BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zakład Mineralogii, Petrologii i Geochemii Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ
słowa kluczowe: geochemia, siarczki żelaza, substancje organiczne, mineralogia, geochemia, archeologia, konserwacja zabytków, tafonomia, aerozole, utylizacja popiołów, utylizacja żużli
numer oferty: 93
tematyka badań:
 • geochemia osadów anoksycznych (m.in.: pierwiastki śladowe, pge, ree);
 • siarczki żelaza (szczególnie framboidy);
 • substancja organiczna w złożach;
 • mineralogia i geochemia złóż osadowych;
 • mineralogia i geochemia a powstanie życia na ziemi;
 • archeologia (krzemienie) i konserwacja zabytków (materiały inkrustacyjne w zdobnictwie);
 • mechanoaktywacja;
 • tafonomia i zachowanie szczątków organicznych oraz mineralizacja bakterii;
 • mineralogia i geochemia procesów niskotemperaturowych;
 • mineralogia, geochemia i wpływ na środowisko produktów spalania biomasy i węgla;
 • aerozole, ich pochodzenie i źródła;
 • utylizacja popiołów i żużli;
 • substancja organiczna w skałach osadowych, biomarkery;
 • substancja organiczna w złożach metali;
 • organiczne związki siarki, węglowodory aromatyczne (arylowe pochodne pahs);
 • petrogeneza skał magmowych, metamorficznych i osadowych;
 • geochemia skał klastycznych, procesy diagenetyczne;
 • granitoidy tatr wysokich - petrografia, mineralogia, geochemia, przeobrażenia, petrogeneza;
 • egzotyki skał metamorficznych w karpatach wschodnich;
 • spinele chromowe w piaskowcach jednostki dukielskiej minerały ilaste jednostki dukielskiej;
 • tufity karpackie;
 • petrologia skał magmowych;
 • mineralogia i petrologia skał metamorficznych;
 • mineralogia i geochemia niewęglanowych domieszek w skałach węglanowych;
 • mineralizacja kruszcowa w skarnach w strefie granicznej bloku małopolskiego i górnośląskiego;
 • biomineralizacja;
 • petrologia bazaltoidów;
 • mineralogia meteorytów;
 • przemiany i powstawanie minerałów ilastych w środowiskach geologicznych;
 • natura dioktaedrycznego wermikulitu;
 • wietrzenie glaukonitu;
 • petrologia i geochemia procesów metamorficznych;
 • petrologia eksperymentalna;
 • stabilność fosforanów i krzemianów będących nośnikami pierwiastków ziem rzadkich i aktynowców;
 • geochronologia;
 • geochemia izotopów;
 • geotermobarometria.
 
usługi:
 • analizy składu mineralnego skał, gleb i innych materiałów;
 • analizy ilościowe składu mineralnego j.w.;
 • identyfikacja minerałów ilastych;
 • opis petrograficzny skał;
 • obserwacje luminescencji katodowej;
 • oserwacje i analizy skał, gleb i innych materiałów z zastosowaniem mikroskopu elektronowego skaningowego;
 • wszelkie ekspertyzy wymagające zastosowania powyższych technik badawczych;
 • ekspertyzy z zakresu mineralogii skał ilastych i gleb.
Stosowane metody i techniki badawcze:
 • dyfraktometria rentgenowska (XRD);
 • spektroskopia absorpcyjna w podczerwieni z transformacja Fouriera (FTIRS);
 • mikroskopia optyczna w świetle spolaryzowanym;
 • luminescencja katodowa;
 • mikroskopia elektronowa skaningowa z analizą chemiczna w mikroobszarze.
forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza, wynajem aparatury

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko:
telefon: + 48 12 664 42 00
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Spacer przyszłości wśród historii

Zabytki oraz przedmioty zabytkowe są ważnym elementem naszej historii i świadectwem przeszłych pokoleń. Jednak do części z nich dostęp jest mocno utrudniony, są w szczątkowej formie lub nie jest możliwe prezentowanie ich w innym miejscu. W takich sytuacjach z pomocą przychodzą nowe technologie.

Dzień Ziemi – jak Uniwersytet pomaga w walce o zielone jutro?
Światowy Dzień Ziemi to różnego rodzaju akcje, których celem jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie. Uniwersytet Jagielloński również nie pozostaje obojętny na problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz zbytnim eksploatowaniem naszej planety.
Choroby neurologiczne – nowe leki. Czym zajmują się naukowcy z Wydziału Farmaceutycznego UJ CM
Corocznie, od 1950 roku, w dniu 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Tego dnia chcielibyśmy zwrócić uwagę na grupę naukowców z Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy w swoich badaniach naukowych od wielu lat koncentrują się na poszukiwaniu nowych substancji biologicznie aktywnych, działających na ośrodkowy układ nerwowy, z myślą o stworzeniu nowych leków w różnych wskazaniach terapeutycznych, obejmujących przede wszystkim choroby psychiczne i neurodegeneracyjne, padaczkę, ból neuropatyczny czy wspomaganie walki z otyłością.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska