BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zespół Badań Przemian Fazowych Wydział Chemii UJ
słowa kluczowe: nowe materiały, pomiary temperaturowe widm IR, układy ciekłokrystaliczne, przejścia fazowe, spektroskopia IR
numer oferty: 63
tematyka badań:
  • przejścia fazowe w ciele stałym oraz ich powiązanie z ruchami molekularnymi i zmianami strukturalnymi;
  • właściwości termiczne związków koordynacyjnych i mezomorficznych.
aparatura:
  • fourierowski spektrometr do podczerwieni FT-IR:
  • spektrometr próżniowy VERTEX 70 (Bruker);
  • kriostat z regulatorem temperatury oraz kompresorem helowym pracującym w cyklu zamkniętym;
  • prasa hydrauliczna.
usługi:
  • wyjaśnienie natury zmian zachodzących w przejściach fazowych dla różnego rodzaju stopów metali, czy wieloskładnikowych układów ciekłokrystalicznych;
  • pomiary temperaturowe widm IR w zakresie 9-450 K w środkowej (okienka KRS5) i dalekiej (okienka polietylenowe) podczerwieni.

Stosowane metody i techniki badawcze:

  • spektroskopia IR (w zakresie środkowej i dalekiej podczerwieni).
forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza, wynajem aparatury

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko:
telefon: + 48 12 664 42 00
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Technologie UJ na Demo Day Innowacji 4.0
Demo Day Innowacji 4.0 to przede wszystkim możliwość umówienia spotkań z twórcami technologii z pięciu krakowskich uczelni, w tym aż 11 innowacji z UJ!
Możliwy przełom w leczeniu osteoporozy!
Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego opracowali materiał, który pomoże odbudowywać ubytki kostne i jednocześnie może służyć jako nośnik leków na osteoporozę. Wynalazek może zrewolucjonizować leczenie osteoporozy, pozwala bowiem dostarczać leki o silnych skutkach ubocznych wyłącznie w chore miejsca, i tym samym odejść od stosowanego do tej pory podawania ogólnoustrojowego.
Zapobieganie samobójstwom wśród osób pozbawionych wolności - Przewodnik dla funkcjonariuszy Służby Więziennej
W polskiej Służbie Więziennej tematyka prewencji suicydalnej jest istotnym zagadnieniem. Centralny Zarząd Służby Więziennej prowadzi ciągły monitoring prób samobójczych podejmowanych przez osoby pozbawione wolności w Polsce.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska