BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zespół Strukturalnej Dyfraktometrii Proszkowej Wydział Chemii UJ
słowa kluczowe: nowe materiały, projektowanie, synteza materiałów, farmakologia, dyfraktometria proszkowa
numer oferty: 69
tematyka badań:
 • projektowanie i synteza materiałów o określonych właściwościach oraz rozwiązywanie struktur krystalicznych z danych proszkowych. 
aparatura:
 • układ do syntez hydrotermalnych (Autoclave Engineers);
 • dyfraktometr proszkowy X’PERT PRO MPD (PANalytical).
usługi:
 • zastosowania metod dyfraktometrii proszkowej w badaniach nowych materiałów, farmakologii, medycynie, chemii spożywczej i badaniach obiektów dziedzictwa kulturowego;
 • pomiary XRD i wyznaczanie struktury krystalicznej z danych proszkowych.

Stosowane metody i techniki badawcze:

 • dyfraktometria proszkowa (XRD).
doświadczenie / referencje / realizacje: współpraca:
 • Universtity of Amsterdam, The Netherlands;
 • Charles University, Praha, Czech Republic;
 • Wydział Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Krakowie;
 • Instytut Chemii Akademii Pedagogicznej w Kielcach;
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kauczuków i Tworzyw Winylowych, 32-600 Oświęcim, ul. Chemików 1;
 • Międzynarodowe Centrum Danych Dyfrakcyjnych (International Center for Diffraction Data) – Pennsylvania, USA;
 • Firma farmaceutyczna ADAMED, Pieńków k/Warszawy.
forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza, wynajem aparatury

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko:
telefon: + 48 12 664 42 00
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Zapraszamy do obejrzenia plakatów, które były prezentowane w ramach Demo Day II +
W styczniu zakończy się projekt realizowany przez CTT CITTRU w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Inkubator Innowacyjności+. Wsparliśmy między innymi wybranych w konkursie 18 zespołów badawczych, które pracują nad nowatorskimi technologiami. Dzięki środkom przyznanym przez CTT CITTRU sfinansowane zostały prace przedwdrożeniowe, które umożliwiły podniesienie atrakcyjności tych wynalazków i zwiększyły zainteresowanie nimi inwestorów
Innowacyjny preparat dla ryb
Naukowcy związani z Uniwersytetem Jagiellońskim opracowali, a następnie opatentowali preparat wykorzystywany w profilaktyce i leczeniu ryb. Środek jest już dostępny na rynku i może być stosowany zarówno u ryb ozdobnych, jak i tych przeznaczonych do konsumpcji.
Naukowcy z UJ odkryli nieoczekiwane działanie protoporfiryn
Metoda opatentowana przez naukowców z UJ daje nadzieję na skuteczniejsze leczenie osób wymagających przeszczepu komórek krwiotwórczych. Badacze analizują substancję, która może lepiej mobilizować komórki, niż lek standardowo stosowany u pacjentów.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska