BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
usługi:
  • Kontrola funkcjonalności oczyszczalni ścieków
Regularne badanie mikroskopowe osadu czynnego pozwala na wczesne rozpoznanie nieprawidłowości w pracy oczyszczalni.
Obserwacje struktury i wielkości kłaczków, składu organizmów, a przede wszystkim zmian zachodzących w ekosystemie są kluczowe w prawidłowym kierowaniu procesem oczyszczania ścieków. Przeprowadzenie odpowiednich testów laboratoryjnych pozwala na wykrycie zaburzeń funkcjonowania oczyszczalni, określenie indeksu bakterii nitkowatych, wykrycie toksyn, grzybów drapieżnych
lub pasożytniczych.

  • Biologiczna analiza składu osadu czynnego, diagnozowanie potencjalnych przyczyn zaburzeń funkcjonowania oczyszczalni
    ścieków
Zespół naukowy wykonuje badania dotyczące oceny jakości osadu czynnego z oczyszczalni ścieków. Analizuje próbki osadu pod względem składu mikroorganizmów oraz pod kątem indeksu bakterii nitkowatych. Przeprowadza testy laboratoryjne na obecność toksyn i grzybów drapieżnych lub pasożytniczych w osadzie. Na podstawie analiz sporządzany jest raport ze wskazaniem potencjalnych powodów nieprawidłowości w pracy oczyszczalni.

  • Zespół Ekosystemów Wodnych, Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii UJ
Zespół składa się z wykwalifikowanych ekspertów, którzy od lat zajmują się badaniami dotyczącymi optymalizacji pracy osadu czynnego. Badacze realizowali szereg projektów, w trakcie których ściśle współpracowali z oczyszczalniami ścieków, dzięki czemu mogli nie tylko poszerzać wiedzę naukową w tym temacie, lecz także wdrażać opracowane technologie. Wyniki prac
badawczych i wdrożeniowych stały się podstawą do opracowania dwóch opatentowanych technologii. W skład zespołu wchodzą autorzy książki pt. „Osad czynny. Biologia i analiza mikroskopowa”, która uznawana jest za jeden z ważniejszych podręczników naukowych dotyczących biologii osadu czynnego.

  • Komercyjna współpraca z oczyszczalniami
Zespół Ekosystemów Wodnych na zasadach komercyjnych współpracował z ok. 80 oczyszczalniami ścieków na terenie całej Polski.
Na zlecenie oczyszczalni wykonuje cykliczne analizy składu osadu czynnego. Ponadto jeśli oczyszczalnia boryka się z puchnięciem osadu czynnego związanym z nadmierną ilością bakterii nitkowatych, to poza analizami oferowane jest zastosowanie opracowanej przez zespół biologicznej metody ograniczania rozwoju bakterii nitkowatych. Technologia ta wykorzystuje naturalnie występujące
w osadzie czynnym organizmy wrotki, które eliminują ze środowiska bakterie nitkowate, będące przyczyną problemów eksploatacyjnych oczyszczalni ścieków. Może być zastosowana w oczyszczalniach, które spełniają odpowiednie warunki.

UJ_analiza_biologiczna.pdf

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska
forma współpracy: usługi badawcze
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: dr Renata Bartoszewicz
telefon: +48 12 664 42 08, +48 515 493 518
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Na UJ opracowano nową, oszczędną metodę galwanizacji
Na Uniwersytecie Jagiellońskim opracowano nową metodę cienkowarstwowego powlekania materiałów w drodze elektrolitycznej w sposób przypominający drukowanie. Innowację można wdrożyć w skali przemysłowej. Co ważne, jej stosowanie wymaga minimalnych ilości materiałów chemicznych, a dodatkowo jej właściwości mogą przyczynić się do szybszego rozwoju organicznych ogniw solarnych III generacji. Nową metodą można pokrywać różnego typu materiały warstwami o grubości liczonej w nanometrach.
Na UJ powstały prekursory do produkcji molekularnych magnesów
Na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego opracowano uniwersalną metodę, na bazie której można tworzyć szeroki wachlarz molekularnych, miękkich materiałów magnetycznych. W odróżnieniu od dotychczas stosowanych na świecie technologii, związki uzyskane metodą opracowaną w UJ są odporne na wysokie temperatury, co zwiększa potencjał ich stosowania w różnych sektorach przemysłu.
ATOMIN 2.0 - Centrum badań materiałowych w skali ATOMowej dla INnowacyjnej gospodarki

Na Wydziale Chemii i Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego powołano do życia centrum badań materiałowych w skali atomowej dla innowacyjnej gospodarki, tzw. projekt Atomin 2.0.

ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 12,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska