BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zespół Technologii Organicznej Wydział Chemii UJ
słowa kluczowe: nowe materiały, metody chromatograficzne, badania teksturalne, badania analizy składu
numer oferty: 71
tematyka badań:
 • synteza nowoczesnych materiałów funkcjonalnych do zastosowań katalitycznych i adsorpcyjnych;
 • modyfikacja naturalnych i syntetycznych materiałów porowatych;
 • badania teksturalne ciał stałych;
 • charakterystyka stanu i reaktywności powierzchni modelowych i rzeczywistych układów katalitycznych.
aparatura:
 • detektor MCT wysokiej czułości do spektrometru FT-IR;
 • stanowisko chromatograficznej analizy aktywności katalizatorów;
 • analizator powierzchni i porowatości z oprzyrządowaniem ASAP 2020MPR Micropore (Micromeritics);
 • spektrofotometr FT-IR do pomiarów ciałostałowych Nicolet 6700 (Thermo Scientific);
 • wielofunkcyjne stanowisko do badań powierzchni materiałów ESCA z osprzętem pomocniczym (PREVAC).
usługi:
 • eliminacja zanieczyszczeń organicznych z fazy gazowej i ciekłej na drodze przemian katalitycznych oraz procesów sorpcyjnych;
 • nowe ścieżki konwersji surowców organicznych w kierunku optymalizacji obecnych technologii wielkotonażowych (np. procesy utleniającej dehydrogenacji alkanów) oraz pozyskiwania wysokoprzetworzonych chemikaliów (np. reakcje kondensacji aldolowej);
 • badania różnie uziarnionych materiałów stałych o silnie i słabo rozwiniętej powierzchni i porowatości jak węgle aktywne, sadza, popioły, pigmenty, materiały ceramiczne, sita molekularne, katalizatory i ich nośniki, metale, proszki metali, gleby, skały, substancje farmaceutyczne, mikrofiltry, aerożele, membrany, zeolity i wielu innych;
 • analiza składu i stanu chemicznego.

Stosowane metody i techniki badawcze:

 • spektroskopia IR;
 • spektroskopia fotoelektronów w zakresie promieniowania rentgenowskiego, XPS;
 • spektroskopia elektronów Augera, AES;
 • metody chromatograficzne;
 • techniki sorpcyjne.
forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza, wynajem aparatury

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko:
telefon: + 48 12 664 42 00
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Zapobieganie samobójstwom wśród osób pozbawionych wolności - Przewodnik dla funkcjonariuszy Służby Więziennej
W polskiej Służbie Więziennej tematyka prewencji suicydalnej jest istotnym zagadnieniem. Stale prowadzony jest monitoring prób samobójczych wśród osób pozbawionych wolności w Polsce przez Centralny Zarząd Służby Więziennej.
Naturalna i bezpieczna opalenizna – czy to możliwe?
Opalanie i wypoczynek na słońcu to jedna z najpopularniejszych form spędzania czasu podczas urlopu. Promienie słoneczne towarzyszą nam wszędzie – nie tylko podczas wylegiwania się na plaży, ale także gdy kąpiemy się w wodzie, spacerujemy po mieście, wędrujemy górskimi szlakami czy jeździmy na rowerze, rolkach czy nartach.
Innowacyjne rozwiązania informatyczne wykorzystywane w Life Science
Life science to nauka poświęcona jednemu z najważniejszych jeśli nie najważniejszemu obszarowi - ludzkiemu życiu. Zespoły naukowe na całym świecie nieustannie pracują nad stworzeniem innowacyjnych produktów mających na celu poprawić jakość naszego życia i zdrowia. Rosnące wymagania, walka z czasem, jak również coraz większa precyzja i efektywność uzyskiwanych algorytmów sprawia, iż rozwiązania IT coraz częściej wykorzystywane są w medycynie, farmacji i naukach biologicznych.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska