BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Instytut Kultury, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
słowa kluczowe: zarządzanie, marketing, tagowanie, ekspertyzy, internet, technologie, e-marketing
numer oferty: 109
tematyka badań:
 • Analiza strategiczna organizacji, tworzenie strategii rozwoju i działania organizacji ze szczególnym uwzględnieniem tzw. nowych technologii i Internetu, formułowanie i re-formułowanie  misji organizacji
 • Badania kultury organizacyjnej, reorganizacja i możliwości tworzenia kultur proefektywnościowych, zarządzanie konfliktem w firmie, badania subkultur w organizacji i budowanie zespołów
 • Badania marketingowe w instytucjach kultury, tworzenie profili odbiorców, targetowanie rynku odbiorców kultury, badanie otoczenia organizacji, analiza stakeholders, badania trendów w społeczności lokalnej, uwarunkowania kulturowe i społeczne tworzenia polityki kulturalnej władz lokalnych.
 • Obecność organizacji w przestrzeni Internetu, technologie, procesy biznesowe
 • Dostosowanie procesów zarządzania i organizacji do wymagań i możliwości Internet
  
aparatura:

Oprogramowanie dostosowane do celów usługi, środowiska projektowe

usługi:
 • Doradztwo i konsultacje w działaniach związanych z praktycznym zastosowaniem Internetu w działaniach przedsiębiorstwa (oferta skierowana głównie do sektora małych i średnich przedsiębiorstw) oraz przygotowaniem go do pełnego i świadomego udziału w transformacji cyfrowej tj. uwzględnienia i zastosowania odpowiednich technik zarządzania i organizacji oraz technologii. Obejmują one:
  • Ocenę stopnia zaawansowania przygotowania przedsiębiorstwa do udziału w Internecie i szerzej w transformacji cyfrowej lub ewaluację już podjętych działań takich jak własna strona, udział w mediach społecznościowych itp.
  • Propozycje konkretnych działań wprowadzających lub rozszerzających udział przedsiębiorstwa w Internecie oraz transformacji cyfrowej, uwzgledniające praktycznie wszystkie aspekty jego funkcjonowania i dostosowane do jego jednostkowej specyfiki.
  • Śledzenie i korygowanie na bieżąco w sposób dyspozycyjny wprowadzanych zmian, będących skutkiem obydwu wcześniej wymienionych działań w porozumieniu z zarządzającymi (monitorowanie procesu wprowadzania zmian i innowacji).

Efekty dla przedsiębiorstwa:

 • Obniżenie kosztów działania.
 • Pozyskanie nowych rynków.
 • Wprowadzenie nowych produktów i usług
 • Ulepszenie procesów organizacyjnych i zarządczych wewnątrz przedsiębiorstwa
 • Uzyskanie przewagi konkurencyjnej.
 • Pozyskanie wiedzy na temat możliwości i konieczności związanych z istnieniem Internetu oraz trwającym procesem transformacji cyfrowej gospodarki.
 • Szkolenia w zakresie protokołu dyplomatycznego dla pracowników instytucji kultury, autoprezentacja, zagadnienia precedencji w wystąpieniach publicznych, organizacja wydarzeń kulturalnych z uwzględnieniem zasad protokolarnych
 • Opracowywanie strategii rozwoju instytucji kultury
 • Szkolenia z zakresu zarządzania strategicznego instytucji kultury, analizy strategicznej firmy lub jej działów
 • Szkolenie umiejętności budowania celów instytucji kultury,  definiowania poro duktu, budowania marki
 • Współpraca z władzami lokalnymi w zakresie tworzenia polityki kulturalnej, strategii rozwoju, wyznaczania kierunków zrównoważonego rozwoju w świetle partycypacji obywatelskiej, współpraca z władzami lokalnymi w zakresie wdrażania partycypacji społecznej
doświadczenie / referencje / realizacje:
 • Wykładowcy w zakresie zarzadzania humanistycznego w Instytucie Kultury UJ i w innych uczelniach, praktyczne doświadczenia doradcze i konsultacyjne 
forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko:
telefon: + 48 12 664 42 00
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Zapobieganie samobójstwom wśród osób pozbawionych wolności - Przewodnik dla funkcjonariuszy Służby Więziennej
W polskiej Służbie Więziennej tematyka prewencji suicydalnej jest istotnym zagadnieniem. Stale prowadzony jest monitoring prób samobójczych wśród osób pozbawionych wolności w Polsce przez Centralny Zarząd Służby Więziennej.
Naturalna i bezpieczna opalenizna – czy to możliwe?
Opalanie i wypoczynek na słońcu to jedna z najpopularniejszych form spędzania czasu podczas urlopu. Promienie słoneczne towarzyszą nam wszędzie – nie tylko podczas wylegiwania się na plaży, ale także gdy kąpiemy się w wodzie, spacerujemy po mieście, wędrujemy górskimi szlakami czy jeździmy na rowerze, rolkach czy nartach.
Innowacyjne rozwiązania informatyczne wykorzystywane w Life Science
Life science to nauka poświęcona jednemu z najważniejszych jeśli nie najważniejszemu obszarowi - ludzkiemu życiu. Zespoły naukowe na całym świecie nieustannie pracują nad stworzeniem innowacyjnych produktów mających na celu poprawić jakość naszego życia i zdrowia. Rosnące wymagania, walka z czasem, jak również coraz większa precyzja i efektywność uzyskiwanych algorytmów sprawia, iż rozwiązania IT coraz częściej wykorzystywane są w medycynie, farmacji i naukach biologicznych.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska