BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zespół Chemii Supramolekularnej i Biomimetycznej Wydział Chemii UJ
słowa kluczowe: nowe materiały, związki makrocyklincze, badania optyczne, układy biomimetyczne
numer oferty: 64
tematyka badań:
 • syntetyczna chemia organiczna ukierunkowana na związki makrocykliczne i ich kompleksy z metalami przejściowymi.
aparatura:
 • stolik grzewczy ze sterownikiem i mikroskopem polaryzacyjnym;
 • spektrofotometr;
 • spektrofluorymetr.
usługi:
 • układy biomimetyczne (interkalatory DNA, modele metaloenzymów, katalizatory biomimetyczne, biokoniugaty);
 • nowe materiały funkcjonalne (makrocykliczne ciekłe kryształy, katalizatory, dendrymery zawierające centra metaliczne);
 • wieloskładnikowe receptory i agregaty supramolekularne zawierające jednostki makrocykliczne – urządzenia molekularne;
 • badania optyczne cienkich warstw  ciekłych kryształów;
 • rejestrowanie widm absorpcyjnych UV-Vis;
 • rejestrowanie widm emisyjnych.

Stosowane metody i techniki badawcze:

 • skaningowa kalorymetria różnicowa (LINKAM DSC-600);
 • mikroskopia polaryzacyjna;
 • spektroskopia UV-Vis;
 • spektroskopia fluorescencyjna.
forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza, wynajem aparatury

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko:
telefon: + 48 12 664 42 00
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
ATOMIN 2.0 - Centrum badań materiałowych w skali ATOMowej dla INnowacyjnej gospodarki

Na Wydziale Chemii i Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego powołano do życia centrum badań materiałowych w skali atomowej dla innowacyjnej gospodarki, tzw. projekt Atomin 2.0.

Naukowcy z UJ mają pomysł na nowatorską terapię zwłóknień narządowych
Według badaczy z Uniwersytetu Jagiellońskiego w przyszłości będzie można leczyć zwłóknienia narządów wykorzystując siły natury. Mają w tym pomóc pęcherzyki zewnątrzkomórkowe, czyli nanostruktury wydzielane przez komórki różnych organizmów. Na UJ odkryto ważną właściwość tych struktur i przeprowadzono badania, które dowodzą, iż pęcherzyki potencjalnie można zastosować w terapii.
Nagrody Ministra Nauki 2024

Profesor Monika Brzychczy-Włoch z UJ CM laureatką indywidualnej Nagrody Ministra Nauki 2024 za znaczące osiągnięcie w zakresie działalności wdrożeniowej.

ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 12,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska