Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytetu Jagiellońskiego
+48 12 664 42 00
+48 12 664 42 05
partnerzy
          
INNOWACYJNA GOSPODARKA MNiSW Inkubator Innowacyjności UE-EFRR