BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Synteza nowego materiału węglowego o właściwościach katalitycznych i adsorpcyjnych
słowa kluczowe: materiały węglowe, adsorpcja, kataliza, materiały katalityczne, sorpcja gazów, synteza, usługi, zlecenie, pomiar
numer oferty: P-386
tematyka badań:

Przedmiotem oferty jest synteza nowego typu węglowo-nieorganicznego materiału kompozytowego typu rdzeń-powłoka, którego składniki są funkcjonalizowane na dwa sposoby: rdzeń w kierunku maksymalnej adsorpcji lotnych związków organicznych oraz powłoka jako katalizator termicznego utleniania desorbujących LZO od rdzenia.

Badania efektywności pracy zsyntetyzowanego układu w zakresie adsorpcji LZO połączonej z dopalaniem katalitycznym przeprowadzono z użyciem toluenu jako przedstawiciela aromatycznych LZO.

Charakterystyka techniczna materiału:


  Powierzchnia właściwa [m2/g]

 400-500

  Całkowita objętość porów [cm3/g]  

 ~0,6

  Objętość mikroporów [cm3/g]

 0,06-0,01 

  Objętość mezoporów [cm3/g]

 0,40

  Objętość makroporów [cm3/g]

 0,10-0,15

  Zawartość węgla [wt%]

 25-50
Zdjęcia TEM materiału kompozytowego typu rdzeń-powłoka


Rys. 1. Zdjęcia TEM materiału kompozytowego typu rdzeń-powłoka


Zalety materiału i jego zastosowanie:

  • warstwa tlenku nieorganicznego pełniąca rolę nośnika fazy aktywnej dodatkowo zapobiega niekorzystnej dezaktywacji porowatego węgla i zwiększa ekspozycję cząstek fazy aktywnej;
  • możliwość wykorzystania materiału do eliminacji lotnych związków organicznych pracujących w cyklach adsorpcyjno-katalitycznych prowadzonych w niskich (20-100 ° C) i wysokich (powyżej 150 °C) temperaturach;
  • możliwość kontrolowania rodzaju i ilości powierzchniowych grup funkcyjnych rdzenia węglowego umożliwiającej selektywną adsorpcję polarnych lub niepolarnych lotnych związków organicznych


Unikatowa technologia

Metoda syntezy jest zgłoszona do ochrony patentowej w Polsce (P423615, 27.11.2017) i Niemczech (102018129499.9, 22.11.2018)

 
Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

forma współpracy: usługi badawcze
rodzaj usług badawczych: pomiary, synteza

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: Agata Błaszczyk-Pasteczka
telefon: + 48 12 664 42 12; + 48 506 006 553
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Raz jeszcze: Czy uda się uratować jesion wyniosły?
W wielu krajach Europy obserwuje się intensywne zamieranie jesionu wyniosłego, który jest ważnym siedliskiem wielu gatunków dzikich zwierząt. Co można zrobić i jak ratować te drzewa? Odpowiedzi udzielają badacze z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego.
GenExA - narzędzie open source do analizy oraz wizualizacji wyników badań
GenExA to narzędzie służące do analizy danych i wizualizacji wyników z metody RT-qPCR - Ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym, opracowane na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Big Pharma Day online
Big Pharma Day online to spotkanie branżowe dotyczące rozwoju projektów lekowych, organizowane przez CTT CITTRU w dniu 25 marca 2021. Wydarzenie będzie obejmowało prezentacje ekspertów oraz indywidualne spotkania.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska