BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zarządzanie strategiczne
słowa kluczowe: działalność gospodarcza, strategia przedsiębiorstwa, biznesplan, pozyskanie funduszy unijnych, restrukturyzacja
numer oferty: UEK/2
tematyka badań:

Rozwój organizacji i budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o rozwiązania innowacyjne oraz optymalizacja procesów zarządczych przedsiębiorstwa.

usługi:
 • pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej
 • budowę lub modyfikację modelu biznesowego
 • opracowanie i implementację strategii:opracowanie biznesplanów i raportów
  • ogólnej przedsiębiorstwa (w tym określenie misji i celów przedsiębiorstwa)
  • poprawy pozycji konkurencyjnej
  • rozwoju lokalnego, regionalnego, zagranicznego
 • pomoc przy restrukturyzacji przedsiębiorstwa/działu
 • budowę alternatywnych ścieżek rozwoju biznesu
 • zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 • wprowadzanie kompleksowego zarządzanie jakością (TQM)
 • korzystanie z pomocy publicznej
 • wykorzystanie funduszy unijnych
 • projektowanie i wdrażanie strategii CSR
 • controlling strategiczny
 • szkolenia w zakresie:
  • Biznes Plan nowego przedsięwzięcia
  • negocjacje
  • międzynarodowe transakcje handlowe i gospodarcze
  • dokumentacja w handlu zagranicznym
  • metody zabezpieczania przed ryzykiem walutowym
  • controlling strategiczny i operacyjny
  • wycena przedsiębiorstw
  • zarządzanie small biznesem
  • zarządzanie innowacjami
  • restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarki
doświadczenie / referencje / realizacje:
 • autorstwo licznych raportów badawczych realizowanych na zlecenie MRiRW, MRR, PARP, Urzędów Marszałkowskich, Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa, Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów COIE, Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP
 • kooperacja z uznanymi przedsiębiorstwami globalnymi takimi jak: Capgemini, Deloitte, RWE
 • organizacja cyklicznej międzynarodowej konferencji naukowej na styku biznes-uczelnie-samorządy terytorialne poświęconej problematyce RESTRUKTURYZACJI (20 edycji)
 • certyfikaty w zakresie szkoleń i doradztwa (np. w zakresie TQM i Technology Management Loyola Marymount University, LA)
forma współpracy: usługi badawcze
rodzaj usług badawczych: analiza, ekspertyza

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: Małgorzata Smaga-Szczepańczyk
telefon: 122935909
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Zapraszamy do obejrzenia plakatów, które były prezentowane w ramach Demo Day II +
W styczniu zakończy się projekt realizowany przez CTT CITTRU w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Inkubator Innowacyjności+. Wsparliśmy między innymi wybranych w konkursie 18 zespołów badawczych, które pracują nad nowatorskimi technologiami. Dzięki środkom przyznanym przez CTT CITTRU sfinansowane zostały prace przedwdrożeniowe, które umożliwiły podniesienie atrakcyjności tych wynalazków i zwiększyły zainteresowanie nimi inwestorów
Innowacyjny preparat dla ryb
Naukowcy związani z Uniwersytetem Jagiellońskim opracowali, a następnie opatentowali preparat wykorzystywany w profilaktyce i leczeniu ryb. Środek jest już dostępny na rynku i może być stosowany zarówno u ryb ozdobnych, jak i tych przeznaczonych do konsumpcji.
Naukowcy z UJ odkryli nieoczekiwane działanie protoporfiryn
Metoda opatentowana przez naukowców z UJ daje nadzieję na skuteczniejsze leczenie osób wymagających przeszczepu komórek krwiotwórczych. Badacze analizują substancję, która może lepiej mobilizować komórki, niż lek standardowo stosowany u pacjentów.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska