BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zakład Mineralogii, Petrologii i Geochemii Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ
słowa kluczowe: geochemia, siarczki żelaza, substancje organiczne, mineralogia, geochemia, archeologia, konserwacja zabytków, tafonomia, aerozole, utylizacja popiołów, utylizacja żużli
numer oferty: 93
tematyka badań:
 • geochemia osadów anoksycznych (m.in.: pierwiastki śladowe, pge, ree);
 • siarczki żelaza (szczególnie framboidy);
 • substancja organiczna w złożach;
 • mineralogia i geochemia złóż osadowych;
 • mineralogia i geochemia a powstanie życia na ziemi;
 • archeologia (krzemienie) i konserwacja zabytków (materiały inkrustacyjne w zdobnictwie);
 • mechanoaktywacja;
 • tafonomia i zachowanie szczątków organicznych oraz mineralizacja bakterii;
 • mineralogia i geochemia procesów niskotemperaturowych;
 • mineralogia, geochemia i wpływ na środowisko produktów spalania biomasy i węgla;
 • aerozole, ich pochodzenie i źródła;
 • utylizacja popiołów i żużli;
 • substancja organiczna w skałach osadowych, biomarkery;
 • substancja organiczna w złożach metali;
 • organiczne związki siarki, węglowodory aromatyczne (arylowe pochodne pahs);
 • petrogeneza skał magmowych, metamorficznych i osadowych;
 • geochemia skał klastycznych, procesy diagenetyczne;
 • granitoidy tatr wysokich - petrografia, mineralogia, geochemia, przeobrażenia, petrogeneza;
 • egzotyki skał metamorficznych w karpatach wschodnich;
 • spinele chromowe w piaskowcach jednostki dukielskiej minerały ilaste jednostki dukielskiej;
 • tufity karpackie;
 • petrologia skał magmowych;
 • mineralogia i petrologia skał metamorficznych;
 • mineralogia i geochemia niewęglanowych domieszek w skałach węglanowych;
 • mineralizacja kruszcowa w skarnach w strefie granicznej bloku małopolskiego i górnośląskiego;
 • biomineralizacja;
 • petrologia bazaltoidów;
 • mineralogia meteorytów;
 • przemiany i powstawanie minerałów ilastych w środowiskach geologicznych;
 • natura dioktaedrycznego wermikulitu;
 • wietrzenie glaukonitu;
 • petrologia i geochemia procesów metamorficznych;
 • petrologia eksperymentalna;
 • stabilność fosforanów i krzemianów będących nośnikami pierwiastków ziem rzadkich i aktynowców;
 • geochronologia;
 • geochemia izotopów;
 • geotermobarometria.
 
usługi:
 • analizy składu mineralnego skał, gleb i innych materiałów;
 • analizy ilościowe składu mineralnego j.w.;
 • identyfikacja minerałów ilastych;
 • opis petrograficzny skał;
 • obserwacje luminescencji katodowej;
 • oserwacje i analizy skał, gleb i innych materiałów z zastosowaniem mikroskopu elektronowego skaningowego;
 • wszelkie ekspertyzy wymagające zastosowania powyższych technik badawczych;
 • ekspertyzy z zakresu mineralogii skał ilastych i gleb.
Stosowane metody i techniki badawcze:
 • dyfraktometria rentgenowska (XRD);
 • spektroskopia absorpcyjna w podczerwieni z transformacja Fouriera (FTIRS);
 • mikroskopia optyczna w świetle spolaryzowanym;
 • luminescencja katodowa;
 • mikroskopia elektronowa skaningowa z analizą chemiczna w mikroobszarze.
forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza, wynajem aparatury

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko:
telefon: + 48 12 664 42 00
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Zapobieganie samobójstwom wśród osób pozbawionych wolności - Przewodnik dla funkcjonariuszy Służby Więziennej
W polskiej Służbie Więziennej tematyka prewencji suicydalnej jest istotnym zagadnieniem. Stale prowadzony jest monitoring prób samobójczych wśród osób pozbawionych wolności w Polsce przez Centralny Zarząd Służby Więziennej.
Naturalna i bezpieczna opalenizna – czy to możliwe?
Opalanie i wypoczynek na słońcu to jedna z najpopularniejszych form spędzania czasu podczas urlopu. Promienie słoneczne towarzyszą nam wszędzie – nie tylko podczas wylegiwania się na plaży, ale także gdy kąpiemy się w wodzie, spacerujemy po mieście, wędrujemy górskimi szlakami czy jeździmy na rowerze, rolkach czy nartach.
Innowacyjne rozwiązania informatyczne wykorzystywane w Life Science
Life science to nauka poświęcona jednemu z najważniejszych jeśli nie najważniejszemu obszarowi - ludzkiemu życiu. Zespoły naukowe na całym świecie nieustannie pracują nad stworzeniem innowacyjnych produktów mających na celu poprawić jakość naszego życia i zdrowia. Rosnące wymagania, walka z czasem, jak również coraz większa precyzja i efektywność uzyskiwanych algorytmów sprawia, iż rozwiązania IT coraz częściej wykorzystywane są w medycynie, farmacji i naukach biologicznych.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska