BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zakład Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej Wydział Farmaceutyczny UJ CM
słowa kluczowe: farmakokinetyka, badania przedkliniczne, analiza farmakokinetyczna, metabolizm in vitro, bioanaliza, walidacja metod
numer oferty: 88
tematyka badań:
 • badania farmakokinetyczne i farmakokinetyczno-farmakodynamiczne nad nowymi związkami;
 • opracowanie i walidacja metod oznaczania leków i nowych związków
 • ocena wpływu chorób o podłożu zapalnym na profil farmakokinetyczny związku badanego w zwierzęcych modelach chorób,
 • badania interakcji w fazie farmakokinetycznej z uwzględnieniem metabolizmu, transportu i wiązania leku z białkami osocza;
 • modelowanie populacyjne i fizjologiczne;
 • modelowanie farmakokinetyczno-farmakodynamiczne i symulacje.
aparatura:
 • LC-MS/MS (Qtrap 4500, SCIEX połączony chromatografem cieczowym ExionLC AC, 2019, USA)
 • HPLC z detekcją DAD, UV, elektrochemiczną i fluorescencyjną (Merck Hitachi, 2007-2017, Japonia);
 • system do perfuzji izolowanych narządów wewnętrznych (Hugo Sachs Elektronik - Harvard Apparatus, 2009, Wielka Brytania);
 • zestaw do mikrodializy (CMA Microdialysis AB, 1999, Szwecja);
 • zestaw do badania wiązania leku z białkami osocza metodą dializy równowagowej (Harvard Apparatus, 2011, Kanada);
 • zestaw do anestezji wziewnej dla małych zwierząt (Minerve, 2022, Wielka Brytania);
 • aparat do badania uwalniania substancji czynnych ze stałych postaci leków (Ismatec/Julabo, 2011, Niemcy);
usługi:
 • określenie profilu farmakokinetycznego nowych związków na gryzoniach (mysz, szczur) i wybór związków o najkorzystniejszych parametrach farmakokinetycznych do dalszych badań;
 • opracowanie i walidacja wg wytycznych EMA lub FDA metod analitycznych do oznaczania nowych związków w materiale biologicznym (osocze, surowica, mocz, homogenaty tkanek) metodami chromatograficznymi, w tym LC-MS/MS;
 • opracowanie i walidacja metod oznaczania enancjomerów związków racemicznych;
 • oszacowanie wiązania związku z białkami osocza;
 • ocena metabolizmu i transportu nowych związków z wykorzystaniem perfundowanych narządów;
 • ocena metabolizmu związków z wykorzystaniem enzymów rekombinowanych i mikrosomów (identyfikacja izoform CYP odpowiedzialnych za metabolizm, ocena inhibicji, badania stabilności, identyfikacja metabolitów);
 • wybór dawki do I fazy badań klinicznych (skalowanie allometryczne);
 • pomiar markerów odpowiedzi farmakologicznej i ocena zależności farmakokinetyczno-farmakodynamicznych;
forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza, wynajem aparatury

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko:
telefon: + 48 12 664 42 00
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Świadomie wpływaj na innowacje i projektuj ich rozwój w przyszłości: Capturing Invisible - narzędzie kształtujące przyszłość
Zostań projektantem przyszłości z Capturing Invisible i poznaj potencjał badania wyobrażeń! Socjotechniczne imaginaria – wyobrażenia, mają kluczowe znaczenie w kształtowaniu teraźniejszości, a także przyszłości. Oto narzędzie, dzięki któremu zaplanujesz proces badań nad nowymi technologiami, dostosujesz produkty, które planujesz wprowadzić na rynek - wszystko w oparciu o zbiorowe wyobrażenia na temat przyszłości i metodę Capturing Invisible.
Wsparcie psychologiczne online: StrongUJ – platforma wsparcia i rozwoju dla osób aktywnych zawodowo
StrongUJ to platforma wsparcia i rozwoju dla osób aktywnych zawodowo, chcących zadbać o dobrobyt psychiczny w miejscu pracy.
Technologie UJ na Demo Day Innowacji 4.0
Demo Day Innowacji 4.0 to przede wszystkim możliwość umówienia spotkań z twórcami technologii z pięciu krakowskich uczelni, w tym aż 11 innowacji z UJ!
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska