BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
usługi:
  • Kontrola funkcjonalności oczyszczalni ścieków
Regularne badanie mikroskopowe osadu czynnego pozwala na wczesne rozpoznanie nieprawidłowości w pracy oczyszczalni.
Obserwacje struktury i wielkości kłaczków, składu organizmów, a przede wszystkim zmian zachodzących w ekosystemie są kluczowe w prawidłowym kierowaniu procesem oczyszczania ścieków. Przeprowadzenie odpowiednich testów laboratoryjnych pozwala na wykrycie zaburzeń funkcjonowania oczyszczalni, określenie indeksu bakterii nitkowatych, wykrycie toksyn, grzybów drapieżnych
lub pasożytniczych.

  • Biologiczna analiza składu osadu czynnego, diagnozowanie potencjalnych przyczyn zaburzeń funkcjonowania oczyszczalni
    ścieków
Zespół naukowy wykonuje badania dotyczące oceny jakości osadu czynnego z oczyszczalni ścieków. Analizuje próbki osadu pod względem składu mikroorganizmów oraz pod kątem indeksu bakterii nitkowatych. Przeprowadza testy laboratoryjne na obecność toksyn i grzybów drapieżnych lub pasożytniczych w osadzie. Na podstawie analiz sporządzany jest raport ze wskazaniem potencjalnych powodów nieprawidłowości w pracy oczyszczalni.

  • Zespół Ekosystemów Wodnych, Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii UJ
Zespół składa się z wykwalifikowanych ekspertów, którzy od lat zajmują się badaniami dotyczącymi optymalizacji pracy osadu czynnego. Badacze realizowali szereg projektów, w trakcie których ściśle współpracowali z oczyszczalniami ścieków, dzięki czemu mogli nie tylko poszerzać wiedzę naukową w tym temacie, lecz także wdrażać opracowane technologie. Wyniki prac
badawczych i wdrożeniowych stały się podstawą do opracowania dwóch opatentowanych technologii. W skład zespołu wchodzą autorzy książki pt. „Osad czynny. Biologia i analiza mikroskopowa”, która uznawana jest za jeden z ważniejszych podręczników naukowych dotyczących biologii osadu czynnego.

  • Komercyjna współpraca z oczyszczalniami
Zespół Ekosystemów Wodnych na zasadach komercyjnych współpracował z ok. 80 oczyszczalniami ścieków na terenie całej Polski.
Na zlecenie oczyszczalni wykonuje cykliczne analizy składu osadu czynnego. Ponadto jeśli oczyszczalnia boryka się z puchnięciem osadu czynnego związanym z nadmierną ilością bakterii nitkowatych, to poza analizami oferowane jest zastosowanie opracowanej przez zespół biologicznej metody ograniczania rozwoju bakterii nitkowatych. Technologia ta wykorzystuje naturalnie występujące
w osadzie czynnym organizmy wrotki, które eliminują ze środowiska bakterie nitkowate, będące przyczyną problemów eksploatacyjnych oczyszczalni ścieków. Może być zastosowana w oczyszczalniach, które spełniają odpowiednie warunki.

UJ_analiza_biologiczna.pdf

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska
forma współpracy: usługi badawcze
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: dr Renata Bartoszewicz
telefon: +48 12 664 42 08, +48 515 493 518
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Innowacyjny materiał do leczenia ubytków kostnych
Najczęściej stosowane leki przy leczeniu osteoporozy często posiadają poważne skutki uboczne, ponieważ są wprowadzane doustnie lub dożylnie. Rozwiązanie powstające na UJ umożliwia miejscowe podanie i lokalne działanie substancji.
Jakość krwi do transfuzji, czy można ją łatwo sprawdzić?
Krew i produkty krwiopochodne codziennie ratują i poprawiają jakość życia wielu pacjentów. Popyt na krew jest ogromny i tylko w nikłym stopniu zaspokojony przez jej podaż. Dotychczas nie udało się opracować metody produkcji krwi - jedynym jej źródłem jest człowiek – bez pomocy dawców krwi bardzo utrudnione byłoby funkcjonowanie szpitali, w szczególności w zakresie przeprowadzania zabiegów, operacji oraz ratowania życia w nagłych przypadkach. Wyzwaniem dla służb jest nie tylko zabezpieczenie dostępu do wystarczającej ilości krwi, ale również zadbanie o jej jakość.
Spacer przyszłości wśród historii

Zabytki oraz przedmioty zabytkowe są ważnym elementem naszej historii i świadectwem przeszłych pokoleń. Jednak do części z nich dostęp jest mocno utrudniony, są w szczątkowej formie lub nie jest możliwe prezentowanie ich w innym miejscu. W takich sytuacjach z pomocą przychodzą nowe technologie.

ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska