BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zespół Nanotechnologii Polimerów i Biomateriałów Wydział Chemii UJ
słowa kluczowe: nowe materiały, nanotechnologia, materiały polimerowe, materiały hybrydowe, kontrolowane dostarczanie leków
numer oferty: 67
tematyka badań:
 • badania nad zaawansowanymi materiałami polimerowymi i hybrydowymi do zastosowań w nanotechnologii, medycynie i ochronie środowiska.
aparatura:
 • elipsometr spektralny M-2000 (J. A. Woollam Ellipsometry Solutions);
 • mikroskop konfokalny (mikroskop odwrócony Nikon Ti-E z systemem konfokalnym Nikon A1).
usługi:
 • materiały do kontrolowanego dostarczania leków;
 • układy zdyspergowane do celów biomedycznych;
 • pęcherzyki stabilizowane surfaktantami oraz liposomy jako nośniki biologicznie aktywnych molekuł;
 • stabilizowane krzemionką magnetyczne mikrosfery do zastosowań biomedycznych;
 • materiały drukowane molekularnie dla potrzeb biomedycznych otrzymywane przy zastosowaniu metod fotochemicznych;
 • rusztowania polimerowe dla hodowli tkankowych;
 • polimery inteligentne do zastosowań biomedycznych i w ochronie środowiska (usuwanie heparyny z krwi, oczyszczanie wody z substancji powierzchniowo czynnych);
 • badania grubości warstwy powierzchniowej oraz jej właściwości optycznych;
 • obrazowanie fluoryzujących obiektów o rozmiarach większych od 1 mm;
 • rejestracja widm emisyjnych fluoryzujących obiektów;
 • pomiary intensywności fluorescencji w wybranym obszarze obrazu i/lub w czasie;
 • tworzenie wirtualnych przekrojów poprzecznych i podłużnych, analiza widma fluorescencji w szerokim zakresie długości fal;
 • kolokalizacja;
 • fotoaktywacja.

Stosowane metody i techniki badawcze:

 • elispometria spektroskopowa;
 • spektroskopia fluorescencyjna;
 • mikroskopia konfokalna.
forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza, wynajem aparatury

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko:
telefon: + 48 12 664 42 00
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Spacer przyszłości wśród historii

Zabytki oraz przedmioty zabytkowe są ważnym elementem naszej historii i świadectwem przeszłych pokoleń. Jednak do części z nich dostęp jest mocno utrudniony, są w szczątkowej formie lub nie jest możliwe prezentowanie ich w innym miejscu. W takich sytuacjach z pomocą przychodzą nowe technologie.

Dzień Ziemi – jak Uniwersytet pomaga w walce o zielone jutro?
Światowy Dzień Ziemi to różnego rodzaju akcje, których celem jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie. Uniwersytet Jagielloński również nie pozostaje obojętny na problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz zbytnim eksploatowaniem naszej planety.
Choroby neurologiczne – nowe leki. Czym zajmują się naukowcy z Wydziału Farmaceutycznego UJ CM
Corocznie, od 1950 roku, w dniu 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Tego dnia chcielibyśmy zwrócić uwagę na grupę naukowców z Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy w swoich badaniach naukowych od wielu lat koncentrują się na poszukiwaniu nowych substancji biologicznie aktywnych, działających na ośrodkowy układ nerwowy, z myślą o stworzeniu nowych leków w różnych wskazaniach terapeutycznych, obejmujących przede wszystkim choroby psychiczne i neurodegeneracyjne, padaczkę, ból neuropatyczny czy wspomaganie walki z otyłością.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska