BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zakład Kartografii Geologicznej i Tektoniki Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ
słowa kluczowe: badania geologiczne, mapy geologiczne, górotwory alpejskie, prace terenowe, GIS, zdjęcia lotnicze, zdjęcia satelitarne, badania geofizyczne,
numer oferty: 92
tematyka badań:
 • badania geologiczne;
 • przygotowanie map geologicznych w górotworach alpejskich w oparciu o geologiczno-kartograficzne prace terenowe oraz metody GIS (m.in. zdjęcia lotnicze, satelitarne, numeryczne modele terenu), dane z wierceń i badań geofizycznych.
usługi:
 • opracowywanie map szczegółowych (podstawowe) mapy geologiczne zakryte i odkryte w skali 1: 10000, 1:20000, 1:25000, 1:50000;
 • mapy specjalistyczne, w tym m.in.: mapy tektoniczne, mapy strukturalne, mapy izopachytowe, mapy osuwisk, mapy geomorfologiczne, geologiczne mapy prognostyczne, mapy paleogeograficzne itp;
 • badania litostratygraficzne w Karpatach fliszowych;
 • badania olistostrom oraz paleogeodynamicznych warunków ich powstawania;
 • opracowania eksperckie dotycząceochrony przyrody nieożywionej  czy oceny walorów geoturystycznych (m.in. wybranych stanowisk i obszarów Karpat).
doświadczenie / referencje / realizacje:
 • Zespół posiada doświadczenie w realizacji:   
  • projektów arkuszy Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 1:50000 dla Państwowego Instytutu Geologicznego;
  • projektów geologicznych i dokumentacji głębokich wierceń w Karpatach;
  • doradztwa  przy wykonywaniu map i dokumentacji wierceń dla potrzeb innych jednostek prowadzących prace i badania geologiczne.
 • Prowadzi stałą współpracę ze służbami geologicznymi Słowacji, Czech, Austrii i Niemiec (Bawaria).
forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza, wynajem aparatury

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko:
telefon: + 48 12 664 42 00
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Zapraszamy do obejrzenia plakatów, które były prezentowane w ramach Demo Day II +
W styczniu zakończy się projekt realizowany przez CTT CITTRU w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Inkubator Innowacyjności+. Wsparliśmy między innymi wybranych w konkursie 18 zespołów badawczych, które pracują nad nowatorskimi technologiami. Dzięki środkom przyznanym przez CTT CITTRU sfinansowane zostały prace przedwdrożeniowe, które umożliwiły podniesienie atrakcyjności tych wynalazków i zwiększyły zainteresowanie nimi inwestorów
Innowacyjny preparat dla ryb
Naukowcy związani z Uniwersytetem Jagiellońskim opracowali, a następnie opatentowali preparat wykorzystywany w profilaktyce i leczeniu ryb. Środek jest już dostępny na rynku i może być stosowany zarówno u ryb ozdobnych, jak i tych przeznaczonych do konsumpcji.
Naukowcy z UJ odkryli nieoczekiwane działanie protoporfiryn
Metoda opatentowana przez naukowców z UJ daje nadzieję na skuteczniejsze leczenie osób wymagających przeszczepu komórek krwiotwórczych. Badacze analizują substancję, która może lepiej mobilizować komórki, niż lek standardowo stosowany u pacjentów.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska