BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Usługi Uniwersytetu Jagiellońskiego dla przemysłu kosmetycznego
słowa kluczowe: kosmetyki, badania kosmetyków, branża kosmetyczna, surowce
numer oferty:
tematyka badań:

Uniwersytet Jagielloński oferuje bogatą ofertę badań dla branży kosmetycznej z zakresu biologii i biochemii molekularnej, badań strukturalnych, właściwości fizykochemicznych i mikrobiologii.

usługi:

Usługi realizowane są oparciu o doskonale wyposażone laboratoria w unikatową infrastrukturę badawczą, ale przede wszystkim wysoko wyspecjalizowaną kadrę, otwartą na rozwiązywanie niestandardowych problemów naukowo-badawczych.

Oferta jest skierowana między innymi dla producentów kosmetyków i surowców.

doświadczenie / referencje / realizacje:

W swoim portfoliu badań oferujemy m.in.:


Badania mikrobiologiczne

 • badań czystości mikrobiologicznej kosmetyków
 • badania właściwości przeciwdrobnoustrojowych materiałów i preparatów


Badania strukturalne

 • bezpośrednia analiza ciała stałego, tworzenie map dystrybucji pierwiastków na powierzchni obiektu lub ocena jednorodności materiału techniką LA-ICP-MS
 • charakteryzacja powierzchni materiałów: rozkład powierzchniowy i przestrzenny w cienkich warstwach (SIMS), topografia powierzchni (AFM), właściwości zwilżania
 • analiza struktury krystalicznej i składu fazowego materiałów metodą dyfraktometrii rentgenowskiej
 • badania struktury chemicznej technikami FT-IR, UV-vis-DRS - proszki, cienkie filmy, lepkie ciecze
 • analizy składu objętościowego oraz powierzchniowego próbek stałych technikami: XPS, XRF, CHN
 • pomiary techniką TG dla materiałów nieorganicznych, organicznych i kompozytowych
 • wyznaczanie parametrów teksturalnych materiałów porowatych metodą niskotemperaturowej adsorpcji N2


Oznaczenia fizykochemiczne

 • oznaczanie metali i niemetali: ilościowe, półilościowe, jakościowe technikami: AFS, FAAS, GFAAS, ICP-OES, ICP-MS
 • oznaczenie składników zapachowych, ekstraktów roślinnych technikami: GC-MS, LC-MS, CE
 • oznaczenie witaminy C techniką CE
 • identyfikacja zanieczyszczeń organicznych technikami: GC-MS, LC-MS, FT-IR
 • analiza specjacyjna technikami: ICP-MS/HPLC
 • badania porównawcze barwników
 • ocena oddziaływania substancji aktywnej z matrycą techniką FT-IR
 • analiza ilościowa i jakościowa kationów i anionów (CE)


Badania biologiczne i z zakresu biochemii molekularnej

 • ocena aktywności oraz fotostabilności nowych związków fotoprotekcyjnych (filtrów UV)
 • produkcja oczyszczonej naturalnej melaniny z ludzkiej linii komórkowej
 • poszukiwanie związków do wspomagania leczenia przebarwień
 • ocena aktywności antyoksydacyjnej związków chemicznych/ekstraktów roślinnych
 • testy cytotoksyczności in vitro (MTT, MTS, XTT), wyznaczenie parametru IC50 dla badanego związku
 • symulacja metabolizmu ksenobiotyków metodą in vitro
 • wyznaczenie poziomu syntezy oraz aktywności wybranych cytokin oraz czynników wzrostowych mających wpływ na starzenie się skóry (ELISA, RT-PCR)
 • ocena bezpieczeństwa in vitro związków chemicznych w zakresie działania cytotoksycznego, genotoksycznego, mutagannego na wybranych liniach komórkowych
 • ocena proliferacji, apoptozy, różnicowania komórek w różnych testach

 

Jeżeli Państwa potrzeby badawcze wychodzą poza obszar przedstawianej przez nas oferty prosimy o kontakt.

Oferta UJ dla przemysłu kosmetycznego

forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: Paula Janus
telefon: +48 12 664 42 16, +48 506 006 590
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Na UJ opracowano nową, oszczędną metodę galwanizacji
Na Uniwersytecie Jagiellońskim opracowano nową metodę cienkowarstwowego powlekania materiałów w drodze elektrolitycznej w sposób przypominający drukowanie. Innowację można wdrożyć w skali przemysłowej. Co ważne, jej stosowanie wymaga minimalnych ilości materiałów chemicznych, a dodatkowo jej właściwości mogą przyczynić się do szybszego rozwoju organicznych ogniw solarnych III generacji. Nową metodą można pokrywać różnego typu materiały warstwami o grubości liczonej w nanometrach.
Na UJ powstały prekursory do produkcji molekularnych magnesów
Na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego opracowano uniwersalną metodę, na bazie której można tworzyć szeroki wachlarz molekularnych, miękkich materiałów magnetycznych. W odróżnieniu od dotychczas stosowanych na świecie technologii, związki uzyskane metodą opracowaną w UJ są odporne na wysokie temperatury, co zwiększa potencjał ich stosowania w różnych sektorach przemysłu.
ATOMIN 2.0 - Centrum badań materiałowych w skali ATOMowej dla INnowacyjnej gospodarki

Na Wydziale Chemii i Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego powołano do życia centrum badań materiałowych w skali atomowej dla innowacyjnej gospodarki, tzw. projekt Atomin 2.0.

ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 12,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska