BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zakład Fizyki Medycznej Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
słowa kluczowe: medycyna, farmacja, zaawansowane materiały, mikrotomografia, pomiary, hodowle komórkowe, pomiary mössbauerowskie, obrazowanie 2D i 3D
numer oferty: 83
tematyka badań:
 • badania podstawowe żelazoporfiryn (poznanie procesów transportu jonowego i elektronowego na poziomie molekularnym),
 • ruchliwość nanocząstek w materii organicznej,
 • struktury nanocząstek magnetycznych powstających w żelach białkowych pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego,
 • obrazowanie i modelowanie budowy wewnętrznej kości skroniowej,
 • fizjologiczna i patologiczna mineralizacja tkanek ludzkich,
 • badania mikrostruktury pian metalowych,
 • morfologia kanałów korzeniowych w zębach ludzkich,
 • wpływ otyłości na mikrostrukturę kości szczurów,
aparatura:
 • mikrotomograf SkyScan 1172 (określanie struktury obiektów o maksymalnej średnicy 6 cm i wysokości 9 cm; jego oprogramowanie umożliwia rekonstrukcję obiektu na podstawie zmierzonych projekcji oraz jego trójwymiarową wizualizację
 • układ do spektrometrii mössbauerowskiej (dwa nowoczesne spektrometry mössbauerowskie z kriostatem helowym, pomiary w zakresie temperatur od 2.2 K do 300 K)
 • spektrometr masowy TOF-SIMS (Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry)
 • spektrometr do badań w podczerwieni FTIR
 • pracownia do hodowli komórkowych
usługi:
 • pomiary mössbauerowskie z wykorzystaniem źródła promieniotwórczego 57Co,
 • badania zakresu ruchliwości nanocząstek w materii organicznej,
 • badania efektów biologicznych wywoływanych przez pola magnetyczne na poziomie komórkowym,
 • obrazowanie biomedyczne - analizowana jest budowa wewnętrzna kości, fizjologiczna i patologiczna mineralizacja tkanek ludzkich oraz mikrostruktury pian metalicznych,
 • badania materiałów pochodzenia biologicznego metodami spektrometrii masowej (skład atomowy/molekularny, obrazowanie 2D i 3D),
 • spektroskopowa charakterystyka materiałów biologicznych (kompleksy metaloporfirynowe, zdrowe i chorobowo zmienione tkanki),
 • obrazowanie z wysoką zdolnością rozdzielczą wewnętrznej struktury kości skroniowej za pomocą mikrotomografii rentgenowskiej,
 • badania procesów relaksacji magnetycznej w żelazoporfirynach,
 • tworzenie nowej klasy kompozytowych materiałów organometalicznych w postaci trójwymiarowych struktur nanocząstek magnetycznych w żelach białkowych,
 • tworzenie nowych narzędzi diagnostycznych (np. poprzez wykazanie aktywności enzymu trypsyny w hydrolizie łańcuchów aminokwasowych na krzemowych podłożach),

stosowane metody i techniki badawcze:

 • mikrotomografia komputerowa,
 • spektroskopia mössbauerowska,
 • hodowla komórkowa,

 

forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza, wynajem aparatury

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko:
telefon: + 48 12 664 42 00
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Innowacyjny materiał do leczenia ubytków kostnych
Najczęściej stosowane leki przy leczeniu osteoporozy często posiadają poważne skutki uboczne, ponieważ są wprowadzane doustnie lub dożylnie. Rozwiązanie powstające na UJ umożliwia miejscowe podanie i lokalne działanie substancji.
Jakość krwi do transfuzji, czy można ją łatwo sprawdzić?
Krew i produkty krwiopochodne codziennie ratują i poprawiają jakość życia wielu pacjentów. Popyt na krew jest ogromny i tylko w nikłym stopniu zaspokojony przez jej podaż. Dotychczas nie udało się opracować metody produkcji krwi - jedynym jej źródłem jest człowiek – bez pomocy dawców krwi bardzo utrudnione byłoby funkcjonowanie szpitali, w szczególności w zakresie przeprowadzania zabiegów, operacji oraz ratowania życia w nagłych przypadkach. Wyzwaniem dla służb jest nie tylko zabezpieczenie dostępu do wystarczającej ilości krwi, ale również zadbanie o jej jakość.
Spacer przyszłości wśród historii

Zabytki oraz przedmioty zabytkowe są ważnym elementem naszej historii i świadectwem przeszłych pokoleń. Jednak do części z nich dostęp jest mocno utrudniony, są w szczątkowej formie lub nie jest możliwe prezentowanie ich w innym miejscu. W takich sytuacjach z pomocą przychodzą nowe technologie.

ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska