Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytetu Jagiellońskiego
+48 12 664 42 00
+48 12 664 42 05
BAZA USŁUG BADAWCZYCH Uniwersytetu Jagiellońskiego
Analityka makroekonomiczna i specjalistyczna
słowa kluczowe: analiza rynku, planowanie inwestycji, badanie ryzyka kredytowego, prognozowanie popytu, zwiększenie konkurencyjności
numer oferty: UEK/1
tematyka badań:

Zaawansowane badania i analizy rynków regionalnych, krajowych i międzynarodowych oraz zjawisk gospodarczych zachodzących na tych rynkach (z uwzględnieniem ich aspektów prawnych, politycznych i społecznych) jako podstawa decyzji i procesów biznesowych.

aparatura:
usługi:
 • analizy makro-otoczenia przedsiębiorstwa pod kątem szans i zagrożeń
 • analizy strategiczne przedsiębiorstwa
 • analizy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa
 • analizy inwestycji w określone działy gospodarki i sektory rynku
 • analizy szczegółowe przedsiębiorstwa i rynku pod kątem:badanie koniunktury gospodarczej
  • konkurencyjności                                          
  • efektywności                                                  
  • potencjału eksportowego                         
  • źródeł pozyskiwania kapitału                    
  • restrukturyzacji
  • innowacyjności
  • możliwości wprowadzenia rozwiązań proekologicznych
  • innych wybranych aspektów działalności przedsiębiorstwa
 • badanie ryzyka kredytowego i prognozy upadłości
 • prognozowanie popytu, cen i sprzedaży
 • szeroki pakiet szkoleń z zakresu analityki makro i mikroekonomicznej
doświadczenie / referencje / realizacje:
 • bogate doświadczenie eksperckie w projektach realizowanych na poziomie krajowym i międzynarodowym
 • znakomite kontakty i orientacja w świecie biznesu i polityki
 • posiadanie wysokospecjalistycznego oprogramowania do analiz statystyczno-ekonometrycznych
 • dostęp do baz danych wymagających specjalnych uprawnień
forma współpracy: usługi badawcze
rodzaj usług badawczych: analiza, ekspertyza

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: Małgorzata Smaga-Szczepańczyk
telefon: 122935909
INNOWACYJNA GOSPODARKA MNiSW Inkubator Innowacyjności UE-EFRR