BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ
słowa kluczowe: etnologia, muzeum, etnomedycyna, analiza procesów, medycyna alternatywna, komunikacja, badania rynkowe, marketing, PR
numer oferty: 112
tematyka badań:
Zjawiska społeczno-kulturowe współczesnego świata, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach (m. in. Ghanie, Rumu
nii, Indiach, Etiopii, Chinach, Serbii, Kanadzie, Japonii, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Islandii, Ukrainie). Szczegółowe zagadnienia obejmują m.in.:
- socjotechnikę,
- społeczne i kulturowe znaczenia przedmiotów materialnych,
- tożsamości kulturowe, w tym tożsamości etniczne, płciowe,
- religie Polski i świata,
- turystyka i sposoby podróżowania,
- kultura popularna, jej wytwory i odbiór społeczny,
- poczucie i kulturowe tworzenie wzorców estetycznych,
- znaczenie i sposoby rozumienia sztuki, w tym sztuki nieprofesjonalnej, ludowej,
- migracje i uchodźcy,
 - rozwój międzynarodowy, pomoc rozwojowa,
- organizacje pozarządowe,
- postrzeganie i kulturowe rozumienie ciała,
 - etnomedycyna, medycyna alternatywna,
- zróżnicowanie kulturowe regionów Polski i świata,
- muzea i muzeologia,
- analiza protestów i innych grupowych działań publicznych, 
- kulturowe i społeczne funkcjonowanie języka,
- komunikacja międzykulturowa,
- życie codzienne,
- przebieg i konsekwencje globalizacji,
- pamięć kulturowa,
- funkcjonowanie organizacji,
- świadomość ekologiczna,
- szkolnictwo wyższe,
- współczesne postrzeganie wydarzeń historycznych.    
usługi:
- warsztaty i szkolenia dla firm i instytucji z zakresu zróżnicowania społeczno-kulturowego, specyfiki procesów regionalnych i globalnych, a także komunikacji międzykulturowej
- ekspertyzy i rekomendacje dotyczące wymienionych powyżej obszarów badawczych,
- badania jakościowe dotyczące współczesnych zjawisk społeczno-kulturowych i politycznych,
- wykłady, seminaria, debaty,
- konsultacje społeczne. 
doświadczenie / referencje / realizacje:
- badania dotyczące dokumentacji kultury regionalnej dla gminy Spytkowice,
- badania dotyczące religii przeżywanej w Ghanie, a także Światowych Dni Młodzieży w Krakowie,
- badania dotyczące pamięci w Bieszczadach i w Kanadzie,
- badania organizacji, w Polsce i w Indiach,
- badania migracji i mobilności w Polsce, w Islandii i w Norwegii,
- badania konfliktów społecznych w Dobrzeniu,
- badania w Nowej Hucie i Belgradzie,
- zajęcia dla licealistów,
- wystąpienia popularyzatorskie na festiwalach nauki, wystąpienia w mediach,
- prowadzenie zajęć w języku polskim i angielskim w: University of Tezpur (Assam, Indie),
- udział w debatach, sesjach naukowych, udział w organizacji imprez masowych
- współpraca z Uniwersytet Szwedzki Abo w Turku (Finlandia), Uniwersytet w Bartin (Turcja), Uniwersytet w Bergen (Norwegia), Uniwersytet w Bukareszcie (Rumunia), Uniwersytet w Budapeszcie (Węgry), Central European University w Budapeszcie (Węgry), Uniwersytet w Graz (Austria), Uniwersytet w Grenadzie (Hiszpania), Uniwersytet Karola w Pradze (Czechy), Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie (Słowacja), Uniwersytet w Lublanie (Słowenia), Uniwersytet w Pardubicach (Czechy), Université Paris Descartes (Francja), Uniwersytet Primorska (Słowenia), Uniwersytet w Ratyzbonie (Niemcy), Uniwersytet w Rzymie (Sapienza), Uniwersytet w Szeged (Węgry), Uniwersytet Fiński w Turku (Finlandia), Uniwersytet Środkowo Uniwersytet Świętych Cyryla i Metodego w Trnawie (Słowacja), Uniwersytet w Wiedniu (Austria), Uniwersytet w Zagrzebiu (Chorwacja), Department of Anthropology, London School of Economics (Wielka Brytania),  Department of Sociology, University at Buffalo (USA), Department of Anthropology and Sociology, Utica College of Syracuse University (USA), Institute for the Study of International Migration, Georgetown University (USA), Canadian Institute of Ukrainian Studies, University of Alberta (Kanada), Kule Ukrainian Canadian Studies Centre (Kanada), Centre for Russian and East European Studies, Munk School of Global Affairs, University of Toronto (Kanada), Department of Sociology and Anthropology, Swansea University (Walia), Department Media & Communication, Swansea University (Walia), Filozofski Fakultet, Univerzitet u Novom Sadu (Serbia), Uniwerzitet u Sarajevu, (Bośnia i Hercegowina), Department of Social Anthropology, University of Oslo (Norwegia), NOVA - Norwegian Social Research (Norwegia), Peace Research Institute Oslo (Norwegia), Department of Sociology, Delhi School of Economics, University of Delhi, Department of Anthropology, University of Delhi, Department of Sociology, University of Tezpur, Wirth Institute for Austrian and Central European Studies, University of Alberta, Department of Sociology, University of Montreal
forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko:
telefon: + 48 12 664 42 00
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Zapraszamy do obejrzenia plakatów, które były prezentowane w ramach Demo Day II +
W styczniu zakończy się projekt realizowany przez CTT CITTRU w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Inkubator Innowacyjności+. Wsparliśmy między innymi wybranych w konkursie 18 zespołów badawczych, które pracują nad nowatorskimi technologiami. Dzięki środkom przyznanym przez CTT CITTRU sfinansowane zostały prace przedwdrożeniowe, które umożliwiły podniesienie atrakcyjności tych wynalazków i zwiększyły zainteresowanie nimi inwestorów
Innowacyjny preparat dla ryb
Naukowcy związani z Uniwersytetem Jagiellońskim opracowali, a następnie opatentowali preparat wykorzystywany w profilaktyce i leczeniu ryb. Środek jest już dostępny na rynku i może być stosowany zarówno u ryb ozdobnych, jak i tych przeznaczonych do konsumpcji.
Naukowcy z UJ odkryli nieoczekiwane działanie protoporfiryn
Metoda opatentowana przez naukowców z UJ daje nadzieję na skuteczniejsze leczenie osób wymagających przeszczepu komórek krwiotwórczych. Badacze analizują substancję, która może lepiej mobilizować komórki, niż lek standardowo stosowany u pacjentów.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska