BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Katedra Mikrobiologii Wydział Lekarski UJ
słowa kluczowe: badania molekularne, dochodzenia epidemiologiczne, badania zawartości i żywotności bakterii, patogenność paciorkowców grup A i B, biomateriały, epidemiologia zakażeń, mechanizmy regulacji powstawania biofilmu bakteryjnego, mikrobiologia jamy ustnej pacjentów, zakażenia szpitalne
numer oferty: 90
tematyka badań:
 • Badania molekularne w dochodzeniach epidemiologicznych;
 • Badania molekularne (PCR, FISH, PFGE) w badaniach naukowych;
 • Badania zawartości i żywotności bakterii w preparatach probiotycznych i produktach na bazie tych bakterii;
 • Badania nad patogennością paciorkowców grup A i B;
 • Biomateriały;
 • Epidemiologia zakażeń o różnej etiologii w grupach pacjentów o szczególnym narażeniu, w tym noworodków z małą masą urodzeniową oraz rezydentów opieki długoterminowej;
 • Mechanizmy regulacji powstawania biofilmu bakteryjnego;
 • Mikrobiologia jamy ustnej pacjentów z zaburzeniami odżywiania;
 • Ocena wrażliwość grzybów na antymykotyki;
 • Probiotyki w regulacji mikroflory dróg rodnych;
 • Zakażenia szpitalne – epidemiologia, aspekty prawne i ekonomiczne;
 • Znaczenie mikroflory przewodu pokarmowego w zaostrzeniu i remisji przewlekłych stanów zapalnych jelita, to jest w chorobie Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego, oraz w cukrzycy i otyłości;
 • Badania skuteczności procesów sterylizacji – sporal A;
 • Badania mikrobiologiczne środowiskowe;
 • Badania czystości mikrobiologicznej preparatów kosmetycznych;
 • Ocena zdolności tworzenia biofilmów przez grzyby;
 • Epidemiologia zakażeń grzybiczych;
 • Określanie determinant patogenności grzybów;
 • Występowanie i wrażliwość na leki grzybów z rodzaju Malassezia na skórze;
 • Występowanie pleśnic paznokci wraz z charakterystyką czynników etiologicznych;
 • Grzybice powierzchniowe pacjentów zakażonych HIV;
 • Mykologia środowiskowa;
 • Ocena wrażliwość grzybów na antymykotyki;
 • Poszukiwanie nowych związków o działaniu przeciwgrzybiczym;
 • Poszukiwanie determinant patogenności grzybów z grupy „emerging pathogens” m. in. Rhodotorula, Scopulariopsis;
 • Badania mechanizmów infekcji herpeswirusowych;
 • Badania procesów onkogenezy stymulowanej zakażeniem HPV;
 • Badania nad rolą chorobotwórczą mykoplazm i chlamydii;
 • Korelacje pomiędzy patogenami w infekcjach mieszanych: wirusowych, mykoplazmowych i chlamydiowych;
 • Badanie aktywności przeciwwirusowej związków chemicznych na modelu wirusów DNA i RNA;
 • Badanie toksyczności związków chemicznych dla komórek ludzkich i zwierzęcych w warunkach in vitro;
 • Wykrywanie kontaminacji mykoplazmami hodowli komórek i surowic zwierzęcych metodami hodowlanymi i molekularnymi.
aparatura:
 • Termocykler real time CFX 96 (BioRad); 2010 – amplifikacja kwasów nukleinowych w czasie rzeczywistym;
 • Termocykler T100 (BioRad); 2012 – amplifikacja kwasów nukleinowych;
 • Termocykler DNA Engine (BioRad); 2008 – amplifikacja kwasów nukleinowych;
 • Termocykler real time 7500 Fast (Applied Biosystems); 2008 – amplifikacja kwasów nukleinowych w czasie rzeczywistym i genotypowanie wirusów;
 • Aparat do elektroforezy pulsacyjnej PFGE CHEF-DR II (BioRad); 2000 – genotypowanie bakterii;
 • Aparat do elektroforezy pulsacyjnej PFGE CHEF-DR III (BioRad); 2009 – genotypowanie bakterii;
 • Mikroskop fluorescencyjny (Olympus); 2001 – fluorescencyjna ocena komórek bakterii, linii komórkowych i grzybów;
 • Mikroskop optyczno-fluorescencyjny (Nikon); 2005 – wykrywanie zakażeń wirusowych;
 • Komory laminarne;
 • System do dokumentacji żeli GelDoc-It (UVP) 2009.
 
usługi:
 • Wszelkie materiały biologiczne – ludzkie wykorzystywane w diagnostyce bakteriologicznej, wirusologicznej , mykologicznej i parazylologicznej prowadzonej metodami klasycznymi i molekularnymi;
 • Wszelkie materiały biologiczne – zwierzęce wykorzystywane w diagnostyce bakteriologicznej, wirusologicznej , mykologicznej i parazylologicznej prowadzonej metodami klasycznymi i molekularnymi;
 • Próbki środowiskowe;
 • Izolaty bakterii (kolekcje);
 • Próbki produktów leczniczych i żywności;
 • Próbki DNA;
 • Indykatory biologiczne kontroli skuteczności procesu sterylizacji;
 • Preparaty kosmetyczne;
 • Wyroby medyczne;
 • Ocena produktów żywnościowych (jogurty, nabiał);
 • Analizy dotyczące funkcjonowania kontroli zakażeń w jednostkach ochrony zdrowia, efektywności programów kontroli zakażeń, ocena systemu zarządzania bezpieczeństwem pacjenta;
 • Badania molekularne w dochodzeniach epidemiologicznych;
 • Identyfikacja biochemiczna i molekularna bakterii;
 • Ocena czystości powietrza, substancji, powierzchni;
 • Identyfikacja morfologiczna i biochemiczna grzybów;
 • Ocena wrażliwości grzybów i bakterii na leki;
 • Prowadzenie kursów i szkoleń w dziedzinie mikrobiologii i epidemiologii zakażeń.
Stosowane metody badawcze:
 • Metody mikroskopowe;
 • Hodowla mikrobiologiczna – także beztlenowa;
 • Izolacja DNA;
 • PCR , Real-time PCR;
 • PFGE;
 • FISH (fluorescencyjna hybrydyzacja in situ);
 • Hodowle linii komórkowych;
 • Badanie biofilmu;
 • Diagnostyka mikrobiologiczna wraz z oceną lekooporności (EUCAST/CLSI);
 • Ocena jałowości;
 • Metody EUCAST / CLSI do oznaczania wrażliwości grzybów na antymykotyki metodą mikrorozcieńczeń w podłożu RPMI;
 • Klasyczne metody hodowli (w tym grzybów wymagających specjalnych podłoży – Malassezia);
 • Mikroskopowe metody identyfikacji grzybów wraz z dokumentacją fotograficzną;
 • Ocena preparatów mikroskopowych w kierunku grzybów - barwionych bielą CalcoFluor White (mikroskopia fluorescencyjna);
 • Opis naukowy izolatów grzybów.
doświadczenie / referencje / realizacje:
 • współpraca z Instytutem Przemysłu Skórzanego w Łodzi oddział w Krakowie;
 • zlecone badanie dla firmy Blirt;
 • współpraca z Klinikami i Szpitalami;
 • jeden z członków zespołu posiada dyplom ukończenia kursu Medical Mycology w Instytucie Pasteura w Paryżu;
 • W skład zespołu wchodzą diagności laboratoryjni, także ze specjalizacją z mikrobiologii;
 • jeden członek zespołu posiada certyfikat menagera IPMA level D;
 • ocena czystości powietrza w archiwum Urzędu Gminy w Drwini;
 • współpraca z firmą IBSS Biomed w Krakowie w ramach projektu INNOMED;
 • prowadzenie badań molekularnych w dochodzeniach epidemiologicznych.
forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza, wynajem aparatury

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko:
telefon: + 48 12 664 42 00
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Newsy Naukowiec UJ CM laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca!
Doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum mgr Marcin Jakubiec został laureatem XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca, organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską pod patronatem Ministerstwa Nauki. W nagrodę weźmie udział w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie – Geneva Inventions 2024 oraz Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2024, podczas których będzie promował nagrodzone w konkursie rozwiązanie.
Świadomie wpływaj na innowacje i projektuj ich rozwój w przyszłości: Capturing Invisible - narzędzie kształtujące przyszłość
Zostań projektantem przyszłości z Capturing Invisible i poznaj potencjał badania wyobrażeń! Socjotechniczne imaginaria – wyobrażenia, mają kluczowe znaczenie w kształtowaniu teraźniejszości, a także przyszłości. Oto narzędzie, dzięki któremu zaplanujesz proces badań nad nowymi technologiami, dostosujesz produkty, które planujesz wprowadzić na rynek - wszystko w oparciu o zbiorowe wyobrażenia na temat przyszłości i metodę Capturing Invisible.
Wsparcie psychologiczne online: StrongUJ – platforma wsparcia i rozwoju dla osób aktywnych zawodowo
StrongUJ to platforma wsparcia i rozwoju dla osób aktywnych zawodowo, chcących zadbać o dobrobyt psychiczny w miejscu pracy.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska