Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytetu Jagiellońskiego
+48 12 663-38-30
+48 12 663-38-32
partnerzy
          
INNOWACYJNA GOSPODARKA MNiSW Inkubator Innowacyjności UE-EFRR