BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Katedra Krytyki Współczesnej Wydział Polonistyki UJ
słowa kluczowe: krytyka literacka, krytyka teatralna, krytyka filmowa, gatunki i style krytyczne, współczesna literatura, współczesna kultura, współczesna polska prasa literacka i kulturalna, krytyka i nowe media
numer oferty: 72
tematyka badań:
 • Krytyka literacka, teatralna i filmowa w Polsce;
 • Gatunki i style krytyczne;
 • Współczesna literatura i kultura;
 • Współczesna polska prasa literacka i kulturalna;
 • Krytyka i nowe media.
usługi:
 • Szkolenia dotyczące pisania ich redagowania tekstów oraz książek (warsztaty krytyczno-redakcyjne). Opinie, ekspertyzy, wykłady i raporty dla wydawnictw, instytucji kulturalnych, szkół, prasy dotyczące współczesnej kultury;
 • Tłumaczenia publikacji związanych ze współczesną kulturą;
 • Pomoc (współpraca, konsultacje, ekspertyzy) w organizowaniu imprez kulturalnych i naukowych;
 • Pomoc (konsultacje, ekspertyzy) w tworzeniu domen internetowych dotyczących współczesnej kultury, zwłaszcza literatury i krytyki.
Stosowane metody i techniki badawcze:

 • Wykład
 • Seminarium
 • Warsztaty
 • Raport
 • Analiza
 • Recenzja
 • Ankieta
 • Dyskusja

osowane metody i techniki badawcze:

Wykład – seminarium – warsztaty – raport – analiza – recenzja – ankieta – dyskusja.

Lecture – seminary – workshop – report – analysis – review – questionnaire – discussion.

doświadczenie / referencje / realizacje:
 • Członkowie Katedry Krytyki Współczesnej pełnili funkcje ekspertów w instytucjach rządowych (Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Współpraca z najważniejszymi polskimi i zagranicznymi czasopismami. Udział w redagowaniu książek i pism, w tym serii wydawniczych, we współpracy z czołowymi wydawnictwami polskimi (Universitas, Wydawnictwo Literackie, Znak).
forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko:
telefon: + 48 12 664 42 00
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Zapraszamy do obejrzenia plakatów, które były prezentowane w ramach Demo Day II +
W styczniu zakończy się projekt realizowany przez CTT CITTRU w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Inkubator Innowacyjności+. Wsparliśmy między innymi wybranych w konkursie 18 zespołów badawczych, które pracują nad nowatorskimi technologiami. Dzięki środkom przyznanym przez CTT CITTRU sfinansowane zostały prace przedwdrożeniowe, które umożliwiły podniesienie atrakcyjności tych wynalazków i zwiększyły zainteresowanie nimi inwestorów
Innowacyjny preparat dla ryb
Naukowcy związani z Uniwersytetem Jagiellońskim opracowali, a następnie opatentowali preparat wykorzystywany w profilaktyce i leczeniu ryb. Środek jest już dostępny na rynku i może być stosowany zarówno u ryb ozdobnych, jak i tych przeznaczonych do konsumpcji.
Naukowcy z UJ odkryli nieoczekiwane działanie protoporfiryn
Metoda opatentowana przez naukowców z UJ daje nadzieję na skuteczniejsze leczenie osób wymagających przeszczepu komórek krwiotwórczych. Badacze analizują substancję, która może lepiej mobilizować komórki, niż lek standardowo stosowany u pacjentów.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska