BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zakład Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej Wydział Farmaceutyczny UJ CM
słowa kluczowe: farmakokinetyka, badania przedkliniczne, analiza farmakokinetyczna, metabolizm in vitro, bioanaliza, walidacja metod
numer oferty: 88
tematyka badań:
 • badania farmakokinetyczne i farmakokinetyczno-farmakodynamiczne nad nowymi związkami;
 • opracowanie i walidacja metod oznaczania leków i nowych związków
 • ocena wpływu chorób o podłożu zapalnym na profil farmakokinetyczny związku badanego w zwierzęcych modelach chorób,
 • badania interakcji w fazie farmakokinetycznej z uwzględnieniem metabolizmu, transportu i wiązania leku z białkami osocza;
 • modelowanie populacyjne i fizjologiczne;
 • modelowanie farmakokinetyczno-farmakodynamiczne i symulacje.
aparatura:
 • LC-MS/MS (Qtrap 4500, SCIEX połączony chromatografem cieczowym ExionLC AC, 2019, USA)
 • HPLC z detekcją DAD, UV, elektrochemiczną i fluorescencyjną (Merck Hitachi, 2007-2017, Japonia);
 • system do perfuzji izolowanych narządów wewnętrznych (Hugo Sachs Elektronik - Harvard Apparatus, 2009, Wielka Brytania);
 • zestaw do mikrodializy (CMA Microdialysis AB, 1999, Szwecja);
 • zestaw do badania wiązania leku z białkami osocza metodą dializy równowagowej (Harvard Apparatus, 2011, Kanada);
 • zestaw do anestezji wziewnej dla małych zwierząt (Minerve, 2022, Wielka Brytania);
 • aparat do badania uwalniania substancji czynnych ze stałych postaci leków (Ismatec/Julabo, 2011, Niemcy);
usługi:
 • określenie profilu farmakokinetycznego nowych związków na gryzoniach (mysz, szczur) i wybór związków o najkorzystniejszych parametrach farmakokinetycznych do dalszych badań;
 • opracowanie i walidacja wg wytycznych EMA lub FDA metod analitycznych do oznaczania nowych związków w materiale biologicznym (osocze, surowica, mocz, homogenaty tkanek) metodami chromatograficznymi, w tym LC-MS/MS;
 • opracowanie i walidacja metod oznaczania enancjomerów związków racemicznych;
 • oszacowanie wiązania związku z białkami osocza;
 • ocena metabolizmu i transportu nowych związków z wykorzystaniem perfundowanych narządów;
 • ocena metabolizmu związków z wykorzystaniem enzymów rekombinowanych i mikrosomów (identyfikacja izoform CYP odpowiedzialnych za metabolizm, ocena inhibicji, badania stabilności, identyfikacja metabolitów);
 • wybór dawki do I fazy badań klinicznych (skalowanie allometryczne);
 • pomiar markerów odpowiedzi farmakologicznej i ocena zależności farmakokinetyczno-farmakodynamicznych;
forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza, wynajem aparatury

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko:
telefon: + 48 12 664 42 00
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Na UJ powstały prekursory do produkcji molekularnych magnesów
Na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego opracowano uniwersalną metodę, na bazie której można tworzyć szeroki wachlarz molekularnych, miękkich materiałów magnetycznych. W odróżnieniu od dotychczas stosowanych na świecie technologii, związki uzyskane metodą opracowaną w UJ są odporne na wysokie temperatury, co zwiększa potencjał ich stosowania w różnych sektorach przemysłu.
ATOMIN 2.0 - Centrum badań materiałowych w skali ATOMowej dla INnowacyjnej gospodarki

Na Wydziale Chemii i Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego powołano do życia centrum badań materiałowych w skali atomowej dla innowacyjnej gospodarki, tzw. projekt Atomin 2.0.

Naukowcy z UJ mają pomysł na nowatorską terapię zwłóknień narządowych
Według badaczy z Uniwersytetu Jagiellońskiego w przyszłości będzie można leczyć zwłóknienia narządów wykorzystując siły natury. Mają w tym pomóc pęcherzyki zewnątrzkomórkowe, czyli nanostruktury wydzielane przez komórki różnych organizmów. Na UJ odkryto ważną właściwość tych struktur i przeprowadzono badania, które dowodzą, iż pęcherzyki potencjalnie można zastosować w terapii.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 12,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska