BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Ośrodek Biozłożoności Małopolskie Centrum Biotechnologii
słowa kluczowe: ruchliwość biologiczna, kinetyka białek, macierze losowe, przetwarzanie informacji, przesył informacji, transportery molekularne, drukarki 3D, biochemia, biofizyka, biotechnologia
numer oferty: 97
tematyka badań:
 • badania nad modelami ruchliwości biologicznej, biochemiczną kinetyką białek i teorią macierzy losowych;
 • badania dotyczące przetwarzania/przesyłu informacji;
 • badania transporterów molekularnych;
 • badania nad tworzeniem oprogramowania dla drukarek 3D.
usługi:
 • Modelowanie rozprzestrzeniania się epidemii;
 • Badania nad budową drukarek 3D: stworzenie środowiska 3D do badań leków i weryfikacji badań stymulacyjnych;
 • Badania termodynamicznych modeli sprawności przemiany energii w nanosilnikach entropijnych;
 • Analizy zdolności adaptacyjnych i uczenia się w sieciach neuronowych;
 • Analizy systemów biologicznych o różnym stopniu złożoności;
 • Analizy właściwości transportu wewnątrzkomórkowego.
Stosowane metody badawcze:
 • metody teorii procesów stochastycznych;
 • metody dynamiki molekularnej;
 • kwantowe półempiryczne obliczenia struktury elektronowej.
doświadczenie / referencje / realizacje: Współpraca z m.in. Wydziałem Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ oraz firmą GSI HelmholtzzentrumfürSchwerionenforschung GmbH.
forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza, wynajem aparatury

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko:
telefon: + 48 12 664 42 00
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Zapraszamy do obejrzenia plakatów, które były prezentowane w ramach Demo Day II +
W styczniu zakończy się projekt realizowany przez CTT CITTRU w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Inkubator Innowacyjności+. Wsparliśmy między innymi wybranych w konkursie 18 zespołów badawczych, które pracują nad nowatorskimi technologiami. Dzięki środkom przyznanym przez CTT CITTRU sfinansowane zostały prace przedwdrożeniowe, które umożliwiły podniesienie atrakcyjności tych wynalazków i zwiększyły zainteresowanie nimi inwestorów
Innowacyjny preparat dla ryb
Naukowcy związani z Uniwersytetem Jagiellońskim opracowali, a następnie opatentowali preparat wykorzystywany w profilaktyce i leczeniu ryb. Środek jest już dostępny na rynku i może być stosowany zarówno u ryb ozdobnych, jak i tych przeznaczonych do konsumpcji.
Naukowcy z UJ odkryli nieoczekiwane działanie protoporfiryn
Metoda opatentowana przez naukowców z UJ daje nadzieję na skuteczniejsze leczenie osób wymagających przeszczepu komórek krwiotwórczych. Badacze analizują substancję, która może lepiej mobilizować komórki, niż lek standardowo stosowany u pacjentów.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska