BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zespół Ekologii Behawioralnej Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ
słowa kluczowe: środowisko, ekologia behawioralna, ekspertyza entomologiczna, symulacje dyspersji, ekologia
numer oferty: 26
tematyka badań:
 • funkcjonowanie metapopulacji z wykorzystaniem motyli jako organizmów modelowych. 
aparatura:
 • mikroskop optyczny Nikon Eclipse E600 z przystawką do aparatu cyfrowego;
 • lupa Nikon SMZ 1000 z przystawką do aparatu cyfrowego;
 • lupa Nikon 1500 z przystawką do aparatu cyfrowego.
usługi:
 • inwentaryzacje przyrodnicze i monitoring;
 • ocena liczebności gatunków;
 • analizy dynamiki populacji;
 • analizy i symulacje dyspersji;
 • mapowanie rozmieszczenia i analiza struktury przestrzennej siedlisk.

Stosowane metody i techniki badawcze:

 • modele matematyczne dla danych z odłowów-znakowania-ponownych-odłowów (program MARK);
 • model dyspersji Virtual Migration (program VM2); 
 • analizy z wykorzystaniem Geograficznych Systemów Informacji (GIS, program Idrisi).
doświadczenie / referencje / realizacje:
 • ekspertyza entomologiczna dotycząca stanowiska Slavíkovy ostrovy (zamawiający: CSConsult CZ s.r.o., Republika Czeska; data wykonania: 13-04-2005);
 • ekspertyza obejmująca inwentaryzację i waloryzację przyrodniczą „Dębnicko-Tynieckiego Obszaru Łąkowego” (zamawiający: Kraków City Park sp. z o.o.; data wykonania: 03-10-2008);
 • ekspertyza dotycząca projektu obszarów: Dębnicko - Tyniecki Obszar Łąkowy oraz Torfowisko Wielkie Błoto i Łąki Nowohuckie sieci Natura 2000 (zamawiający: Ministerstwo Środowiska; data wykonania: 31-10-2008);
 • wykonanie cyfrowych map przyrodniczej cenności obszarów w strefie potencjalnego wpływu projektu Kraków City Park (zamawiający: Kraków City Park sp. z o.o.; data wykonania: 05-03-2009);
 • konsultacja aspektów przyrodniczych raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia „Kraków City Park” w tym programu ochrony oraz programu edukacji ekologicznej projektu „Kraków City Park” (zamawiający: Henryk Roszman, siedziba. ul.Wejhera 46, 84-252 Orle, nr ewidencji gospodarczej 2108; data wykonania: 10-09-2009);
 • opracowanie statystyczne danych entomologicznych z regionu Dolna Łaba (zamawiający: Vladimír Vrabec - Poradenská činnost v ekologické oblasti, Republika Czeska; data wykonania: 20-12-2009);
 • inwentaryzacja motyli na terenach gminy Uście Solne przylegających do obszaru Natura 2000 "Dolina Rzeki Gróbki" (zamawiający: "ABM SOLID" S.A., ul. Bartla 3, 33-100 Tarnów; data wykonania: 31-08-2010);
 • charakterystyka populacji skalnika driada Minois dryas w rezerwacie przyrody Skołczanka w roku 2010 (zamawiający: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie; data wykonania: 31-10-2010);
 • ocena stanu zachowania populacji gatunków entomofauny będących przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 PLH120080 Torfowisko Wielkie Błoto (zamawiający: MGGP S.A., ul. Kaczkowskiego 6, Tarnów; data wykonania: 07-09-2012).
forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza, wynajem aparatury

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko:
telefon: + 48 12 664 42 00
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Zapobieganie samobójstwom wśród osób pozbawionych wolności - Przewodnik dla funkcjonariuszy Służby Więziennej
W polskiej Służbie Więziennej tematyka prewencji suicydalnej jest istotnym zagadnieniem. Stale prowadzony jest monitoring prób samobójczych wśród osób pozbawionych wolności w Polsce przez Centralny Zarząd Służby Więziennej.
Naturalna i bezpieczna opalenizna – czy to możliwe?
Opalanie i wypoczynek na słońcu to jedna z najpopularniejszych form spędzania czasu podczas urlopu. Promienie słoneczne towarzyszą nam wszędzie – nie tylko podczas wylegiwania się na plaży, ale także gdy kąpiemy się w wodzie, spacerujemy po mieście, wędrujemy górskimi szlakami czy jeździmy na rowerze, rolkach czy nartach.
Innowacyjne rozwiązania informatyczne wykorzystywane w Life Science
Life science to nauka poświęcona jednemu z najważniejszych jeśli nie najważniejszemu obszarowi - ludzkiemu życiu. Zespoły naukowe na całym świecie nieustannie pracują nad stworzeniem innowacyjnych produktów mających na celu poprawić jakość naszego życia i zdrowia. Rosnące wymagania, walka z czasem, jak również coraz większa precyzja i efektywność uzyskiwanych algorytmów sprawia, iż rozwiązania IT coraz częściej wykorzystywane są w medycynie, farmacji i naukach biologicznych.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska