BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zakład Biochemii Analitycznej Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
słowa kluczowe: chemia, biologia, sekwencjonowanie, białka, peptydy, biologia molekularna, biochemia, biofizyka, biotechnologia
numer oferty: 77
tematyka badań:
 • charakterystyka biochemiczna i strukturalna czynników wirulencji gronkowców, głównie sekrecyjnych enzymów proteolitycznych, 
 • charakterystyka biochemiczna i strukturalna proteaz (głównie bakteryjnych) oraz ich białkowych inhibitorów,
 • charakterystyka peptydów antybakteryjnych, bakteriocyn i hemolizyn: ich izolowanie, oczyszczanie, sekwencjonowanie i charakterystyka biochemiczna,
 • badania nad hemocydynami - peptydami o aktywności antybakteryjnej pochodzącymi z białek zawierających hem,
 • badania roli układów toksyna-antytoksyna u gronkowców,
aparatura:
 • zestawy chromatografów cieczowych niskociśnieniowych firm Pharmacia i BioRad, zestaw FPLC firmy Pharmacia oraz trzy zestawy HPLC (firm Dionex oraz Waters) z detektorami spektrofotometrycznymi i fluorescencyjnymi,
 • automatyczny sekwenator białek Procise 491 (Applied Biosystems),
 • zestawy elektorforetyczne i Western blot 1D i 2D (BioRad),
 • pełne zaplecze do badań z zakresu biologii molekularnej i mikrobiologii (w tym komory laminarne i termocyklery),
usługi:
 • izolacja i charakterystyka białek i peptydów,
 • sekwencjonowanie białek i peptydów,
 • prace z zakresu biologii molekularnej, ekspresji białek w układach heterologicznych oraz badania porównawcze nad proteomami bakterii,
Stosowane metody badawcze: 
 • techniki chromatografii podziałowej: w układzie odwróconych faz, jonowymiennej, hydrofobowej, powinowactwa oraz filtracji żelowej, w odmianach niskociśnieniowej, średniociśnieniowej (FPLC) oraz wysokociśnieniowej (HPLC),
 • sekwencjonowanie białek i peptydów za pomocą degradacji Edmana z użyciem automatycznego sekwenatora,
 • techniki elektroforetyczne 1D i 2D wraz z barwieniem różnicowym DIGE,
 • techniki biologii molekularnej oraz ekspresji białek (amplifikacje fragmentów kwasów nukleinowych, klonowanie, oznaczanie poziomu ekspresji genów, przygotowywanie konstruktów plazmidowych, wprowadzanie i wyłączanie genów, produkcja białek rekombinowanych w Escherichia coli oraz bakteriach Gram-dodatnich i w komórkach drożdżowych).
forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza, wynajem aparatury

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko:
telefon: + 48 12 664 42 00
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Zapobieganie samobójstwom wśród osób pozbawionych wolności - Przewodnik dla funkcjonariuszy Służby Więziennej
W polskiej Służbie Więziennej tematyka prewencji suicydalnej jest istotnym zagadnieniem. Stale prowadzony jest monitoring prób samobójczych wśród osób pozbawionych wolności w Polsce przez Centralny Zarząd Służby Więziennej.
Naturalna i bezpieczna opalenizna – czy to możliwe?
Opalanie i wypoczynek na słońcu to jedna z najpopularniejszych form spędzania czasu podczas urlopu. Promienie słoneczne towarzyszą nam wszędzie – nie tylko podczas wylegiwania się na plaży, ale także gdy kąpiemy się w wodzie, spacerujemy po mieście, wędrujemy górskimi szlakami czy jeździmy na rowerze, rolkach czy nartach.
Innowacyjne rozwiązania informatyczne wykorzystywane w Life Science
Life science to nauka poświęcona jednemu z najważniejszych jeśli nie najważniejszemu obszarowi - ludzkiemu życiu. Zespoły naukowe na całym świecie nieustannie pracują nad stworzeniem innowacyjnych produktów mających na celu poprawić jakość naszego życia i zdrowia. Rosnące wymagania, walka z czasem, jak również coraz większa precyzja i efektywność uzyskiwanych algorytmów sprawia, iż rozwiązania IT coraz częściej wykorzystywane są w medycynie, farmacji i naukach biologicznych.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska