BAZA WYNALAZKÓW
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Przedmiotem oferty jest sposób wytwarzania kompozytów składających się z nanocząstek faz elektrodowych (np. metalicznych, tlenków metali) oraz matrycy węglowej z wykorzystaniem bakterii. Organizmy żywe stanowią czynnik wychwytujący nanocząstki z otoczenia oraz źródło biowęgla do wytworzenia podłoża zapewniającego wysoką dyspersję, stabilizację nanocząstek i przewodnictwo elektryczne.

W ostatnich latach, ze względu na szeroki wachlarz możliwości aplikacyjnych, dużą popularność zyskały materiały kompozytowe zbudowane z funkcjonalnych nanocząstek osadzonych na materiale węglowym. Wiadomo, iż na aktywność materiałów elektrodowych wpływa zarówno natura chemiczna, morfologia, dyspersja nanocząstek fazy aktywnej, jak i właściwości samego nośnika węglowego. Niemniej jednak dotychczas stosowane metody syntezy tego typu układów są wieloetapowe i na ogół wymagają wykorzystania szkodliwych dla środowiska prekursorów. Kluczowym zagadnieniem jest otrzymanie materiału elektrodowego wysokiej jakości, o swobodnej transdukcji ładunku elektrycznego poprzez kontrolę podstawowych właściwości fizykochemicznych oraz zapewnienie dobrych kontaktów elektrycznych w układzie nanocząstki-materiał węglowy-kolektor prądu.

                Odpowiedzią na ten problem jest nowatorski sposób wytwarzania materiałów kompozytowych na bazie biomasy bakteryjnej. Istotą rozwiązania jest zastosowanie mikroorganizmów o różnych rozmiarach, morfologii i składzie pierwiastkowym do preparatyki kompozytowych układów 2D i 3D. Do wychwytu nanocząstek oraz pokrycia powierzchni przez mikroorganizmy wykorzystuje się ich specyficzne cechy związane z ładunkiem elektrycznym ścian komórkowych (obecność polarnych grup funkcyjnych na powierzchni). Otrzymywane na drodze pirolizy komórek z zaadsorbowanymi nanocząstkami materiały elektrodowe składają się z matrycy węglowej, w której rozproszone są nanocząstki nieorganiczne w formie układów 3D lub warstwy 2D.

Do zalet oferowanej technologii należą:

- możliwość uzyskania nośnika węglowego o różnych zawartościach form grafitycznych i amorficznych dzięki modyfikacji warunków obróbki termicznej;

- możliwość ukierunkowania procesu na wytworzenie porowatych kompozytów typu 3D lub warstw kompozytowych typu 2D dzięki odpowiedniemu doborowi warunków syntezy;

- możliwość domieszkowania otrzymanych kompozytów różnymi metalami w sposób kontrolowany, wykorzystując zdolność do akumulacji danego pierwiastka przez dobór odpowiedniego szczepu bakterii;

 brak konieczności użycia lepiszcza – finalny produkt osadza się samoistnie na podłożu przewodzącym.

 

zastosowanie rynkowe:

Zastosowanie: materiały elektrodowe aktywne elektrokatalitycznie np. w reakcjach ORR; do magazynowania energii elektrycznej (superkondensatory).

Oferowane rozwiązanie jest objęte ochroną patentową. Prace rozwojowe były prowadzone przez zespół naukowy na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie Centrum Transferu Technologii CITTRU poszukuje podmiotów zainteresowanych komercyjnym wykorzystaniem rozwiązania.

Logotypy Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Inkubator Innowacyjności 2.0, Unia Europejska

branża:
forma ochrony:
dojrzałość technologii:
prawa własności:
forma współpracy:

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: Paula Janus
telefon: +48 12 664 42 16, +48 506 006 590
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Zapraszamy do obejrzenia plakatów, które były prezentowane w ramach Demo Day II +
W styczniu zakończy się projekt realizowany przez CTT CITTRU w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Inkubator Innowacyjności+. Wsparliśmy między innymi wybranych w konkursie 18 zespołów badawczych, które pracują nad nowatorskimi technologiami. Dzięki środkom przyznanym przez CTT CITTRU sfinansowane zostały prace przedwdrożeniowe, które umożliwiły podniesienie atrakcyjności tych wynalazków i zwiększyły zainteresowanie nimi inwestorów
Innowacyjny preparat dla ryb
Naukowcy związani z Uniwersytetem Jagiellońskim opracowali, a następnie opatentowali preparat wykorzystywany w profilaktyce i leczeniu ryb. Środek jest już dostępny na rynku i może być stosowany zarówno u ryb ozdobnych, jak i tych przeznaczonych do konsumpcji.
Naukowcy z UJ odkryli nieoczekiwane działanie protoporfiryn
Metoda opatentowana przez naukowców z UJ daje nadzieję na skuteczniejsze leczenie osób wymagających przeszczepu komórek krwiotwórczych. Badacze analizują substancję, która może lepiej mobilizować komórki, niż lek standardowo stosowany u pacjentów.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska