BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zakład Bromatologii Wydział Farmaceutyczny UJ CM
słowa kluczowe: analizy, indeks glikemiczne, metabolizm leków, leczenie cukrzycy, odżywianie,
numer oferty: 85
tematyka badań:
 • analiza pierwiastków w materiale roślinnym i zwierzęcym (tkanki, krew, mocz),
 • analiza aktywności enzymatycznej (katalaza, dysmutaza nadtlenkowa, peroksydaza glutationowa, reduktaza glutationowa) w tkankach i krwi,
 • oznaczanie parametrów oksydacyjnych w materiale roślinnym (FRAP, DPPH) oraz zwierzęcym (glutation niezredukowany, glutation zredukowany, FRAP)
 • oznaczanie podstawowych parametrów biochemicznych (glukoza, cholesterol, HDL, triglicerydy, mocznik, ALAT, AspAT, fosfataza alkaliczna) w surowicy zwierząt,
 • oznaczanie indeksu glikemicznego produktów spożywczych,
 • badania ankietowe dotyczące produktów spożywczych, preferencji żywieniowych w określonych grupach ludzi lub jednostkach chorobowych,
 • badanie wpływu wysiłku na metabolizm leków i innych substancji powiązane z kinetyką badanych preparatów,
 • badanie zawartości kwasów organicznych w produktach roślinnych,
 • badania nad cukrzycą i zespołem metabolicznym (różne zwierzęce modele eksperymentalne),
 • badania sekrecji insuliny oraz insulinooporności obwodowej,
 • testy obciążenia glukozą w modelach zwierzęcych,
 • testy obciążenia insuliną w modelach zwierzęcych,
 • badania termograficzne u zwierząt i ludzi,
aparatura:
 • spektrometr absorpcji atomowej Perkin Elmer 5100 ZL, 1991, Überlingen,
 • uniwersalny czytnik mikropłytkowy Synergy-2 BioTek,
 • analizatory biochemiczne Photochem i Alize,
 • analizator izotachoforezy kapilarnej EA 202 M (Villa-Labeco),
 • spektrometr JASCO V-530,

 

usługi:
 • poprawa sposobu odżywiania,
 • uzyskanie lepszych - pod względem jakości i zawartości składników odżywczych - odmian roślin uprawnych,
 • badania nad nowymi preparatami wspomagającymi leczenie cukrzycy,
 • badania wpływu wysiłku fizycznego na metabolizm leków,
 • analiza pierwiastków metodą AAS w tkankach i płynach,
 • badanie aktywności antyoksydacyjnej, 
 • badanie stresu oksydacyjnego, 
 • oznaczanie podstawowych parametrów biochemicznych w surowicy zwierząt,
 • badania nad cukrzycą i zespołem metabolicznym,
 • wysiłek fizyczny, a metabolizm leków,
 • sekrecja insuliny pod wpływem badanych substancji,
 • badanie aktywności nowych leków zmniejszających insulinooporność,

 

stosowane metody i techniki badawcze:

 • analiza pierwiastków - metoda AAS,
 • analiza aktywności enzymatycznej - metody spektroskopowe,
 • analiza parametrów stresu oksydacyjnego u ludzi i zwierząt oraz aktywności antyoksydacyjnej produktów spożywczych lub preparatów – metody spektroskopowe, 
 • analiza parametrów biochemicznych krwi – metoda spektroskopowa, 
 • badania na zwierzętach – różne modele zwierzęce (myszy, szczury) cukrzycy obu typów oraz zespołu metabolicznego, 
 • badania na zwierzętach – próby wysiłkowe powiązane z kinetyką metabolizmu, 
 • sekrecja insuliny – izolowane wysepki Langerhansa.
doświadczenie / referencje / realizacje:
 • oznaczanie zawartości Cu i Zn w surowicy i moczu dla Szpitala Uniwersyteckiego UJ,
 • analiza właściwości antyoksydacyjnych soków owocowych z upraw ekologicznych oraz innych produktów żywności funkcjonalnej,
 • interakcje antyoksydacyjne in vitro wybranych leków z napojami (woda domowa do picia, wody mineralne, napoje owocowe),
 • badanie aktywności przeciwcukrzycowej  związków wanadu z ligandami organicznymi,
 • badania składu pierwiastkowego i aktywności antyoksydacyjnej roślin jagodowych,
forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza, wynajem aparatury

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko:
telefon: + 48 12 664 42 00
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Newsy Naukowiec UJ CM laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca!
Doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum mgr Marcin Jakubiec został laureatem XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca, organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską pod patronatem Ministerstwa Nauki. W nagrodę weźmie udział w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie – Geneva Inventions 2024 oraz Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2024, podczas których będzie promował nagrodzone w konkursie rozwiązanie.
Świadomie wpływaj na innowacje i projektuj ich rozwój w przyszłości: Capturing Invisible - narzędzie kształtujące przyszłość
Zostań projektantem przyszłości z Capturing Invisible i poznaj potencjał badania wyobrażeń! Socjotechniczne imaginaria – wyobrażenia, mają kluczowe znaczenie w kształtowaniu teraźniejszości, a także przyszłości. Oto narzędzie, dzięki któremu zaplanujesz proces badań nad nowymi technologiami, dostosujesz produkty, które planujesz wprowadzić na rynek - wszystko w oparciu o zbiorowe wyobrażenia na temat przyszłości i metodę Capturing Invisible.
Wsparcie psychologiczne online: StrongUJ – platforma wsparcia i rozwoju dla osób aktywnych zawodowo
StrongUJ to platforma wsparcia i rozwoju dla osób aktywnych zawodowo, chcących zadbać o dobrobyt psychiczny w miejscu pracy.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska