BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zakład Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej Wydział Farmaceutyczny UJ CM
słowa kluczowe: pomiar markerów, badania farmakokinetyczne, analiza statystyczna
numer oferty: 88
tematyka badań:
 • badania farmakokinetyczne i farmakokinetyczno-farmakodynamiczne nad nowymi związkami;
 • badania nad zależnością struktura-właściwości farmakokinetyczne;
 • ocena wpływu chorób o podłożu zapalnym na profil farmakokinetyczny leku w eksperymentalnych modelach chorób, badania interakcji w fazie farmakokinetycznej z uwzględnieniem metabolizmu, transportu i wiązania leku z białkami osocza;
 • modelowanie populacyjne w optymalizacji farmakoterapii;
 • modelowanie farmakokinetyczno-farmakodynamiczne w analizie danych i symulacji.
aparatura:
 • HPLC z detekcją DAD, elektrochemiczną i spektrofluorymetryczną (Merck Hitachi, 2007, Japonia);
 • system do perfuzji izolowanych narządów wewnętrznych (Hugo Sachs Elektronik - Harvard Apparatus, 2009, Wielka Brytania);
 • zestaw do mikrodializy (CMA Microdialysis AB, 1999, Szwecja);
 • zestaw do badania wiązania leku z białkami osocza metodą dializy równowagowej (Harvard Apparatus, 2011, Kanada);
 • aaparat do badania uwalniania substancji czynnych ze stałych postaci leków (Ismatec/Julabo, 2011, Niemcy);
usługi:
 • opracowanie i walidacja analitycznych metod oznaczania nowych związków w materiale biologicznym (osocze, surowica, mocz, homogenaty tkanek);
 • określenie profilu farmakokinetycznego nowych związków i wybór związków o korzystnych parametrach farmakokinetycznych do dalszych badań;
 • oszacowanie wiązania związku z białkami osocza;
 • ocena metabolizmu i transportu nowych związków z wykorzystaniem izolowanych narządów;
 • wybór dawki do I fazy badań klinicznych (skalowanie allometryczne);
 • pomiar markerów odpowiedzi farmakologicznej i ocena zależności farmakokinetyczno-farmakodynamicznych;
 • badania farmakokinetyczne nad nowymi związkami – kandydatami na lek prowadzone zgodnie z zaleceniami FDA i EMA;
 • opracowanie i walidacja metod analitycznych do oznaczania nowych związków w materiale biologicznym zgodnie z wymogami FDA i ICH;
 • opracowanie i walidacja metod oznaczania związków racemicznych;
 • oznaczanie biomarkerów odpowiedzi farmakologicznej i modelowanie farmakokinetyczno-farmakodynamiczne;
 • analiza statystyczna;

 

forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza, wynajem aparatury

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko:
telefon: + 48 12 664 42 00
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Zapobieganie samobójstwom wśród osób pozbawionych wolności - Przewodnik dla funkcjonariuszy Służby Więziennej
W polskiej Służbie Więziennej tematyka prewencji suicydalnej jest istotnym zagadnieniem. Stale prowadzony jest monitoring prób samobójczych wśród osób pozbawionych wolności w Polsce przez Centralny Zarząd Służby Więziennej.
Naturalna i bezpieczna opalenizna – czy to możliwe?
Opalanie i wypoczynek na słońcu to jedna z najpopularniejszych form spędzania czasu podczas urlopu. Promienie słoneczne towarzyszą nam wszędzie – nie tylko podczas wylegiwania się na plaży, ale także gdy kąpiemy się w wodzie, spacerujemy po mieście, wędrujemy górskimi szlakami czy jeździmy na rowerze, rolkach czy nartach.
Innowacyjne rozwiązania informatyczne wykorzystywane w Life Science
Life science to nauka poświęcona jednemu z najważniejszych jeśli nie najważniejszemu obszarowi - ludzkiemu życiu. Zespoły naukowe na całym świecie nieustannie pracują nad stworzeniem innowacyjnych produktów mających na celu poprawić jakość naszego życia i zdrowia. Rosnące wymagania, walka z czasem, jak również coraz większa precyzja i efektywność uzyskiwanych algorytmów sprawia, iż rozwiązania IT coraz częściej wykorzystywane są w medycynie, farmacji i naukach biologicznych.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska