BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
tematyka badań: → Występowanie groźnych zjawisk meteorologicznych
→ Wpływ warunków pogodowych na zdrowie i samopoczucie człowieka oraz środowisko przyrodnicze
→ Wpływ lokalnych warunków pogodowych i klimatycznych na warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza

POTENCJALNE ZASTOSOWANIE PROWADZONYCH BADAŃ NAUKOWYCH
Ocena ryzyka występowania określonych zjawisk meteorologicznych, w tym o charakterze ekstremalnym; opracowywanie map klimatycznych w różnych skalach przestrzennych; wyznaczanie potencjalnych warunków dyspersji zanieczyszczeń oraz zróżnicowania warunków bioklimatycznych na danym obszarze

STOSOWANE METODY I TECHNIKI BADAWCZE
Pomiary terenowe wybranych elementów meteorologicznych; statystyczne metody badań stosowane w klimatologii ze szczególnym uwzględnieniem analiz przestrzennych z wykorzystaniem narzędzi GIS
aparatura: APARATURA BADAWCZA DOSTĘPNA DO DZIAŁALNOŚCI KOMERCYJNEJ
Profesjonalne przyrządy do pomiarów meteorologicznych i biometeorologicznych w warunkach stacjonarnych i niestacjonarnych; możliwość pomiarów poszczególnych elementów pogody o różnej rozdzielczości czasowej
usługi: POTENCJALNE USŁUGI BADAWCZE
Organizacja i prowadzenie pomiarów i obserwacji meteorologicznych i biometeorologicznych; analiza pomiarów palinologicznych (monitoringu aerobiologicznego); analiza warunków meteorologicznych (pogodowych) o różnej rozdzielczości czasowej; ocena przyczynowo-skutkowa występowania ekstremalnych zjawisk i zdarzeń meteorologicznych; analiza zróżnicowania klimatu lokalnego i bioklimatu danego obszaru miejskiego oraz potencjalnych warunków dyspersji zanieczyszczeń powietrza


doświadczenie / referencje / realizacje: WYKONYWANE ZLECENIA
Opracowania zróżnicowania warunków klimatycznych różnych obszarów; opinia do opracowania „Plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Krakowa – Etap 2” w kontekście „Metodyki opracowania projektu miejskiego planu adaptacji” uzgodnionej z Ministerstwem Środowiska (na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa w 2017 r.)

miniatura pierwszej strony ulotki przedstawia pioruny na ciemnym niebie

Logotypy projektowe Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska
forma współpracy:
rodzaj usług badawczych:

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: dr Renata Bartoszewicz
telefon: +48 12 664 42 08; +48 515 493 518
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
ATOMIN 2.0 - Centrum badań materiałowych w skali ATOMowej dla INnowacyjnej gospodarki

Na Wydziale Chemii i Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego powołano do życia centrum badań materiałowych w skali atomowej dla innowacyjnej gospodarki, tzw. projekt Atomin 2.0.

Naukowcy z UJ mają pomysł na nowatorską terapię zwłóknień narządowych
Według badaczy z Uniwersytetu Jagiellońskiego w przyszłości będzie można leczyć zwłóknienia narządów wykorzystując siły natury. Mają w tym pomóc pęcherzyki zewnątrzkomórkowe, czyli nanostruktury wydzielane przez komórki różnych organizmów. Na UJ odkryto ważną właściwość tych struktur i przeprowadzono badania, które dowodzą, iż pęcherzyki potencjalnie można zastosować w terapii.
Nagrody Ministra Nauki 2024

Profesor Monika Brzychczy-Włoch z UJ CM laureatką indywidualnej Nagrody Ministra Nauki 2024 za znaczące osiągnięcie w zakresie działalności wdrożeniowej.

ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 12,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska