BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zakład Kartografii Geologicznej i Tektoniki Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ
słowa kluczowe: badania geologiczne, mapy geologiczne, górotwory alpejskie, prace terenowe, GIS, zdjęcia lotnicze, zdjęcia satelitarne, badania geofizyczne,
numer oferty: 92
tematyka badań:
 • badania geologiczne;
 • przygotowanie map geologicznych w górotworach alpejskich w oparciu o geologiczno-kartograficzne prace terenowe oraz metody GIS (m.in. zdjęcia lotnicze, satelitarne, numeryczne modele terenu), dane z wierceń i badań geofizycznych.
usługi:
 • opracowywanie map szczegółowych (podstawowe) mapy geologiczne zakryte i odkryte w skali 1: 10000, 1:20000, 1:25000, 1:50000;
 • mapy specjalistyczne, w tym m.in.: mapy tektoniczne, mapy strukturalne, mapy izopachytowe, mapy osuwisk, mapy geomorfologiczne, geologiczne mapy prognostyczne, mapy paleogeograficzne itp;
 • badania litostratygraficzne w Karpatach fliszowych;
 • badania olistostrom oraz paleogeodynamicznych warunków ich powstawania;
 • opracowania eksperckie dotycząceochrony przyrody nieożywionej  czy oceny walorów geoturystycznych (m.in. wybranych stanowisk i obszarów Karpat).
doświadczenie / referencje / realizacje:
 • Zespół posiada doświadczenie w realizacji:   
  • projektów arkuszy Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 1:50000 dla Państwowego Instytutu Geologicznego;
  • projektów geologicznych i dokumentacji głębokich wierceń w Karpatach;
  • doradztwa  przy wykonywaniu map i dokumentacji wierceń dla potrzeb innych jednostek prowadzących prace i badania geologiczne.
 • Prowadzi stałą współpracę ze służbami geologicznymi Słowacji, Czech, Austrii i Niemiec (Bawaria).
forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza, wynajem aparatury

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko:
telefon: + 48 12 664 42 00
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Nowa, efektywna metoda pozyskiwania sadzonek jesionu wyniosłego
Poznajcie nową technologię do pozyskiwania sadzonek jesionu wyniosłego opracowaną przez iterdyscyplinarny zespół naukowy z Uniwersystetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Opracowanie technologii biotyzacji do komercyjnej, ekologicznej produkcji owoców jagodowych
Zespół naukowy Uniwersytet Jagielloński w Krakowie opracował inokulum stymulujące wzrost sadzonek malin oraz borówki amerykańskiej.
Demo Day Innowacji - Podsumowanie
Podsumowanie oraz galeria zdjęć z pierwszego Demo Day Innowacji zorganizowanego przez pięć największych krakowskich uczelni.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska