BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Ekologia i ochrona środowiska
słowa kluczowe: produkcja ekologiczna, gospodarka odpadami, uzdatnianie wody, koszty środowiskowe
numer oferty: UEK/13
tematyka badań:

Proekologiczna działalność produkcyjna/usługowa lub wdrożenie projektów z tego zakresu.

usługi:
 • opracowywanie strategii i programów ochrony środowiska
 • badania i doradztwo w zakresie produkcji proekologicznej
 • sporządzanie analiz opłacalności zastosowania odnawialnych źródeł energii
 • sporządzanie wycen zasobów i walorów środowiskowych
 • sporządzanie rachunku kosztów i korzyści środowiskowych celem uzyskania odstępstw    terminowych i innych od limitów środowiskowych i konkluzji BAT dla danej branży
 • pomoc i szkolenia w sporządzaniu obowiązujących sprawozdań statystycznych dotyczących ochrony i korzystania ze środowiska
 • oceny jakości wody i optymalizację procesów jej uzdatniania
 • ocena generowanej uciążliwości zapachowej i jej odbioru społecznego
 • modelowanie i oceny jakości wody w systemie wodociągowym
 • sporządzanie ekspertyz z zakresu gospodarki odpadami
 • przeprowadzanie analiz społecznej świadomości ekologicznej
 • szkolenia z produkcji ekologicznej
doświadczenie / referencje / realizacje:

Nasi współpracownicy:

Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, GUS, MPO w Krakowie, Atmoterm S.A. w Opolu, Komitet Gospodarki Wodnej przy Prezydium PAN, Ekoekspert Sp. z o.o. w Warszawie, Ministerstwo Środowiska
forma współpracy: usługi badawcze
rodzaj usług badawczych: analiza, ekspertyza

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: Małgorzata Smaga-Szczepańczyk
telefon: 122935909
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Zapraszamy do obejrzenia plakatów, które były prezentowane w ramach Demo Day II +
W styczniu zakończy się projekt realizowany przez CTT CITTRU w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Inkubator Innowacyjności+. Wsparliśmy między innymi wybranych w konkursie 18 zespołów badawczych, które pracują nad nowatorskimi technologiami. Dzięki środkom przyznanym przez CTT CITTRU sfinansowane zostały prace przedwdrożeniowe, które umożliwiły podniesienie atrakcyjności tych wynalazków i zwiększyły zainteresowanie nimi inwestorów
Innowacyjny preparat dla ryb
Naukowcy związani z Uniwersytetem Jagiellońskim opracowali, a następnie opatentowali preparat wykorzystywany w profilaktyce i leczeniu ryb. Środek jest już dostępny na rynku i może być stosowany zarówno u ryb ozdobnych, jak i tych przeznaczonych do konsumpcji.
Naukowcy z UJ odkryli nieoczekiwane działanie protoporfiryn
Metoda opatentowana przez naukowców z UJ daje nadzieję na skuteczniejsze leczenie osób wymagających przeszczepu komórek krwiotwórczych. Badacze analizują substancję, która może lepiej mobilizować komórki, niż lek standardowo stosowany u pacjentów.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska