BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Usługi Uniwersytetu Jagiellońskiego dla przemysłu kosmetycznego
słowa kluczowe: kosmetyki, badania kosmetyków, branża kosmetyczna, surowce
numer oferty:
tematyka badań:

Uniwersytet Jagielloński oferuje bogatą ofertę badań dla branży kosmetycznej z zakresu biologii i biochemii molekularnej, badań strukturalnych, właściwości fizykochemicznych i mikrobiologii.

usługi:

Usługi realizowane są oparciu o doskonale wyposażone laboratoria w unikatową infrastrukturę badawczą, ale przede wszystkim wysoko wyspecjalizowaną kadrę, otwartą na rozwiązywanie niestandardowych problemów naukowo-badawczych.

Oferta jest skierowana między innymi dla producentów kosmetyków i surowców.

doświadczenie / referencje / realizacje:

W swoim portfoliu badań oferujemy m.in.:


Badania mikrobiologiczne

 • badań czystości mikrobiologicznej kosmetyków
 • badania właściwości przeciwdrobnoustrojowych materiałów i preparatów


Badania strukturalne

 • bezpośrednia analiza ciała stałego, tworzenie map dystrybucji pierwiastków na powierzchni obiektu lub ocena jednorodności materiału techniką LA-ICP-MS
 • charakteryzacja powierzchni materiałów: rozkład powierzchniowy i przestrzenny w cienkich warstwach (SIMS), topografia powierzchni (AFM), właściwości zwilżania
 • analiza struktury krystalicznej i składu fazowego materiałów metodą dyfraktometrii rentgenowskiej
 • badania struktury chemicznej technikami FT-IR, UV-vis-DRS - proszki, cienkie filmy, lepkie ciecze
 • analizy składu objętościowego oraz powierzchniowego próbek stałych technikami: XPS, XRF, CHN
 • pomiary techniką TG dla materiałów nieorganicznych, organicznych i kompozytowych
 • wyznaczanie parametrów teksturalnych materiałów porowatych metodą niskotemperaturowej adsorpcji N2


Oznaczenia fizykochemiczne

 • oznaczanie metali i niemetali: ilościowe, półilościowe, jakościowe technikami: AFS, FAAS, GFAAS, ICP-OES, ICP-MS
 • oznaczenie składników zapachowych, ekstraktów roślinnych technikami: GC-MS, LC-MS, CE
 • oznaczenie witaminy C techniką CE
 • identyfikacja zanieczyszczeń organicznych technikami: GC-MS, LC-MS, FT-IR
 • analiza specjacyjna technikami: ICP-MS/HPLC
 • badania porównawcze barwników
 • ocena oddziaływania substancji aktywnej z matrycą techniką FT-IR
 • analiza ilościowa i jakościowa kationów i anionów (CE)


Badania biologiczne i z zakresu biochemii molekularnej

 • ocena aktywności oraz fotostabilności nowych związków fotoprotekcyjnych (filtrów UV)
 • produkcja oczyszczonej naturalnej melaniny z ludzkiej linii komórkowej
 • poszukiwanie związków do wspomagania leczenia przebarwień
 • ocena aktywności antyoksydacyjnej związków chemicznych/ekstraktów roślinnych
 • testy cytotoksyczności in vitro (MTT, MTS, XTT), wyznaczenie parametru IC50 dla badanego związku
 • symulacja metabolizmu ksenobiotyków metodą in vitro
 • wyznaczenie poziomu syntezy oraz aktywności wybranych cytokin oraz czynników wzrostowych mających wpływ na starzenie się skóry (ELISA, RT-PCR)
 • ocena bezpieczeństwa in vitro związków chemicznych w zakresie działania cytotoksycznego, genotoksycznego, mutagannego na wybranych liniach komórkowych
 • ocena proliferacji, apoptozy, różnicowania komórek w różnych testach

 

Jeżeli Państwa potrzeby badawcze wychodzą poza obszar przedstawianej przez nas oferty prosimy o kontakt.

Oferta UJ dla przemysłu kosmetycznego

forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: Agata Błaszczyk-Pasteczka
telefon: +48 12 664 42 12, +48 506 006 553
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Innowacyjny materiał do leczenia ubytków kostnych
Najczęściej stosowane leki przy leczeniu osteoporozy często posiadają poważne skutki uboczne, ponieważ są wprowadzane doustnie lub dożylnie. Rozwiązanie powstające na UJ umożliwia miejscowe podanie i lokalne działanie substancji.
Jakość krwi do transfuzji, czy można ją łatwo sprawdzić?
Krew i produkty krwiopochodne codziennie ratują i poprawiają jakość życia wielu pacjentów. Popyt na krew jest ogromny i tylko w nikłym stopniu zaspokojony przez jej podaż. Dotychczas nie udało się opracować metody produkcji krwi - jedynym jej źródłem jest człowiek – bez pomocy dawców krwi bardzo utrudnione byłoby funkcjonowanie szpitali, w szczególności w zakresie przeprowadzania zabiegów, operacji oraz ratowania życia w nagłych przypadkach. Wyzwaniem dla służb jest nie tylko zabezpieczenie dostępu do wystarczającej ilości krwi, ale również zadbanie o jej jakość.
Spacer przyszłości wśród historii

Zabytki oraz przedmioty zabytkowe są ważnym elementem naszej historii i świadectwem przeszłych pokoleń. Jednak do części z nich dostęp jest mocno utrudniony, są w szczątkowej formie lub nie jest możliwe prezentowanie ich w innym miejscu. W takich sytuacjach z pomocą przychodzą nowe technologie.

ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska