BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Ośrodek Badań Genetycznych i Nutrigenomiki Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
słowa kluczowe: diagnostyka, terapie chorób, choroby układu krążenia, nowotwory, ekspresja genów, biochemia, biofizyka, biotechnologia
numer oferty: 78
tematyka badań:
 • opracowanie nowych markerów diagnostycznych i metod terapii chorób rzadkich oraz chorób cywilizacyjnych (otyłość, cukrzyca, choroby układu krążenia, nowotwory) i chorób neurodegeneracyjnych badania dotyczące wpływu składników diety i leków na zmianę ekspresji genów.
aparatura:

Laboratoria działające w oparciu o standardy GLP/GMP wyposażone w nowoczesną aparaturę umożliwiającą prowadzenie zaawansowanych badań z zakresu genetyki i biologii molekularnej, w tym:

 • przychodnia dla pacjentów i pokój zabiegowy wyposażony w urządzenie do pomiaru zawartości tkanki tłuszczowej.
 • bank DNA wyposażony w robot do izolacji DNA z krwi, kożuszka leukocytarnego i wymazu z wewnętrznej strony policzka, możliwość izolacji z materiału twardego np. kości. Przechowywanie próbek sterowane komputerowo w systemie StarLims możliwe w parch ciekłego azotu i w -80oC.
 • system do mikrodysekcji laserowej Applied Biosystems® ArcturusXT Laser Capture Microdissection System sprzężony z mikroskopem optycznym Nikon Eclipse Ti-E.
 • pracownia hodowli komórkowej wyposażona w 2 systemy cytometrii przepływowej ApoGee (mikrocząstki) oraz Beckman Coulter (komórki),
 • mikroskop fluorescencyjny przystosowany do analiz typu Fish.
 • PCRs, RT-PCR Quantstudio wyposażone w bloki 96 i 384 typu fast oraz TLDA.
 • Luminex 200,
 • system do analizy mikromacierzy genetycznych Agilent G2565CA Microarray Scanner - bioanalizator, piec hybrydyzacyjny i skaner oraz specjalistyczne oprogramowanie.
 • 8-kanałowy spektrofotometr Nanodrop do analizy DNA/RNA i białek,
 • sangerowski sekwenator 8-kapilarny,
 • IonTorrent i IonProton 2 systemy sekwencjonowania NGS.
usługi:
 • diagnostyka i terapia chorób rzadkich oraz chorób cywilizacyjnych i neurodegeneracyjnych,
 • bezpieczna analiza komórek lub ich grup w m.in. patologii, biologii komórki, onkologii, medycynie sądowej, genetyce, immunologii, badaniach żywności, neurobiologii, diagnostyce prenatalnej, mikrobiologii i wirusologii, farmakogenomice.
 • diagnosis and treatment of rare diseases and diseases of civilization and neurodegenerative,
 • badania na ludziach, zwierzętach, roślinach i w hodowlach komórkowych.
 • magazynowanie materiału w Banku na zlecenie.
 • badania zmienności genów, wykrywanie mutacji punktowych, sekwencjonowanie genów, sekwencjonowanie genomów w technologii sekwencjonowania następnej generacji (NGS), wykrywanie aberracji chromosomowych techniką macierzową CGH, analizy fragmentów  (badanie ojcostwa, himeryzm hematopoetyczny), analizy wrażliwości na leki (farmakogenomika), analizy ekspresji genów (badanie ekspresji genów techniką Real-Time PCR i mikromacierzy), wykrywania zakażeń wirusowych, bakteryjnych lub grzybowych w oparciu o techniki RT-PCR itp 
doświadczenie / referencje / realizacje:
 • zakład jest wpisany na listę laboratoriów genetycznych, jest jednostką szkolącą w zakresie laboratoryjnej genetyki medycznej. Kierownik jest specjalistą w tej dziedzinie.
 • zakład podlega standaryzacji międzynarodowej w diagnostyce cukrzycy monogenowej (EMQN- Manchester)
forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza, wynajem aparatury

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko:
telefon: + 48 12 664 42 00
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Zapobieganie samobójstwom wśród osób pozbawionych wolności - Przewodnik dla funkcjonariuszy Służby Więziennej
W polskiej Służbie Więziennej tematyka prewencji suicydalnej jest istotnym zagadnieniem. Stale prowadzony jest monitoring prób samobójczych wśród osób pozbawionych wolności w Polsce przez Centralny Zarząd Służby Więziennej.
Naturalna i bezpieczna opalenizna – czy to możliwe?
Opalanie i wypoczynek na słońcu to jedna z najpopularniejszych form spędzania czasu podczas urlopu. Promienie słoneczne towarzyszą nam wszędzie – nie tylko podczas wylegiwania się na plaży, ale także gdy kąpiemy się w wodzie, spacerujemy po mieście, wędrujemy górskimi szlakami czy jeździmy na rowerze, rolkach czy nartach.
Innowacyjne rozwiązania informatyczne wykorzystywane w Life Science
Life science to nauka poświęcona jednemu z najważniejszych jeśli nie najważniejszemu obszarowi - ludzkiemu życiu. Zespoły naukowe na całym świecie nieustannie pracują nad stworzeniem innowacyjnych produktów mających na celu poprawić jakość naszego życia i zdrowia. Rosnące wymagania, walka z czasem, jak również coraz większa precyzja i efektywność uzyskiwanych algorytmów sprawia, iż rozwiązania IT coraz częściej wykorzystywane są w medycynie, farmacji i naukach biologicznych.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska