BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
tematyka badań: Wysokorozdzielcza laserowa mikroskopia konfokalna fluorescencyjna uzupełniona obrazowaniem w świetle przechodzącym i analizą światła odbitego.

Mikroskop konfokalny pozwala na rejestrację fluorescencji w zakresie spektralnym 400-750 nm, w tym także na prowadzenie rejestracji z rozdzielczością spektralną do 1 nm.

 

Szeroki zakres obiektywów pozwala na obrazowanie konfokalne próbek o rozmiarach od milimetrowych (pole widzenia 12 mm dla obiektywu 1,25x) aż do sub-mikrometrowych (obiektyw 60x, NA=1.42, rozdzielczość ~300 nm).

 

Unikatowe połączenie znaczników fluorescencyjnych, jakimi sią nanodiamenty, z wrażliwością na lokalne pola elektryczne i magnetyczne oraz zmiany temperatury pozwala na obrazowanie zjawisk i procesów zachodzących w próbkach biologicznych.
aparatura:

Aparatura składa się z mikroskopu konfokalnego Olympus FV3000 na ramie IX83 z sonicznym stolikiem przesuwnym o nanometrowej rozdzielczości położenia.

Układ do rejestracji i analizy szybkich procesów optycznych tworzą generator PulseStreamer 8/2 i korelator TimeTagger Ultra firmy Swabian Instruments. Szybkie procesy optyczne można rejestrować na oscyloskopie Keysight MXR254.

 

Stanowisko do preparatyki próbek obejmuje rurowy piec próżniowy, mieszadło typu vortex, powlekacz obrotowy, oczyszczacz plazmowy i mieszadło magnetyczne z hot-plate. Dokładna specyfikacja sprzętu:

https://atomin2.project.uj.edu.pl/centra-badawcze/labdiagfot

usługi:

Obrazowanie obiektów częściowo przeźroczystych i/lub fluoryzujących o rozmiarze struktur: od 0.1 µm do kilkunastu mm

- konfokalne obrazowanie próbek (fluorescencja, transmisja),

- obrazowanie spektralne (rozdzielczość do 1 nm)

- punktowe, bardziej precyzyjne pomiary widma zewnętrznymi spektrometrami

- rejestrację sygnałów rezonansu magnetycznego centrów NV w diamencie,

- analizy jakościowe i ilościowe obrazów mikroskopowych.

forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, ekspertyza, interpretacja

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: Katarzyna Małek-Ziętek
telefon: +48 519 307 961
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Na UJ opracowano nową, oszczędną metodę galwanizacji
Na Uniwersytecie Jagiellońskim opracowano nową metodę cienkowarstwowego powlekania materiałów w drodze elektrolitycznej w sposób przypominający drukowanie. Innowację można wdrożyć w skali przemysłowej. Co ważne, jej stosowanie wymaga minimalnych ilości materiałów chemicznych, a dodatkowo jej właściwości mogą przyczynić się do szybszego rozwoju organicznych ogniw solarnych III generacji. Nową metodą można pokrywać różnego typu materiały warstwami o grubości liczonej w nanometrach.
Na UJ powstały prekursory do produkcji molekularnych magnesów
Na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego opracowano uniwersalną metodę, na bazie której można tworzyć szeroki wachlarz molekularnych, miękkich materiałów magnetycznych. W odróżnieniu od dotychczas stosowanych na świecie technologii, związki uzyskane metodą opracowaną w UJ są odporne na wysokie temperatury, co zwiększa potencjał ich stosowania w różnych sektorach przemysłu.
ATOMIN 2.0 - Centrum badań materiałowych w skali ATOMowej dla INnowacyjnej gospodarki

Na Wydziale Chemii i Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego powołano do życia centrum badań materiałowych w skali atomowej dla innowacyjnej gospodarki, tzw. projekt Atomin 2.0.

ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 12,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska