BAZA WYNALAZKÓW
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Afektywna choroba dwubiegunowa należy do dwudziestu najpoważniejszych przyczyn niepełnosprawności przy statystyce zachorowalności ponad 30 milionów ludzi. Obecnie w leczeniu epizodów maniakalnych stosowane są dwie grupy leków przeciwpsychotycznych: klasyczne (I generacji) oraz atypowe (II generacji). Neuroleptyki I-generacji charakteryzują się wysoką częstością występowania skutków ubocznych tj. objawy pozapiramidowe, natomiast leki II-generacji są znacznie lepiej tolerowane przez pacjentów. Wśród grupy leków atypowych (II-generacji) najczęściej stosuje się te na bazie asenapiny jako substancji czynnej. Obecnie na rynku są dostępne dwa preparaty handlowe (Saphris, Sycrest) bazujące na racemicznej asenapinie. Jednakże, badania metabolizmu i farmakokinetyki wskazują, iż bardziej racjonalne i pożądane jest stosowanie czystego enancjomeru(+)- asenapiny. Stąd zarówno środowisko akademickie, jaki i przemysł farmaceutyczny poszukują nowych, asymetrycznych metod otrzymywania (+)-asenapiny.


Odpowiedzią na te potrzeby jest opracowana przez naukowców prosta, wysoce wydajna metoda otrzymywania tej substancji aktywnej optycznie wzbogaconej w enancjomer (+)-asenapiny z wykorzystaniem tanich i łatwo dostępnych substratów. Nietoksyczne, reagenty i media reakcyjne czynią proces efektywnym, bezpiecznym i łatwym w realizacji. Niewymagające warunki prowadzenia procesu i operacji technologicznych stwarzają perspektywę łatwej implementacji procesu do produkcyjnej praktyki przemysłowej.

Pozostałe zalety prezentowanego rozwiązania:

- uproszczenie syntezy asenapiny (łagodne warunki i skrócenie czasu syntezy),

- kontrola stereochemii produktów pośrednich,

- wysoka całkowita wydajność produktu końcowego,

- uzyskanie znacznego nadmiaru enacjomerycznego pożądanego izomeru.

 

Oferowane rozwiązanie jest przedmiotem zgłoszenia patentowego do Urzędu Patentowego RP. Prace rozwojowe były prowadzone przez zespół naukowy na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie Centrum Transferu Technologii CITTRU poszukuje podmiotów zainteresowanych komercyjnym wykorzystaniem rozwiązania.

 

zastosowanie rynkowe: Przedmiotem oferty jest asymetryczna synteza asenapiny, nowego atypowego leku przeciwpsychotycznego stosowanego w leczeniu epizodów maniakalnych o umiarkowanym i ciężkim nasileniu w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych typu I u osób dorosłych.


Logotypy Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Inkubator Innowacyjności 2.0, Unia Europejska
branża:
forma ochrony:
dojrzałość technologii:
prawa własności:
forma współpracy:

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: Paula Janus
telefon: +48 12 664 42 16, +48 506 006 590
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Zapraszamy do obejrzenia plakatów, które były prezentowane w ramach Demo Day II +
W styczniu zakończy się projekt realizowany przez CTT CITTRU w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Inkubator Innowacyjności+. Wsparliśmy między innymi wybranych w konkursie 18 zespołów badawczych, które pracują nad nowatorskimi technologiami. Dzięki środkom przyznanym przez CTT CITTRU sfinansowane zostały prace przedwdrożeniowe, które umożliwiły podniesienie atrakcyjności tych wynalazków i zwiększyły zainteresowanie nimi inwestorów
Innowacyjny preparat dla ryb
Naukowcy związani z Uniwersytetem Jagiellońskim opracowali, a następnie opatentowali preparat wykorzystywany w profilaktyce i leczeniu ryb. Środek jest już dostępny na rynku i może być stosowany zarówno u ryb ozdobnych, jak i tych przeznaczonych do konsumpcji.
Naukowcy z UJ odkryli nieoczekiwane działanie protoporfiryn
Metoda opatentowana przez naukowców z UJ daje nadzieję na skuteczniejsze leczenie osób wymagających przeszczepu komórek krwiotwórczych. Badacze analizują substancję, która może lepiej mobilizować komórki, niż lek standardowo stosowany u pacjentów.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska