BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zakład Fizyki Medycznej Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
słowa kluczowe: medycyna, farmacja, zaawansowane materiały, mikrotomografia, pomiary, hodowle komórkowe, pomiary mössbauerowskie, obrazowanie 2D i 3D
numer oferty: 83
tematyka badań:
 • badania podstawowe żelazoporfiryn (poznanie procesów transportu jonowego i elektronowego na poziomie molekularnym),
 • ruchliwość nanocząstek w materii organicznej,
 • struktury nanocząstek magnetycznych powstających w żelach białkowych pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego,
 • obrazowanie i modelowanie budowy wewnętrznej kości skroniowej,
 • fizjologiczna i patologiczna mineralizacja tkanek ludzkich,
 • badania mikrostruktury pian metalowych,
 • morfologia kanałów korzeniowych w zębach ludzkich,
 • wpływ otyłości na mikrostrukturę kości szczurów,
aparatura:
 • mikrotomograf SkyScan 1172 (określanie struktury obiektów o maksymalnej średnicy 6 cm i wysokości 9 cm; jego oprogramowanie umożliwia rekonstrukcję obiektu na podstawie zmierzonych projekcji oraz jego trójwymiarową wizualizację
 • układ do spektrometrii mössbauerowskiej (dwa nowoczesne spektrometry mössbauerowskie z kriostatem helowym, pomiary w zakresie temperatur od 2.2 K do 300 K)
 • spektrometr masowy TOF-SIMS (Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry)
 • spektrometr do badań w podczerwieni FTIR
 • pracownia do hodowli komórkowych
usługi:
 • pomiary mössbauerowskie z wykorzystaniem źródła promieniotwórczego 57Co,
 • badania zakresu ruchliwości nanocząstek w materii organicznej,
 • badania efektów biologicznych wywoływanych przez pola magnetyczne na poziomie komórkowym,
 • obrazowanie biomedyczne - analizowana jest budowa wewnętrzna kości, fizjologiczna i patologiczna mineralizacja tkanek ludzkich oraz mikrostruktury pian metalicznych,
 • badania materiałów pochodzenia biologicznego metodami spektrometrii masowej (skład atomowy/molekularny, obrazowanie 2D i 3D),
 • spektroskopowa charakterystyka materiałów biologicznych (kompleksy metaloporfirynowe, zdrowe i chorobowo zmienione tkanki),
 • obrazowanie z wysoką zdolnością rozdzielczą wewnętrznej struktury kości skroniowej za pomocą mikrotomografii rentgenowskiej,
 • badania procesów relaksacji magnetycznej w żelazoporfirynach,
 • tworzenie nowej klasy kompozytowych materiałów organometalicznych w postaci trójwymiarowych struktur nanocząstek magnetycznych w żelach białkowych,
 • tworzenie nowych narzędzi diagnostycznych (np. poprzez wykazanie aktywności enzymu trypsyny w hydrolizie łańcuchów aminokwasowych na krzemowych podłożach),

stosowane metody i techniki badawcze:

 • mikrotomografia komputerowa,
 • spektroskopia mössbauerowska,
 • hodowla komórkowa,

 

forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza, wynajem aparatury

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko:
telefon: + 48 12 664 42 00
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Raz jeszcze: Czy uda się uratować jesion wyniosły?
W wielu krajach Europy obserwuje się intensywne zamieranie jesionu wyniosłego, który jest ważnym siedliskiem wielu gatunków dzikich zwierząt. Co można zrobić i jak ratować te drzewa? Odpowiedzi udzielają badacze z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego.
GenExA - narzędzie open source do analizy oraz wizualizacji wyników badań
GenExA to narzędzie służące do analizy danych i wizualizacji wyników z metody RT-qPCR - Ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym, opracowane na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Big Pharma Day online
Big Pharma Day online to spotkanie branżowe dotyczące rozwoju projektów lekowych, organizowane przez CTT CITTRU w dniu 25 marca 2021. Wydarzenie będzie obejmowało prezentacje ekspertów oraz indywidualne spotkania.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska