BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Wydział Filozoficzny UJ
słowa kluczowe: resocjalizacja, profilaktyka społeczna, urban studies, trudny teren, gangi młodzieżowe, drugie życie miasta, dyskryminacja, wykluczenie społeczne, konflikty międzykulturowe, mniejszości, bezpieczeńsstwo, monitoring, rehabilitacja
numer oferty: 101
tematyka badań:
 • ograniczanie przestępczości powrotnej za pomocą interwencji resocjalizacyjnej - zarządzanie ryzykiem recydywy;
 • dyskryminacja i wykluczenie społeczne;
 • systemy profilaktyki społecznej w środowisku lokalnym;
 • urban studies: badania w trudnym terenie, badanie drugiego życia miasta i gangów młodzieżowych;
 • konflikty międzykulturowe - problematyka społeczności romskiej oraz innych mniejszości narodowych i etnicznych;
 • podnoszenie bezpieczeństwa w przestrzeni miejskiej poprzez modyfikowanie czynników sytuacyjnych - monitoring wizyjny;
 • teoretyczne podstawy rehabilitacji i poradnictwa.
usługi:
 • raporty i ekspertyzy na temat czynników determinujących efektywność oddziaływań profilaktycznych, resocjalizacyjnych i pomocowych;
 • tworzenie modeli skutecznych oddziaływań resocjalizacyjnych i pomocowych;
 • badanie skuteczności monitoringu wizyjnego;
 • tworzenie i walidacja narzędzi badawczych stosowanych w praktyce profilaktycznej i resocjalizacyjnej;
 • analiza danych ilościowych i jakościowych oraz opracowanie wyników badań;
 • wykłady, szkolenia i warsztaty kierowane do różnych grup odbiorców.
Stosowane metody badawcze:
 • paradygmat badań ilościowych: badania  sondażowe, eksperyment pedagogiczny;
 • paradygmat badań jakościowych: uczestniczące badania w działaniu (participatory action research), krytyczna analiza dyskursu, etnografia wizualna, metodologia teorii ugruntowanej;
 • meta analiza.
doświadczenie / referencje / realizacje:
 • Certyfikat Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji, Certificate of International Organization for Migration (IOM);
 • Certyfikat ukończenia Summer Program in Quantitative Methods of Social Research – Inter-university Consortium for Political and Social Research, University of Michigan;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia Statystyka w medycynie – metaanaliza – StatSoft Polska;
 • Honorowy Patronat Ministerstwa Sprawiedliwości nad projektem „Przyszłość bez krat. Zarządzanie ryzykiem recydywy w oparciu o wyniki syntezy metaanalitycznej” (BM-I-0742-105/15/2).
forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko:
telefon: + 48 12 664 42 00
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Zapobieganie samobójstwom wśród osób pozbawionych wolności - Przewodnik dla funkcjonariuszy Służby Więziennej
W polskiej Służbie Więziennej tematyka prewencji suicydalnej jest istotnym zagadnieniem. Stale prowadzony jest monitoring prób samobójczych wśród osób pozbawionych wolności w Polsce przez Centralny Zarząd Służby Więziennej.
Naturalna i bezpieczna opalenizna – czy to możliwe?
Opalanie i wypoczynek na słońcu to jedna z najpopularniejszych form spędzania czasu podczas urlopu. Promienie słoneczne towarzyszą nam wszędzie – nie tylko podczas wylegiwania się na plaży, ale także gdy kąpiemy się w wodzie, spacerujemy po mieście, wędrujemy górskimi szlakami czy jeździmy na rowerze, rolkach czy nartach.
Innowacyjne rozwiązania informatyczne wykorzystywane w Life Science
Life science to nauka poświęcona jednemu z najważniejszych jeśli nie najważniejszemu obszarowi - ludzkiemu życiu. Zespoły naukowe na całym świecie nieustannie pracują nad stworzeniem innowacyjnych produktów mających na celu poprawić jakość naszego życia i zdrowia. Rosnące wymagania, walka z czasem, jak również coraz większa precyzja i efektywność uzyskiwanych algorytmów sprawia, iż rozwiązania IT coraz częściej wykorzystywane są w medycynie, farmacji i naukach biologicznych.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska