BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej Wydział Matematyki i Informatyki UJ
słowa kluczowe: testowanie oprogramowania, zapewnianie jakości oprogramowania, nauczanie maszynowe, sztuczna inteligencja, przetwarzanie i rozpoznawanie obrazu, data mining, modelowanie matematyczne, projektowanie efektywnych algorytmów, teoria grafów, teoria języków formalnych i automatów
numer oferty: 73
tematyka badań:
 • Testowanie oprogramowania;
 • Zapewnianie jakości oprogramowania;
 • Nauczanie maszynowe;
 • Sztuczna inteligencja;
 • Przetwarzanie i rozpoznawanie obrazu;
 • Data mining;
 • Modelowanie matematyczne;
 • Projektowanie efektywnych algorytmów;
 • Teoria grafów;
 • Teoria języków formalnych i automatów.
usługi:
 • Doradztwo, analizy, ekspertyzy oraz innego rodzaju usługi badawcze w następujących obszarach:
 • TESTOWANIE I ZAPEWNIANIE JAKOŚCI OPROGRAMOWANIA
 •  
 • - tworzenie i dostosowywanie procesu testowego do uwarunkowań w organizacji;
 • - projektowanie efektywnych przypadków testowych, testów niefunkcjonalnych, automatyzacja testów;
 • - przeprowadzanie sesji testowania eksploracyjnego;
 • - projektowanie i implementacja modeli predykcji defektów oraz modeli wzrostu niezawodności;
 • - przeprowadzanie analizy ryzyka na różnych etapach projektu;
 • - audyt oraz usprawnianie procesu testowego (w tym wg modeli TMM, TPI, TPI Next, STEP, CTP);
 • - systemy zapewniania jakości;
 • - inżynieria wymagań i analiza biznesowa;
 • - analiza stron www pod kątem użyteczności, uwzględniając zarówno jakość w użyciu (quality-in-use), jak i jakość produktu oraz jakość danych;
 • - wdrażanie norm ISO/IEEE/IEC związanych z testowaniem i jakością;
 • - metryki jakości oraz raportowanie;
 • - szkolenia z testowania oprogramowania, zarządzania testowaniem, jakości oprogramowania, przygotowujące do uzyskania certyfikatów, m.in. CPRE (Certified Professional for Requirements Engineering), CSQE (American Society for Quality – Certified Software Quality Engineer) oraz ISTQB na poziomie podstawowym oraz zaawansowanym (Test Manager, Test Analyst, Technical Test Analyst).
 •  
 • USPRAWNIANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH W ORGANIZACJI
 •  
 • - wykonywanie analiz przedwdrożeniowych;
 • - doradztwo w zakresie wyboru oprogramowania, narzędzi i technologii usprawniających działanie organizacji;
 • - opracowanie KPI (Key Performance Indicators), programów metryk oraz raportowania;
 • - doradztwo w zakresie opracowania, implementacji i/lub wdrożenia systemów typu Business Intelligence;
 • - modelowanie, analiza i usprawnianie procesów biznesowych;
 • - analiza danych (data mining) w celu znajdowania trendów i wzorców (np. zachowań klientów) oraz budowa modeli predykcyjnych;
 • - doradztwo w zakresie rekrutowania pracowników z obszarów IT, e-commerce, analityki.
 • Stosowane metody badawcze:
 • W naszej działalności badawczej stosujemy modele, techniki i metody z zakresu nauk o zarządzaniu, inżynierii oprogramowania, algorytmiki, data mining, statystyki matematycznej (w tym podejścia Bayesowskiego), teorii prawdopodobieństwa, modelowania i symulacji komputerowej, matematyki dyskretnej, nauczania maszynowego, sztucznej inteligencji, teorii języków formalnych, metod numerycznych.
 • W zakresie usług dla biznesu stosujemy ponadto szeroki wachlarz uznanych standardów, metod oraz narzędzi badawczych, takich jak: model CRISP-DM w zakresie data mining, BPMN w modelowaniu procesów biznesowych, TMap, TPI Next w zakresie usprawniania procesów testowych, metodologia GQM w opracowywaniu programu metryk (KPI), metoda FMEA w analizie ryzyka oraz wiele innych.
doświadczenie / referencje / realizacje:
 • Zlecone usługi badawcze wykonują pracownicy IIiMK posiadający praktyczne doświadczenie biznesowe nabyte podczas pracy w komercyjnych firmach IT, konsultingowych oraz w innych organizacjach (np. Polski Komitet Normalizacyjny) jako eksperci, programiści, certyfikowani trenerzy, analitycy i konsultanci. Pracownicy IIiMK mają również olbrzymie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń i kursów, w tym przygotowujących do certyfikacji m.in. w obszarach związanych z programowaniem (C++, Java) oraz testowaniem oprogramowania (ISTQB).
forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza, wynajem aparatury

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko:
telefon: + 48 12 664 42 00
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Zapraszamy do obejrzenia plakatów, które były prezentowane w ramach Demo Day II +
W styczniu zakończy się projekt realizowany przez CTT CITTRU w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Inkubator Innowacyjności+. Wsparliśmy między innymi wybranych w konkursie 18 zespołów badawczych, które pracują nad nowatorskimi technologiami. Dzięki środkom przyznanym przez CTT CITTRU sfinansowane zostały prace przedwdrożeniowe, które umożliwiły podniesienie atrakcyjności tych wynalazków i zwiększyły zainteresowanie nimi inwestorów
Innowacyjny preparat dla ryb
Naukowcy związani z Uniwersytetem Jagiellońskim opracowali, a następnie opatentowali preparat wykorzystywany w profilaktyce i leczeniu ryb. Środek jest już dostępny na rynku i może być stosowany zarówno u ryb ozdobnych, jak i tych przeznaczonych do konsumpcji.
Naukowcy z UJ odkryli nieoczekiwane działanie protoporfiryn
Metoda opatentowana przez naukowców z UJ daje nadzieję na skuteczniejsze leczenie osób wymagających przeszczepu komórek krwiotwórczych. Badacze analizują substancję, która może lepiej mobilizować komórki, niż lek standardowo stosowany u pacjentów.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska