BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Katedra Socjologii Prawa Wydział Prawa i Administracji UJ
słowa kluczowe: bezpieczeństwo publiczne, prawo, socjologia prawa, bezpieczeństwo obywateli, bezpieczeństwo lokalne, przestępczość, prewencja kryminalna
numer oferty: 40
tematyka badań:
 • bezpieczeństwo publiczne;
 • bezpieczeństwo obywateli;
 • bezpieczeństwo lokalne;
 • zapobieganie przestępczości;
 • CPTED – prewencja kryminalna przez kształtowanie przestrzeni;
 • koordynacja działań lokalnych na rzecz bezpieczeństwa.
usługi:
 • diagnoza stanu bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa obywateli;
 • społeczna ocena działań instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo;
 • przygotowanie dokumentów strategicznych dotyczących bezpieczeństwa (plany, programy prewencyjne itp.);
 • ewaluacja strategii, programów prewencyjnych;
 • analizy;
 • ekspertyzy;
 • raporty;
 • diagnozy;
 • dokumenty strategiczne – plany, programy.

Stosowane metody i techniki badawcze:

 • ilościowe, m.in. ankiety, wywiady kwestionariuszowe, analiza zawartości dokumentów;
 • jakościowe, m.in. wywiady pogłębione, zogniskowane wywiady grupowe, analiza treści dokumentów;
 • metody prawnicze.
forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko:
telefon: + 48 12 664 42 00
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Zapraszamy do obejrzenia plakatów, które były prezentowane w ramach Demo Day II +
W styczniu zakończy się projekt realizowany przez CTT CITTRU w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Inkubator Innowacyjności+. Wsparliśmy między innymi wybranych w konkursie 18 zespołów badawczych, które pracują nad nowatorskimi technologiami. Dzięki środkom przyznanym przez CTT CITTRU sfinansowane zostały prace przedwdrożeniowe, które umożliwiły podniesienie atrakcyjności tych wynalazków i zwiększyły zainteresowanie nimi inwestorów
Innowacyjny preparat dla ryb
Naukowcy związani z Uniwersytetem Jagiellońskim opracowali, a następnie opatentowali preparat wykorzystywany w profilaktyce i leczeniu ryb. Środek jest już dostępny na rynku i może być stosowany zarówno u ryb ozdobnych, jak i tych przeznaczonych do konsumpcji.
Naukowcy z UJ odkryli nieoczekiwane działanie protoporfiryn
Metoda opatentowana przez naukowców z UJ daje nadzieję na skuteczniejsze leczenie osób wymagających przeszczepu komórek krwiotwórczych. Badacze analizują substancję, która może lepiej mobilizować komórki, niż lek standardowo stosowany u pacjentów.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska