BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Ekologia i ochrona środowiska
słowa kluczowe: produkcja ekologiczna, gospodarka odpadami, uzdatnianie wody, koszty środowiskowe
numer oferty: UEK/13
tematyka badań:

Proekologiczna działalność produkcyjna/usługowa lub wdrożenie projektów z tego zakresu.

usługi:
 • opracowywanie strategii i programów ochrony środowiska
 • badania i doradztwo w zakresie produkcji proekologicznej
 • sporządzanie analiz opłacalności zastosowania odnawialnych źródeł energii
 • sporządzanie wycen zasobów i walorów środowiskowych
 • sporządzanie rachunku kosztów i korzyści środowiskowych celem uzyskania odstępstw    terminowych i innych od limitów środowiskowych i konkluzji BAT dla danej branży
 • pomoc i szkolenia w sporządzaniu obowiązujących sprawozdań statystycznych dotyczących ochrony i korzystania ze środowiska
 • oceny jakości wody i optymalizację procesów jej uzdatniania
 • ocena generowanej uciążliwości zapachowej i jej odbioru społecznego
 • modelowanie i oceny jakości wody w systemie wodociągowym
 • sporządzanie ekspertyz z zakresu gospodarki odpadami
 • przeprowadzanie analiz społecznej świadomości ekologicznej
 • szkolenia z produkcji ekologicznej
doświadczenie / referencje / realizacje:

Nasi współpracownicy:

Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, GUS, MPO w Krakowie, Atmoterm S.A. w Opolu, Komitet Gospodarki Wodnej przy Prezydium PAN, Ekoekspert Sp. z o.o. w Warszawie, Ministerstwo Środowiska
forma współpracy: usługi badawcze
rodzaj usług badawczych: analiza, ekspertyza

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: Małgorzata Smaga-Szczepańczyk
telefon: 122935909
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Nowa, efektywna metoda pozyskiwania sadzonek jesionu wyniosłego
Poznajcie nową technologię do pozyskiwania sadzonek jesionu wyniosłego opracowaną przez iterdyscyplinarny zespół naukowy z Uniwersystetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Opracowanie technologii biotyzacji do komercyjnej, ekologicznej produkcji owoców jagodowych
Zespół naukowy Uniwersytet Jagielloński w Krakowie opracował inokulum stymulujące wzrost sadzonek malin oraz borówki amerykańskiej.
Demo Day Innowacji - Podsumowanie
Podsumowanie oraz galeria zdjęć z pierwszego Demo Day Innowacji zorganizowanego przez pięć największych krakowskich uczelni.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska