BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zakład Biochemii Analitycznej Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
słowa kluczowe: chemia, biologia, sekwencjonowanie, białka, peptydy, biologia molekularna, biochemia, biofizyka, biotechnologia
numer oferty: 77
tematyka badań:
 • charakterystyka biochemiczna i strukturalna czynników wirulencji gronkowców, głównie sekrecyjnych enzymów proteolitycznych, 
 • charakterystyka biochemiczna i strukturalna proteaz (głównie bakteryjnych) oraz ich białkowych inhibitorów,
 • charakterystyka peptydów antybakteryjnych, bakteriocyn i hemolizyn: ich izolowanie, oczyszczanie, sekwencjonowanie i charakterystyka biochemiczna,
 • badania nad hemocydynami - peptydami o aktywności antybakteryjnej pochodzącymi z białek zawierających hem,
 • badania roli układów toksyna-antytoksyna u gronkowców,
aparatura:
 • zestawy chromatografów cieczowych niskociśnieniowych firm Pharmacia i BioRad, zestaw FPLC firmy Pharmacia oraz trzy zestawy HPLC (firm Dionex oraz Waters) z detektorami spektrofotometrycznymi i fluorescencyjnymi,
 • automatyczny sekwenator białek Procise 491 (Applied Biosystems),
 • zestawy elektorforetyczne i Western blot 1D i 2D (BioRad),
 • pełne zaplecze do badań z zakresu biologii molekularnej i mikrobiologii (w tym komory laminarne i termocyklery),
usługi:
 • izolacja i charakterystyka białek i peptydów,
 • sekwencjonowanie białek i peptydów,
 • prace z zakresu biologii molekularnej, ekspresji białek w układach heterologicznych oraz badania porównawcze nad proteomami bakterii,
Stosowane metody badawcze: 
 • techniki chromatografii podziałowej: w układzie odwróconych faz, jonowymiennej, hydrofobowej, powinowactwa oraz filtracji żelowej, w odmianach niskociśnieniowej, średniociśnieniowej (FPLC) oraz wysokociśnieniowej (HPLC),
 • sekwencjonowanie białek i peptydów za pomocą degradacji Edmana z użyciem automatycznego sekwenatora,
 • techniki elektroforetyczne 1D i 2D wraz z barwieniem różnicowym DIGE,
 • techniki biologii molekularnej oraz ekspresji białek (amplifikacje fragmentów kwasów nukleinowych, klonowanie, oznaczanie poziomu ekspresji genów, przygotowywanie konstruktów plazmidowych, wprowadzanie i wyłączanie genów, produkcja białek rekombinowanych w Escherichia coli oraz bakteriach Gram-dodatnich i w komórkach drożdżowych).
forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza, wynajem aparatury

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko:
telefon: + 48 12 664 42 00
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Spacer przyszłości wśród historii

Zabytki oraz przedmioty zabytkowe są ważnym elementem naszej historii i świadectwem przeszłych pokoleń. Jednak do części z nich dostęp jest mocno utrudniony, są w szczątkowej formie lub nie jest możliwe prezentowanie ich w innym miejscu. W takich sytuacjach z pomocą przychodzą nowe technologie.

Dzień Ziemi – jak Uniwersytet pomaga w walce o zielone jutro?
Światowy Dzień Ziemi to różnego rodzaju akcje, których celem jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie. Uniwersytet Jagielloński również nie pozostaje obojętny na problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz zbytnim eksploatowaniem naszej planety.
Choroby neurologiczne – nowe leki. Czym zajmują się naukowcy z Wydziału Farmaceutycznego UJ CM
Corocznie, od 1950 roku, w dniu 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Tego dnia chcielibyśmy zwrócić uwagę na grupę naukowców z Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy w swoich badaniach naukowych od wielu lat koncentrują się na poszukiwaniu nowych substancji biologicznie aktywnych, działających na ośrodkowy układ nerwowy, z myślą o stworzeniu nowych leków w różnych wskazaniach terapeutycznych, obejmujących przede wszystkim choroby psychiczne i neurodegeneracyjne, padaczkę, ból neuropatyczny czy wspomaganie walki z otyłością.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska