BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zakład Bromatologii Wydział Farmaceutyczny UJ CM
słowa kluczowe: analizy, indeks glikemiczne, metabolizm leków, leczenie cukrzycy, odżywianie,
numer oferty: 85
tematyka badań:
 • analiza pierwiastków w materiale roślinnym i zwierzęcym (tkanki, krew, mocz),
 • analiza aktywności enzymatycznej (katalaza, dysmutaza nadtlenkowa, peroksydaza glutationowa, reduktaza glutationowa) w tkankach i krwi,
 • oznaczanie parametrów oksydacyjnych w materiale roślinnym (FRAP, DPPH) oraz zwierzęcym (glutation niezredukowany, glutation zredukowany, FRAP)
 • oznaczanie podstawowych parametrów biochemicznych (glukoza, cholesterol, HDL, triglicerydy, mocznik, ALAT, AspAT, fosfataza alkaliczna) w surowicy zwierząt,
 • oznaczanie indeksu glikemicznego produktów spożywczych,
 • badania ankietowe dotyczące produktów spożywczych, preferencji żywieniowych w określonych grupach ludzi lub jednostkach chorobowych,
 • badanie wpływu wysiłku na metabolizm leków i innych substancji powiązane z kinetyką badanych preparatów,
 • badanie zawartości kwasów organicznych w produktach roślinnych,
 • badania nad cukrzycą i zespołem metabolicznym (różne zwierzęce modele eksperymentalne),
 • badania sekrecji insuliny oraz insulinooporności obwodowej,
 • testy obciążenia glukozą w modelach zwierzęcych,
 • testy obciążenia insuliną w modelach zwierzęcych,
 • badania termograficzne u zwierząt i ludzi,
aparatura:
 • spektrometr absorpcji atomowej Perkin Elmer 5100 ZL, 1991, Überlingen,
 • uniwersalny czytnik mikropłytkowy Synergy-2 BioTek,
 • analizatory biochemiczne Photochem i Alize,
 • analizator izotachoforezy kapilarnej EA 202 M (Villa-Labeco),
 • spektrometr JASCO V-530,

 

usługi:
 • poprawa sposobu odżywiania,
 • uzyskanie lepszych - pod względem jakości i zawartości składników odżywczych - odmian roślin uprawnych,
 • badania nad nowymi preparatami wspomagającymi leczenie cukrzycy,
 • badania wpływu wysiłku fizycznego na metabolizm leków,
 • analiza pierwiastków metodą AAS w tkankach i płynach,
 • badanie aktywności antyoksydacyjnej, 
 • badanie stresu oksydacyjnego, 
 • oznaczanie podstawowych parametrów biochemicznych w surowicy zwierząt,
 • badania nad cukrzycą i zespołem metabolicznym,
 • wysiłek fizyczny, a metabolizm leków,
 • sekrecja insuliny pod wpływem badanych substancji,
 • badanie aktywności nowych leków zmniejszających insulinooporność,

 

stosowane metody i techniki badawcze:

 • analiza pierwiastków - metoda AAS,
 • analiza aktywności enzymatycznej - metody spektroskopowe,
 • analiza parametrów stresu oksydacyjnego u ludzi i zwierząt oraz aktywności antyoksydacyjnej produktów spożywczych lub preparatów – metody spektroskopowe, 
 • analiza parametrów biochemicznych krwi – metoda spektroskopowa, 
 • badania na zwierzętach – różne modele zwierzęce (myszy, szczury) cukrzycy obu typów oraz zespołu metabolicznego, 
 • badania na zwierzętach – próby wysiłkowe powiązane z kinetyką metabolizmu, 
 • sekrecja insuliny – izolowane wysepki Langerhansa.
doświadczenie / referencje / realizacje:
 • oznaczanie zawartości Cu i Zn w surowicy i moczu dla Szpitala Uniwersyteckiego UJ,
 • analiza właściwości antyoksydacyjnych soków owocowych z upraw ekologicznych oraz innych produktów żywności funkcjonalnej,
 • interakcje antyoksydacyjne in vitro wybranych leków z napojami (woda domowa do picia, wody mineralne, napoje owocowe),
 • badanie aktywności przeciwcukrzycowej  związków wanadu z ligandami organicznymi,
 • badania składu pierwiastkowego i aktywności antyoksydacyjnej roślin jagodowych,
forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza, wynajem aparatury

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko:
telefon: + 48 12 664 42 00
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Innowacyjny materiał do leczenia ubytków kostnych
Najczęściej stosowane leki przy leczeniu osteoporozy często posiadają poważne skutki uboczne, ponieważ są wprowadzane doustnie lub dożylnie. Rozwiązanie powstające na UJ umożliwia miejscowe podanie i lokalne działanie substancji.
Jakość krwi do transfuzji, czy można ją łatwo sprawdzić?
Krew i produkty krwiopochodne codziennie ratują i poprawiają jakość życia wielu pacjentów. Popyt na krew jest ogromny i tylko w nikłym stopniu zaspokojony przez jej podaż. Dotychczas nie udało się opracować metody produkcji krwi - jedynym jej źródłem jest człowiek – bez pomocy dawców krwi bardzo utrudnione byłoby funkcjonowanie szpitali, w szczególności w zakresie przeprowadzania zabiegów, operacji oraz ratowania życia w nagłych przypadkach. Wyzwaniem dla służb jest nie tylko zabezpieczenie dostępu do wystarczającej ilości krwi, ale również zadbanie o jej jakość.
Spacer przyszłości wśród historii

Zabytki oraz przedmioty zabytkowe są ważnym elementem naszej historii i świadectwem przeszłych pokoleń. Jednak do części z nich dostęp jest mocno utrudniony, są w szczątkowej formie lub nie jest możliwe prezentowanie ich w innym miejscu. W takich sytuacjach z pomocą przychodzą nowe technologie.

ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska