BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zakład Biochemii Analitycznej Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
słowa kluczowe: chemia, biologia, sekwencjonowanie, białka, peptydy, biologia molekularna, biochemia, biofizyka, biotechnologia
numer oferty: 77
tematyka badań:
 • charakterystyka biochemiczna i strukturalna czynników wirulencji gronkowców, głównie sekrecyjnych enzymów proteolitycznych, 
 • charakterystyka biochemiczna i strukturalna proteaz (głównie bakteryjnych) oraz ich białkowych inhibitorów,
 • charakterystyka peptydów antybakteryjnych, bakteriocyn i hemolizyn: ich izolowanie, oczyszczanie, sekwencjonowanie i charakterystyka biochemiczna,
 • badania nad hemocydynami - peptydami o aktywności antybakteryjnej pochodzącymi z białek zawierających hem,
 • badania roli układów toksyna-antytoksyna u gronkowców,
aparatura:
 • zestawy chromatografów cieczowych niskociśnieniowych firm Pharmacia i BioRad, zestaw FPLC firmy Pharmacia oraz trzy zestawy HPLC (firm Dionex oraz Waters) z detektorami spektrofotometrycznymi i fluorescencyjnymi,
 • automatyczny sekwenator białek Procise 491 (Applied Biosystems),
 • zestawy elektorforetyczne i Western blot 1D i 2D (BioRad),
 • pełne zaplecze do badań z zakresu biologii molekularnej i mikrobiologii (w tym komory laminarne i termocyklery),
usługi:
 • izolacja i charakterystyka białek i peptydów,
 • sekwencjonowanie białek i peptydów,
 • prace z zakresu biologii molekularnej, ekspresji białek w układach heterologicznych oraz badania porównawcze nad proteomami bakterii,
Stosowane metody badawcze: 
 • techniki chromatografii podziałowej: w układzie odwróconych faz, jonowymiennej, hydrofobowej, powinowactwa oraz filtracji żelowej, w odmianach niskociśnieniowej, średniociśnieniowej (FPLC) oraz wysokociśnieniowej (HPLC),
 • sekwencjonowanie białek i peptydów za pomocą degradacji Edmana z użyciem automatycznego sekwenatora,
 • techniki elektroforetyczne 1D i 2D wraz z barwieniem różnicowym DIGE,
 • techniki biologii molekularnej oraz ekspresji białek (amplifikacje fragmentów kwasów nukleinowych, klonowanie, oznaczanie poziomu ekspresji genów, przygotowywanie konstruktów plazmidowych, wprowadzanie i wyłączanie genów, produkcja białek rekombinowanych w Escherichia coli oraz bakteriach Gram-dodatnich i w komórkach drożdżowych).
forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza, wynajem aparatury

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko:
telefon: + 48 12 664 42 00
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Program komputerowy do analizy danych i wizualizacji wyników z metody RT-qPCR
Nowe narzędzie informatyczne do analizy danych i wizualizacji wyników z metody RT-qPCR opracowane przez zespół naukowy z Wydziału Biologii z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Innowacyjna technologia opracowana na UJ wylicencjonowana do Innovative Photocatalytic Solutions, sp. z o. o.
W dniu 23 czerwca w siedzibie Centrum Transferu Technologii CITTRU została podpisana umowa licencyjna na korzystanie z patentu pt. „Fotokatalityczne powłoki z TiO2 na powierzchniach polimerowych aktywowane światłem widzialnym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie” pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a firmą Innovative Photocatalytic Solutions, sp. z o. o. (InPhoCat).
Nowa, efektywna metoda pozyskiwania sadzonek jesionu wyniosłego
Poznajcie nową technologię do pozyskiwania sadzonek jesionu wyniosłego opracowaną przez iterdyscyplinarny zespół naukowy z Uniwersystetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska