BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zespół Technologii Materiałów i Nanomateriałów Wydział Chemii UJ
słowa kluczowe: nowe materiały, nanomateriały, akumulatory litowe, badania elektrochemiczne
numer oferty: 70
tematyka badań:
 • nowa generacja materiałów katodowych do akumulatorów litowych (materiały nanokompozytowe);
 • niskotemperaturowe, całkowite utleniania lotnych związków organicznych i ich halogenopochodnych.
aparatura:
 • biurkowy dyfraktometr proszkowy D2 Phaser (Bruker);
 • przystawka chłodząca LN2;
 • czteroportowa komora manipulacyjna UNILAB (M. Braun Intergas-Systeme) do wielofunkcyjnego stanowiska elektrochemicznego;
 • wzmacniacz prądowy Booster 20A (BSTR20A do AUTOLAB) do wielofunkcyjnego stanowiska elektrochemicznego.
usługi:
 • akumulatory litowe;
 • stosy i baterie elektrochemiczne o dużej mocy;
 • badania niewielkich ilości próbek proszkowych bez efektu tła, w tym materiałów ilastych;
 • charakteryzacja stabilności termicznej i chemicznej materiałów elektrodowych wykorzystywanych w technologii akumulatorów litowych;
 • montaż akumulatorów litowych;
 • badania elektrochemiczne;
 • badania na stosach i bateriach elektrochemicznych dużej mocy i kondensatorach.

Stosowane metody i techniki badawcze:

 •   dyfraktometria proszkowa (XRD);
 •   metody elektrochemiczne.
forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza, wynajem aparatury

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko:
telefon: + 48 12 664 42 00
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Zapraszamy do obejrzenia plakatów, które były prezentowane w ramach Demo Day II +
W styczniu zakończy się projekt realizowany przez CTT CITTRU w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Inkubator Innowacyjności+. Wsparliśmy między innymi wybranych w konkursie 18 zespołów badawczych, które pracują nad nowatorskimi technologiami. Dzięki środkom przyznanym przez CTT CITTRU sfinansowane zostały prace przedwdrożeniowe, które umożliwiły podniesienie atrakcyjności tych wynalazków i zwiększyły zainteresowanie nimi inwestorów
Innowacyjny preparat dla ryb
Naukowcy związani z Uniwersytetem Jagiellońskim opracowali, a następnie opatentowali preparat wykorzystywany w profilaktyce i leczeniu ryb. Środek jest już dostępny na rynku i może być stosowany zarówno u ryb ozdobnych, jak i tych przeznaczonych do konsumpcji.
Naukowcy z UJ odkryli nieoczekiwane działanie protoporfiryn
Metoda opatentowana przez naukowców z UJ daje nadzieję na skuteczniejsze leczenie osób wymagających przeszczepu komórek krwiotwórczych. Badacze analizują substancję, która może lepiej mobilizować komórki, niż lek standardowo stosowany u pacjentów.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska