BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zakład Sedymentologii i Analizy Paleośrodowiska Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytet Jagielloński
słowa kluczowe: sedymentologia, analiza paleośrodowiska, zjawiska krasowe, ichnologia, osady mikrobialne, opinie, ekspertyzy, przemysł naftowy, turystyka
numer oferty: 81
tematyka badań:
 • sedymentologia,
 • analiza paleośrodowiska,
 • zjawiska krasowe,
 • ichnologia,
 • osady mikrobialne
usługi:
 • właściwości zbiornikowe skał,
 • przestrzenne rozmieszczenie litosomów,
 • ocena zasobów wód podziemnych,
 • jakość wód podziemnych,
 • wytrącanie się osadów biogenicznych w ciekach,
 • zjawiska bioelektryczne, nannoplankton wapienny,
 • opisy skał osadowych (rdzeni), przekrojów geologicznych,
 • opinie i ekspertyzy dla przemysłu naftowego – w tym ustalanie wieku osadów na podstawie nannoskamieniałości, budownictwa, ochrony środowiska, poszukiwań wód podziemnych, zagrożeń związanych z krasem,
 • alternatywne źródła energii,
 • turystyka kwalifikowana,
stosowane metody i techniki badawcze: 
 • badania terenowe i laboratoryjne,
 • mikroskopy polaryzacyjne z kontrastem fazowym, pow. do 1000x,
 • urządzenia do testowania zawartości węglanu wapnia oraz ditlenku węgla,

 

doświadczenie / referencje / realizacje:
 • współpraca z firmami naftowymi: Saudi Aramco, Wintershall Holding GmBh, RWE Państwowy Instytut Geologicznych i inne

 

forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza, wynajem aparatury

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko:
telefon: + 48 12 664 42 00
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Program komputerowy do analizy danych i wizualizacji wyników z metody RT-qPCR
Nowe narzędzie informatyczne do analizy danych i wizualizacji wyników z metody RT-qPCR opracowane przez zespół naukowy z Wydziału Biologii z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Innowacyjna technologia opracowana na UJ wylicencjonowana do Innovative Photocatalytic Solutions, sp. z o. o.
W dniu 23 czerwca w siedzibie Centrum Transferu Technologii CITTRU została podpisana umowa licencyjna na korzystanie z patentu pt. „Fotokatalityczne powłoki z TiO2 na powierzchniach polimerowych aktywowane światłem widzialnym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie” pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a firmą Innovative Photocatalytic Solutions, sp. z o. o. (InPhoCat).
Nowa, efektywna metoda pozyskiwania sadzonek jesionu wyniosłego
Poznajcie nową technologię do pozyskiwania sadzonek jesionu wyniosłego opracowaną przez iterdyscyplinarny zespół naukowy z Uniwersystetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska