BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zespół Nanotechnologii Polimerów i Biomateriałów Wydział Chemii UJ
słowa kluczowe: nowe materiały, nanotechnologia, materiały polimerowe, materiały hybrydowe, kontrolowane dostarczanie leków
numer oferty: 67
tematyka badań:
 • badania nad zaawansowanymi materiałami polimerowymi i hybrydowymi do zastosowań w nanotechnologii, medycynie i ochronie środowiska.
aparatura:
 • elipsometr spektralny M-2000 (J. A. Woollam Ellipsometry Solutions);
 • mikroskop konfokalny (mikroskop odwrócony Nikon Ti-E z systemem konfokalnym Nikon A1).
usługi:
 • materiały do kontrolowanego dostarczania leków;
 • układy zdyspergowane do celów biomedycznych;
 • pęcherzyki stabilizowane surfaktantami oraz liposomy jako nośniki biologicznie aktywnych molekuł;
 • stabilizowane krzemionką magnetyczne mikrosfery do zastosowań biomedycznych;
 • materiały drukowane molekularnie dla potrzeb biomedycznych otrzymywane przy zastosowaniu metod fotochemicznych;
 • rusztowania polimerowe dla hodowli tkankowych;
 • polimery inteligentne do zastosowań biomedycznych i w ochronie środowiska (usuwanie heparyny z krwi, oczyszczanie wody z substancji powierzchniowo czynnych);
 • badania grubości warstwy powierzchniowej oraz jej właściwości optycznych;
 • obrazowanie fluoryzujących obiektów o rozmiarach większych od 1 mm;
 • rejestracja widm emisyjnych fluoryzujących obiektów;
 • pomiary intensywności fluorescencji w wybranym obszarze obrazu i/lub w czasie;
 • tworzenie wirtualnych przekrojów poprzecznych i podłużnych, analiza widma fluorescencji w szerokim zakresie długości fal;
 • kolokalizacja;
 • fotoaktywacja.

Stosowane metody i techniki badawcze:

 • elispometria spektroskopowa;
 • spektroskopia fluorescencyjna;
 • mikroskopia konfokalna.
forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza, wynajem aparatury

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko:
telefon: + 48 12 664 42 00
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Zapraszamy do obejrzenia plakatów, które były prezentowane w ramach Demo Day II +
W styczniu zakończy się projekt realizowany przez CTT CITTRU w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Inkubator Innowacyjności+. Wsparliśmy między innymi wybranych w konkursie 18 zespołów badawczych, które pracują nad nowatorskimi technologiami. Dzięki środkom przyznanym przez CTT CITTRU sfinansowane zostały prace przedwdrożeniowe, które umożliwiły podniesienie atrakcyjności tych wynalazków i zwiększyły zainteresowanie nimi inwestorów
Innowacyjny preparat dla ryb
Naukowcy związani z Uniwersytetem Jagiellońskim opracowali, a następnie opatentowali preparat wykorzystywany w profilaktyce i leczeniu ryb. Środek jest już dostępny na rynku i może być stosowany zarówno u ryb ozdobnych, jak i tych przeznaczonych do konsumpcji.
Naukowcy z UJ odkryli nieoczekiwane działanie protoporfiryn
Metoda opatentowana przez naukowców z UJ daje nadzieję na skuteczniejsze leczenie osób wymagających przeszczepu komórek krwiotwórczych. Badacze analizują substancję, która może lepiej mobilizować komórki, niż lek standardowo stosowany u pacjentów.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska