatów do mikroskopu optycznego;
 • mikroskop IR z wyposażeniem obejmującym Stolik x-y z kontrolą ostrości oraz Kryształ ATR;
 • różnicowy detektor refraktometryczny Optilab T-rEx (Wyatt Technology).
usługi:
 • procesy dopalania lotnych związków organicznych oraz redukcji tlenków azotu;
 • badania degradacji polimerów naturalnych (celuloza, białka) i barwników;
 • analiza stanu zdegradowania materiałów na bazie polimerów naturalnych (papier, tkaniny);
 • badania powierzchni katalizatorów w realnym czasie pracy.

Stosowane metody i techniki badawcze:

 • spektrometria masowa;
 • metody spektroskopowe (spektroskopia fluorescencyjna, IR);
 • metody refraktometryczne.
forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza, wynajem aparatury

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko:
telefon: + 48 12 664 42 00
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Zapraszamy do obejrzenia plakatów, które były prezentowane w ramach Demo Day II +
W styczniu zakończy się projekt realizowany przez CTT CITTRU w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Inkubator Innowacyjności+. Wsparliśmy między innymi wybranych w konkursie 18 zespołów badawczych, które pracują nad nowatorskimi technologiami. Dzięki środkom przyznanym przez CTT CITTRU sfinansowane zostały prace przedwdrożeniowe, które umożliwiły podniesienie atrakcyjności tych wynalazków i zwiększyły zainteresowanie nimi inwestorów
Innowacyjny preparat dla ryb
Naukowcy związani z Uniwersytetem Jagiellońskim opracowali, a następnie opatentowali preparat wykorzystywany w profilaktyce i leczeniu ryb. Środek jest już dostępny na rynku i może być stosowany zarówno u ryb ozdobnych, jak i tych przeznaczonych do konsumpcji.
Naukowcy z UJ odkryli nieoczekiwane działanie protoporfiryn
Metoda opatentowana przez naukowców z UJ daje nadzieję na skuteczniejsze leczenie osób wymagających przeszczepu komórek krwiotwórczych. Badacze analizują substancję, która może lepiej mobilizować komórki, niż lek standardowo stosowany u pacjentów.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska