BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zarządzanie finansami
słowa kluczowe: audyt finansowy, sprawozdania finansowe, inwestycje, podatki, fundusze unijne
numer oferty: UEK/3
tematyka badań: Procesy finansowe wymagające pogłębionej analityki i wiedzy prawno-finansowej. Usług typu: wyceny, opinie i doradztwo z zakresu zarządzania finansami (ze szczególnym uwzględnieniem spraw podatkowych oraz rynków kapitałowych).
usługi:
 • opracowanie polityki rachunkowości przedsiębiorstwa
 • projektowanie planów kont
 • projektowanie systemu wykorzystania rachunkowości w celu wzmocnienia nadzoru właścicielskiego
 • wdrażanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
 • przegląd sprawozdań finansowych (audyt)
 • doradztwo i pomoc w przeprowadzaniu inwentaryzacji
 • doradztwo w zakresie dotacji unijnych
 • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie, rozliczanie projektów
 • sporządzanie niezależnych opinii dla rad nadzorczych i zarządów z w zakresie rachunkowości i finansów
 • pomoc w przygotowywaniu dokumentów finansowych  dla jednostek zewnętrznych
 • doradztwo podatkowe i inwestycyjne
 • doradztwo w zakresie doboru i optymalizacja źródeł kapitału
 • ekspertyzy i doradztwo z zakresu:szacowanie ryzyka kredytowego i prognozy upadłości
  • rachunkowości giełd i biur maklerskich
  • rachunkowości sektora finansów publicznych
 • usługi atestacyjne
 • wyceny wartości przedsiębiorstw
 • doradztwo w zakresie raportowania zintegrowanego i prezentowania kluczowych wskaźników efektywności (KPI)
 • rekomendacje i pomoc we wdrożeniu narzędzi informatycznych w controllingu i finansach
 • szkolenia w zakresie:
  • rachunkowość finansowa i zarządcza
  • sprawozdawczość finansowa
  • raportowanie zintegrowane i kluczowe wskaźniki efektywności (KPI)
  • międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
  • audyt finansowy
  • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie
  • rozliczanie projektów unijnych
  • systemy informatyczne w rachunkowości
doświadczenie / referencje / realizacje:
 • bogate doświadczenie eksperckie w merytorycznym kierowaniu projektami finansowanymi ze środków UE
 • autorstwo raportów badawczych realizowanych na zlecenie MRiRW, MRR, PARP, Urzędów Marszałkowskich, Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa, Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów COIE, Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP
 • unikalne projekty badawcze:
  • Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa w przedsiębiorstwach przechodzących procesy restrukturyzacji i upadłości
  • Sprawozdawczość finansowa poszerzona o kwestie związane z zasobami ludzkimi (pomiar kapitału ludzkiego w organizacji)
 • uprawnienia i certyfikaty:
  • świadectwo do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Ministra Finansów
  • świadectwo do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa
  • uprawnienia biegłego rewidenta
  • uprawnienia doradcy podatkowego
  • licencja Maklera Rynków Terminowych Warszawskiej Giełdy Towarowej
  • szkolenia prowadzone na wszystkich poziomach zaawansowania w języku angielskim
forma współpracy: usługi badawcze
rodzaj usług badawczych: analiza, ekspertyza

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: Małgorzata Smaga-Szczepańczyk
telefon: 122935909
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Zapraszamy do obejrzenia plakatów, które były prezentowane w ramach Demo Day II +
W styczniu zakończy się projekt realizowany przez CTT CITTRU w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Inkubator Innowacyjności+. Wsparliśmy między innymi wybranych w konkursie 18 zespołów badawczych, które pracują nad nowatorskimi technologiami. Dzięki środkom przyznanym przez CTT CITTRU sfinansowane zostały prace przedwdrożeniowe, które umożliwiły podniesienie atrakcyjności tych wynalazków i zwiększyły zainteresowanie nimi inwestorów
Innowacyjny preparat dla ryb
Naukowcy związani z Uniwersytetem Jagiellońskim opracowali, a następnie opatentowali preparat wykorzystywany w profilaktyce i leczeniu ryb. Środek jest już dostępny na rynku i może być stosowany zarówno u ryb ozdobnych, jak i tych przeznaczonych do konsumpcji.
Naukowcy z UJ odkryli nieoczekiwane działanie protoporfiryn
Metoda opatentowana przez naukowców z UJ daje nadzieję na skuteczniejsze leczenie osób wymagających przeszczepu komórek krwiotwórczych. Badacze analizują substancję, która może lepiej mobilizować komórki, niż lek standardowo stosowany u pacjentów.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska