BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Systemy informatyczne (IT)
słowa kluczowe: projekty informatyczne, innowacyjność technologii, data science, busines intelligent, usługi w chmurze
numer oferty: UEK/11
tematyka badań:

Celowość, innowacyjność, ryzyko i spodziewane rezultataty wprowadzania nowych rozwiązań informatycznych. Efektywność, aktualność, potencjalne wady lub możliwości ulepszeń istniejących rozwiązań informatycznych. Doskonalenie pracy zespołowej i dobra koordynacja zadań w zespole deweloperskim. Innowacyjne techniki analizy danych.

usługi:

Ocena ekspercka i audyt istniejących rozwiązań IT, w tym:

 • ocena inwestycji IT np.
  • analiza kosztów i korzyści z wprowadzania nowych rozwiązań IT z wykorzystaniem metod finansowych (ROI, NPV itp.) i dziedzinowych (TCO, TBO, BSC itp.)
  • doradztwo w zakresie wyboru wariantów realizacji projektów informatycznych (wybór rozwiązań, dostawców, form realizacji) z uwzględnieniem specyfiki organizacji, jej potrzeb i potencjału
  • ocenę przebiegu projektów informatycznych
 • audyt technologii i metod np.
  • ekspertyzy w zakresie innowacyjności technologii i metod IT z uwzględnieniem specyfiki obszarów wykorzystania
  • ocenę zgodności istniejących i planowanych rozwiązań IT ze strategią i potrzebami organizacji
 • analiza wykonalności przedsięwzięć IT np.potencjału organizacji, czynników zagrożeń itp.
  • ocenę uwarunkowań realizacji planowanych działań z zakresu wykorzystania IT z uwzględnieniem
 • optymalizacja procesów np.
  • wskazywanie obszarów zmian w obrębie systemów informatycznych pozwalających na efektywniejsze wykorzystanie istniejących rozwiązań bądź redukcję kosztów funkcjonowania tego obszaru przy zachowaniu jego funkcjonalności

Kształcenie pracowników i kadry menedżerskiej w formie szkoleń lub warsztatów w zakresie:

 • zastosowania sztucznej inteligencji np.
  • najpopularniejsze techniki machine learning stosowane w klasyfikacji i predykcji takie jak: drzewa decyzyjne, sieci neuronowe, metody klasteryzacji itd.
 • data science i business intelligence np.
  • programowanie w językach Python i R wykorzystywanych w obrębie data science i analizy danych
  • użycie wiodących pakietów i narzędzi w językach Python i R przeznaczonych do analizy danych liczbowych, tekstu, obrazu i innych danych biznesowych
 • wizualizacji i prezentacji danych np.
  • zaawansowane techniki przygotowania dokumentów i prezentacji multimedialnych (Office, Prezi itp.)
  • techniki wizualizacji danych i rezultatów ich analizy z wykorzystaniem języków Python i R (Bokeh, Shiny itp.)
 • usług i przetwarzania w chmurze np.
  • wykorzystanie narzędzi i technologii przechowywania i przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej oraz wirtualizacja systemów i usług (m.in. Docker, Rancher, Kubernetes itp.)
 • informatycznych  narzędzi pracy zespołowej np.
  • obsługa i wykorzystanie najpopularniejszych systemów komunikacji online, planowania spotkań i wydarzeń, koordynacji zadań, współdzielenia dokumentów (m.in. Slack, Trello, G Suite itp.)
  • warsztaty dla startupów IT z zakresu narzędzi, środowisk i technologii powszechnie używanych do  zarządzania projektami informatycznymi (m.in. Trello, Taiga, GitLab itp.)
 • zarządzania projektami i inwestycjami IT np.
  • metody oceny efektywności ekonomicznej i organizacyjnej projektów i przedsięwzięć IT
doświadczenie / referencje / realizacje:
 • duże doświadczenie biznesowe i zrozumienie narzędziowej roli IT
 • podejście ukierunkowane na zarządzanie i organizację czyli na osiąganie efektów biznesowych, a nie na technologię jako cel sam w sobie
 • nastawienie na korzyść organizacji, a nie wdrożenie technologii; traktowanie technologii jako narzędzia służącego rozwiązywaniu problemów i zaspokajaniu potrzeb przedsiębiorstwa
 • znajomość zagadnień zarówno praktycznych jak i teoretycznych IT z racji naukowego podejścia do analizy danych i metod sztucznej inteligencji
 • wiedza z zakresu ograniczania kosztów na zakup oprogramowania – wykorzystanie na co dzień darmowego i otwartego oprogramowania FLOSS
 • stała aktualizacja posiadanej wiedzy na temat rozwoju narzędzi IT i dostęp do rozwiązań aktualnie najpopularniejszych w informatyce
 • szkolenia prowadzone w języku polskim i/lub angielskim
forma współpracy: usługi badawcze
rodzaj usług badawczych: analiza, ekspertyza

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: Małgorzata Smaga-Szczepańczyk
telefon: 122935909
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Zapraszamy do obejrzenia plakatów, które były prezentowane w ramach Demo Day II +
W styczniu zakończy się projekt realizowany przez CTT CITTRU w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Inkubator Innowacyjności+. Wsparliśmy między innymi wybranych w konkursie 18 zespołów badawczych, które pracują nad nowatorskimi technologiami. Dzięki środkom przyznanym przez CTT CITTRU sfinansowane zostały prace przedwdrożeniowe, które umożliwiły podniesienie atrakcyjności tych wynalazków i zwiększyły zainteresowanie nimi inwestorów
Innowacyjny preparat dla ryb
Naukowcy związani z Uniwersytetem Jagiellońskim opracowali, a następnie opatentowali preparat wykorzystywany w profilaktyce i leczeniu ryb. Środek jest już dostępny na rynku i może być stosowany zarówno u ryb ozdobnych, jak i tych przeznaczonych do konsumpcji.
Naukowcy z UJ odkryli nieoczekiwane działanie protoporfiryn
Metoda opatentowana przez naukowców z UJ daje nadzieję na skuteczniejsze leczenie osób wymagających przeszczepu komórek krwiotwórczych. Badacze analizują substancję, która może lepiej mobilizować komórki, niż lek standardowo stosowany u pacjentów.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska