BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Synteza nowego materiału węglowego o właściwościach katalitycznych i adsorpcyjnych
słowa kluczowe: materiały węglowe, adsorpcja, kataliza, materiały katalityczne, sorpcja gazów, synteza, usługi, zlecenie, pomiar
numer oferty: P-386
tematyka badań:

Przedmiotem oferty jest synteza nowego typu węglowo-nieorganicznego materiału kompozytowego typu rdzeń-powłoka, którego składniki są funkcjonalizowane na dwa sposoby: rdzeń w kierunku maksymalnej adsorpcji lotnych związków organicznych oraz powłoka jako katalizator termicznego utleniania desorbujących LZO od rdzenia.

Badania efektywności pracy zsyntetyzowanego układu w zakresie adsorpcji LZO połączonej z dopalaniem katalitycznym przeprowadzono z użyciem toluenu jako przedstawiciela aromatycznych LZO.

Charakterystyka techniczna materiału:


  Powierzchnia właściwa [m2/g]

 400-500

  Całkowita objętość porów [cm3/g]  

 ~0,6

  Objętość mikroporów [cm3/g]

 0,06-0,01 

  Objętość mezoporów [cm3/g]

 0,40

  Objętość makroporów [cm3/g]

 0,10-0,15

  Zawartość węgla [wt%]

 25-50
Zdjęcia TEM materiału kompozytowego typu rdzeń-powłoka


Rys. 1. Zdjęcia TEM materiału kompozytowego typu rdzeń-powłoka


Zalety materiału i jego zastosowanie:

  • warstwa tlenku nieorganicznego pełniąca rolę nośnika fazy aktywnej dodatkowo zapobiega niekorzystnej dezaktywacji porowatego węgla i zwiększa ekspozycję cząstek fazy aktywnej;
  • możliwość wykorzystania materiału do eliminacji lotnych związków organicznych pracujących w cyklach adsorpcyjno-katalitycznych prowadzonych w niskich (20-100 ° C) i wysokich (powyżej 150 °C) temperaturach;
  • możliwość kontrolowania rodzaju i ilości powierzchniowych grup funkcyjnych rdzenia węglowego umożliwiającej selektywną adsorpcję polarnych lub niepolarnych lotnych związków organicznych


Unikatowa technologia

Metoda syntezy jest zgłoszona do ochrony patentowej w Polsce (P423615, 27.11.2017) i Niemczech (102018129499.9, 22.11.2018)

 
Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

forma współpracy: usługi badawcze
rodzaj usług badawczych: pomiary, synteza

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: Paula Janus
telefon: +48 12 664 42 16, +48 506 006 590
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
ATOMIN 2.0 - Centrum badań materiałowych w skali ATOMowej dla INnowacyjnej gospodarki

Na Wydziale Chemii i Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego powołano do życia centrum badań materiałowych w skali atomowej dla innowacyjnej gospodarki, tzw. projekt Atomin 2.0.

Naukowcy z UJ mają pomysł na nowatorską terapię zwłóknień narządowych
Według badaczy z Uniwersytetu Jagiellońskiego w przyszłości będzie można leczyć zwłóknienia narządów wykorzystując siły natury. Mają w tym pomóc pęcherzyki zewnątrzkomórkowe, czyli nanostruktury wydzielane przez komórki różnych organizmów. Na UJ odkryto ważną właściwość tych struktur i przeprowadzono badania, które dowodzą, iż pęcherzyki potencjalnie można zastosować w terapii.
Nagrody Ministra Nauki 2024

Profesor Monika Brzychczy-Włoch z UJ CM laureatką indywidualnej Nagrody Ministra Nauki 2024 za znaczące osiągnięcie w zakresie działalności wdrożeniowej.

ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 12,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska