BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Synteza nowego materiału węglowego o właściwościach katalitycznych i adsorpcyjnych
słowa kluczowe: materiały węglowe, adsorpcja, kataliza, materiały katalityczne, sorpcja gazów, synteza, usługi, zlecenie, pomiar
numer oferty: P-386
tematyka badań:

Przedmiotem oferty jest synteza nowego typu węglowo-nieorganicznego materiału kompozytowego typu rdzeń-powłoka, którego składniki są funkcjonalizowane na dwa sposoby: rdzeń w kierunku maksymalnej adsorpcji lotnych związków organicznych oraz powłoka jako katalizator termicznego utleniania desorbujących LZO od rdzenia.

Badania efektywności pracy zsyntetyzowanego układu w zakresie adsorpcji LZO połączonej z dopalaniem katalitycznym przeprowadzono z użyciem toluenu jako przedstawiciela aromatycznych LZO.

Charakterystyka techniczna materiału:


  Powierzchnia właściwa [m2/g]

 400-500

  Całkowita objętość porów [cm3/g]  

 ~0,6

  Objętość mikroporów [cm3/g]

 0,06-0,01 

  Objętość mezoporów [cm3/g]

 0,40

  Objętość makroporów [cm3/g]

 0,10-0,15

  Zawartość węgla [wt%]

 25-50
Zdjęcia TEM materiału kompozytowego typu rdzeń-powłoka


Rys. 1. Zdjęcia TEM materiału kompozytowego typu rdzeń-powłoka


Zalety materiału i jego zastosowanie:

  • warstwa tlenku nieorganicznego pełniąca rolę nośnika fazy aktywnej dodatkowo zapobiega niekorzystnej dezaktywacji porowatego węgla i zwiększa ekspozycję cząstek fazy aktywnej;
  • możliwość wykorzystania materiału do eliminacji lotnych związków organicznych pracujących w cyklach adsorpcyjno-katalitycznych prowadzonych w niskich (20-100 ° C) i wysokich (powyżej 150 °C) temperaturach;
  • możliwość kontrolowania rodzaju i ilości powierzchniowych grup funkcyjnych rdzenia węglowego umożliwiającej selektywną adsorpcję polarnych lub niepolarnych lotnych związków organicznych


Unikatowa technologia

Metoda syntezy jest zgłoszona do ochrony patentowej w Polsce (P423615, 27.11.2017) i Niemczech (102018129499.9, 22.11.2018)

 
Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

forma współpracy: usługi badawcze
rodzaj usług badawczych: pomiary, synteza

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: Agata Błaszczyk-Pasteczka
telefon: + 48 12 664 42 12; + 48 506 006 553
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Innowacyjny materiał do leczenia ubytków kostnych
Najczęściej stosowane leki przy leczeniu osteoporozy często posiadają poważne skutki uboczne, ponieważ są wprowadzane doustnie lub dożylnie. Rozwiązanie powstające na UJ umożliwia miejscowe podanie i lokalne działanie substancji.
Jakość krwi do transfuzji, czy można ją łatwo sprawdzić?
Krew i produkty krwiopochodne codziennie ratują i poprawiają jakość życia wielu pacjentów. Popyt na krew jest ogromny i tylko w nikłym stopniu zaspokojony przez jej podaż. Dotychczas nie udało się opracować metody produkcji krwi - jedynym jej źródłem jest człowiek – bez pomocy dawców krwi bardzo utrudnione byłoby funkcjonowanie szpitali, w szczególności w zakresie przeprowadzania zabiegów, operacji oraz ratowania życia w nagłych przypadkach. Wyzwaniem dla służb jest nie tylko zabezpieczenie dostępu do wystarczającej ilości krwi, ale również zadbanie o jej jakość.
Spacer przyszłości wśród historii

Zabytki oraz przedmioty zabytkowe są ważnym elementem naszej historii i świadectwem przeszłych pokoleń. Jednak do części z nich dostęp jest mocno utrudniony, są w szczątkowej formie lub nie jest możliwe prezentowanie ich w innym miejscu. W takich sytuacjach z pomocą przychodzą nowe technologie.

ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska