BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Ośrodek Międzynarodowego Prawa Humanitarnego i Praw Człowieka Wydział Prawa i Administracji UJ
słowa kluczowe: prawa człowieka, międzynarodowe prawo praw człowieka, prawo humanitarne, konflikty zbrojne, prawo przeciwwojenne, bezpieczeństwo międzynarodowe
numer oferty: 41
tematyka badań:
 • prawa człowieka, międzynarodowe prawo praw człowieka;
 • międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych;
 • prawo przeciwwojenne;
 • bezpieczeństwo międzynarodowe.
usługi:
 • promocja i upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka i międzynarodowym prawie humanitarnym;
 • współpraca ekspercka w zakresie prawnych aspektów bezpieczeństwa międzynarodowego, w tym dotyczących zapobiegania i zwalczania terroryzmu międzynarodowego;
 • szkolenia i kursy z zakresu różnorodnych aspektów praw człowieka dla różnych grup odbiorców;
 • szkolenia i kursy dotyczące międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych dla różnych grup odbiorców (środowiska cywilne i służby mundurowe);
 • szkolenia z zakresu prawnych aspektów bezpieczeństwa międzynarodowego, w tym dotyczących zapobiegania i zwalczania terroryzmu międzynarodowego;
 • ekspertyzy i opinie z zakresu: międzynarodowego prawa praw człowieka, międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, prawa przeciwwojennego, prawnych zagadnień bezpieczeństwa międzynarodowego.

Stosowane metody i techniki badawcze:

 • szkolenia odbywają się w formie wykładu informacyjnego, uzupełnionego dyskusją problemową, analizą stanów faktycznych (case study) i metodami interaktywnymi (prezentacje multimedialne, projekcje filmów dokumentalnych);
 • ekspertyzy i opinie obejmują aspekty teoretyczne badanego problemu oraz ich praktyczne zastosowanie w odniesieniu do zagadnienia stanowiącego przedmiot ekspertyzy bądź opinii.
doświadczenie / referencje / realizacje:
 • współpraca z kancelariami prawnymi w Polsce.
forma współpracy:
rodzaj usług badawczych:

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko:
telefon: + 48 12 664 42 00
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Zapraszamy do obejrzenia plakatów, które były prezentowane w ramach Demo Day II +
W styczniu zakończy się projekt realizowany przez CTT CITTRU w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Inkubator Innowacyjności+. Wsparliśmy między innymi wybranych w konkursie 18 zespołów badawczych, które pracują nad nowatorskimi technologiami. Dzięki środkom przyznanym przez CTT CITTRU sfinansowane zostały prace przedwdrożeniowe, które umożliwiły podniesienie atrakcyjności tych wynalazków i zwiększyły zainteresowanie nimi inwestorów
Innowacyjny preparat dla ryb
Naukowcy związani z Uniwersytetem Jagiellońskim opracowali, a następnie opatentowali preparat wykorzystywany w profilaktyce i leczeniu ryb. Środek jest już dostępny na rynku i może być stosowany zarówno u ryb ozdobnych, jak i tych przeznaczonych do konsumpcji.
Naukowcy z UJ odkryli nieoczekiwane działanie protoporfiryn
Metoda opatentowana przez naukowców z UJ daje nadzieję na skuteczniejsze leczenie osób wymagających przeszczepu komórek krwiotwórczych. Badacze analizują substancję, która może lepiej mobilizować komórki, niż lek standardowo stosowany u pacjentów.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska