BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
tematyka badań: → Występowanie groźnych zjawisk meteorologicznych
→ Wpływ warunków pogodowych na zdrowie i samopoczucie człowieka oraz środowisko przyrodnicze
→ Wpływ lokalnych warunków pogodowych i klimatycznych na warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza

POTENCJALNE ZASTOSOWANIE PROWADZONYCH BADAŃ NAUKOWYCH
Ocena ryzyka występowania określonych zjawisk meteorologicznych, w tym o charakterze ekstremalnym; opracowywanie map klimatycznych w różnych skalach przestrzennych; wyznaczanie potencjalnych warunków dyspersji zanieczyszczeń oraz zróżnicowania warunków bioklimatycznych na danym obszarze

STOSOWANE METODY I TECHNIKI BADAWCZE
Pomiary terenowe wybranych elementów meteorologicznych; statystyczne metody badań stosowane w klimatologii ze szczególnym uwzględnieniem analiz przestrzennych z wykorzystaniem narzędzi GIS
aparatura: APARATURA BADAWCZA DOSTĘPNA DO DZIAŁALNOŚCI KOMERCYJNEJ
Profesjonalne przyrządy do pomiarów meteorologicznych i biometeorologicznych w warunkach stacjonarnych i niestacjonarnych; możliwość pomiarów poszczególnych elementów pogody o różnej rozdzielczości czasowej
usługi: POTENCJALNE USŁUGI BADAWCZE
Organizacja i prowadzenie pomiarów i obserwacji meteorologicznych i biometeorologicznych; analiza pomiarów palinologicznych (monitoringu aerobiologicznego); analiza warunków meteorologicznych (pogodowych) o różnej rozdzielczości czasowej; ocena przyczynowo-skutkowa występowania ekstremalnych zjawisk i zdarzeń meteorologicznych; analiza zróżnicowania klimatu lokalnego i bioklimatu danego obszaru miejskiego oraz potencjalnych warunków dyspersji zanieczyszczeń powietrza


doświadczenie / referencje / realizacje: WYKONYWANE ZLECENIA
Opracowania zróżnicowania warunków klimatycznych różnych obszarów; opinia do opracowania „Plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Krakowa – Etap 2” w kontekście „Metodyki opracowania projektu miejskiego planu adaptacji” uzgodnionej z Ministerstwem Środowiska (na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa w 2017 r.)

miniatura pierwszej strony ulotki przedstawia pioruny na ciemnym niebie

Logotypy projektowe Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska
forma współpracy:
rodzaj usług badawczych:

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: dr Renata Bartoszewicz
telefon: +48 12 664 42 08; +48 515 493 518
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Wsparcie psychologiczne online: StrongUJ – platforma wsparcia i rozwoju dla osób aktywnych zawodowo
StrongUJ to platforma wsparcia i rozwoju dla osób aktywnych zawodowo, chcących zadbać o dobrobyt psychiczny w miejscu pracy.
Technologie UJ na Demo Day Innowacji 4.0
Demo Day Innowacji 4.0 to przede wszystkim możliwość umówienia spotkań z twórcami technologii z pięciu krakowskich uczelni, w tym aż 11 innowacji z UJ!
Możliwy przełom w leczeniu osteoporozy!
Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego opracowali materiał, który pomoże odbudowywać ubytki kostne i jednocześnie może służyć jako nośnik leków na osteoporozę. Wynalazek może zrewolucjonizować leczenie osteoporozy, pozwala bowiem dostarczać leki o silnych skutkach ubocznych wyłącznie w chore miejsca, i tym samym odejść od stosowanego do tej pory podawania ogólnoustrojowego.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska