BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Synteza nowego materiału węglowego o właściwościach katalitycznych i adsorpcyjnych
słowa kluczowe: materiały węglowe, adsorpcja, kataliza, materiały katalityczne, sorpcja gazów, synteza, usługi, zlecenie, pomiar
numer oferty: P-386
tematyka badań:

Przedmiotem oferty jest synteza nowego typu węglowo-nieorganicznego materiału kompozytowego typu rdzeń-powłoka, którego składniki są funkcjonalizowane na dwa sposoby: rdzeń w kierunku maksymalnej adsorpcji lotnych związków organicznych oraz powłoka jako katalizator termicznego utleniania desorbujących LZO od rdzenia.

Badania efektywności pracy zsyntetyzowanego układu w zakresie adsorpcji LZO połączonej z dopalaniem katalitycznym przeprowadzono z użyciem toluenu jako przedstawiciela aromatycznych LZO.

Charakterystyka techniczna materiału:


  Powierzchnia właściwa [m2/g]

 400-500

  Całkowita objętość porów [cm3/g]  

 ~0,6

  Objętość mikroporów [cm3/g]

 0,06-0,01 

  Objętość mezoporów [cm3/g]

 0,40

  Objętość makroporów [cm3/g]

 0,10-0,15

  Zawartość węgla [wt%]

 25-50
Zdjęcia TEM materiału kompozytowego typu rdzeń-powłoka


Rys. 1. Zdjęcia TEM materiału kompozytowego typu rdzeń-powłoka


Zalety materiału i jego zastosowanie:

  • warstwa tlenku nieorganicznego pełniąca rolę nośnika fazy aktywnej dodatkowo zapobiega niekorzystnej dezaktywacji porowatego węgla i zwiększa ekspozycję cząstek fazy aktywnej;
  • możliwość wykorzystania materiału do eliminacji lotnych związków organicznych pracujących w cyklach adsorpcyjno-katalitycznych prowadzonych w niskich (20-100 ° C) i wysokich (powyżej 150 °C) temperaturach;
  • możliwość kontrolowania rodzaju i ilości powierzchniowych grup funkcyjnych rdzenia węglowego umożliwiającej selektywną adsorpcję polarnych lub niepolarnych lotnych związków organicznych


Unikatowa technologia

Metoda syntezy jest zgłoszona do ochrony patentowej w Polsce (P423615, 27.11.2017) i Niemczech (102018129499.9, 22.11.2018)

 
Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

forma współpracy: usługi badawcze
rodzaj usług badawczych: pomiary, synteza

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: Paula Janus
telefon: +48 12 664 42 16, +48 506 006 590
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Wsparcie psychologiczne online: StrongUJ – platforma wsparcia i rozwoju dla osób aktywnych zawodowo
StrongUJ to platforma wsparcia i rozwoju dla osób aktywnych zawodowo, chcących zadbać o dobrobyt psychiczny w miejscu pracy.
Technologie UJ na Demo Day Innowacji 4.0
Demo Day Innowacji 4.0 to przede wszystkim możliwość umówienia spotkań z twórcami technologii z pięciu krakowskich uczelni, w tym aż 11 innowacji z UJ!
Możliwy przełom w leczeniu osteoporozy!
Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego opracowali materiał, który pomoże odbudowywać ubytki kostne i jednocześnie może służyć jako nośnik leków na osteoporozę. Wynalazek może zrewolucjonizować leczenie osteoporozy, pozwala bowiem dostarczać leki o silnych skutkach ubocznych wyłącznie w chore miejsca, i tym samym odejść od stosowanego do tej pory podawania ogólnoustrojowego.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska