BAZA WYNALAZKÓW
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Przedmiotem rozwiązania jest sposób podawania leków w formie tabletek osobom z zaburzoną funkcją przełykania. Proponowane rozwiązanie polega na zawieszeniu tabletek lub minitabletek rozpadających się w jamie ustnej, w specjalnej nasadce umieszczonej pomiędzy strzykawką zawierającą odpowiedni w tym celu płyn (woda lub inne, w zależności od upodobań, ale nie wykazujące interakcji z podawanymi lekami) a zaworem linii do żywienia.

 

Wymuszenie przepływu cieczy za pomocą tłoka strzykawki powoduje szybki rozpad tabletek w nasadce. Do zaworu na rurce, którą żywiony jest pacjent, wprowadzana jest zatem zawiesina lub roztwór substancji leczniczej. Możliwe jest również wykorzystanie tej lub zmodyfikowanej nasadki do podania doustnego, co może być przydatne w terapii pediatrycznej lub geriatrycznej.

Wyższość proponowanego rozwiązania nad powszechnie stosowanymi metodami polega na:

•           całkowitym wyeliminowaniu etapu rozdrabniania tabletek,

•           braku konieczności przepłukiwania strzykawki,

•           przeprowadzeniu procesu zawieszenia i podania w układzie zamkniętym,

•           możliwości zmniejszenia objętości cieczy niezbędnej do prawidłowego podania leku,

•           mniejszej praco- i czasochłonności.

Podczas aplikacji możliwa jest wizualna kontrola postępu i punktu końcowego procesu. Korzystne jest również, że metoda nie wymaga wykorzystywania specjalnego sprzętu i może być zastosowana przez niewykwalifikowanego opiekuna pacjenta jedynie po zapoznaniu z instrukcją obsługi.

 

 

Oferowane rozwiązanie jest przedmiotem polskiego  zgłoszenia patentowego. Prace nad dalszym rozwojem technologii prowadzone są w ramach Katedry Technologii Postaci Leku i Biofarmacji UJ CM . Centrum Transferu Technologii CITTRU poszukuje podmiotów zainteresowanych współpracą przy dalszym rozwoju i komercjalizacji wynalazku, w tym jednostek chętnych do włączenia się w proces badawczo-wdrożeniowy mający na celu przeskalowania technologii do warunków przemysłowych.

zastosowanie rynkowe: Rozwiązanie dotyczy zarówno podania do linii do żywienia dożołądkowego/dojelitowego lub za pomocą przezskórnej endoskopowej gastrostomii w przypadku chorych u których nie jest możliwe drogą naturalną, jak i podania doustnego w przypadku np. dzieci i osób starszych.

Logos od European Funds, Republic of Poland, Inkubator Innowacyjności 2.0, European Union
branża: medycyna
forma ochrony: zgłoszenie patentowe
dojrzałość technologii: gotowa do wprowadzenia na rynek (prototyp)
prawa własności: wyłączne UJ
forma współpracy: sprzedaż

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: Magdalena Kalińska
telefon: + 48 12 664 42 09, +48 506 006 761
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Zapraszamy do obejrzenia plakatów, które były prezentowane w ramach Demo Day II +
W styczniu zakończy się projekt realizowany przez CTT CITTRU w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Inkubator Innowacyjności+. Wsparliśmy między innymi wybranych w konkursie 18 zespołów badawczych, które pracują nad nowatorskimi technologiami. Dzięki środkom przyznanym przez CTT CITTRU sfinansowane zostały prace przedwdrożeniowe, które umożliwiły podniesienie atrakcyjności tych wynalazków i zwiększyły zainteresowanie nimi inwestorów
Innowacyjny preparat dla ryb
Naukowcy związani z Uniwersytetem Jagiellońskim opracowali, a następnie opatentowali preparat wykorzystywany w profilaktyce i leczeniu ryb. Środek jest już dostępny na rynku i może być stosowany zarówno u ryb ozdobnych, jak i tych przeznaczonych do konsumpcji.
Naukowcy z UJ odkryli nieoczekiwane działanie protoporfiryn
Metoda opatentowana przez naukowców z UJ daje nadzieję na skuteczniejsze leczenie osób wymagających przeszczepu komórek krwiotwórczych. Badacze analizują substancję, która może lepiej mobilizować komórki, niż lek standardowo stosowany u pacjentów.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska