BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Katedra Chemii Farmaceutycznej Wydział Farmaceutyczny UJ
słowa kluczowe: chemia, chemia farmaceutyczna, chemia układów heterocyklicznych, synteza, modelowanie cząsteczkowe, związki chemiczne
numer oferty: 75
tematyka badań:

Chemia leków

 • projektowanie i synteza selektywnych oraz wieloreceptorowych ligandów receptorów 5-HT1A, 5-HT2A, 5-HT6, 5-HT7, D2 o potencjalnej aktywności przeciwdepresyjnej, przeciwlękowej i przeciwpsychotycznej;
 • projektowanie i synteza selektywnych ligandów receptorów 5-HT6 o właściwościach prokognitywnych;
 • projektowanie i synteza związków o aktywności przeciwdrgawkowej w różnych zwierzęcych modelach drgawek padaczkowych, jako potencjalne szeroko zakresowe leki przeciwpadaczkowe.

Chemia:

 • chemia układów heterocyklicznych;
 • synteza wspomagana promieniowaniem mikrofalowym;
 • synteza na fazach stałych.

Analizy:

 • modelowanie cząsteczkowe: modele homologiczne GPCR, dokowanie ligandów, przeszukiwanie baz danych w oparciu o modele homologiczne;
 • ustalanie struktur nowych związków z zastosowaniem metod spektroskopowych, spektometrii mas, analizy elementarnej;
 • QSAR, wyznaczanie parametrów fizyko-chemicznych związków organicznych.
aparatura:
 • Chromatograf HPLC Waters 2695
 • Spektrometr mas sprzężony z ultra-efektywnym chromatografem cieczowym UPLC/MS Waters ACQUITY TQD
 • Analizator elementarny Elementar Vario EL III
 • Spektrometr UV Lambda 12 Perkin Elmer
usługi:
 • Projektowanie oraz synteza nowych związków chemicznych działających w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, ze szczególnym uwzględnieniem substancji o potencjalnym działaniu przeciwpsychotycznym, przeciwdepresyjnym, przeciwlękowym i przeciwpadaczkowym,
 • Synteza bloków budulcowych na rzecz odbiorców zewnętrznych
 • Ustalanie struktur nowych związków z zastosowaniem metod spektroskopowych, spektometrii mas, analizy elementarnej
 • Opracowywanie metod syntezy związków organicznych w oparciu o syntezę w roztworze i przy zastosowaniu technik syntezy na nośnikach stałych dla odbiorców zewnętrznych
 • Optymalizacja dróg syntetycznych
 • Analiza produktów ubocznych (identyfikacja zanieczyszczeń)
 • Wykonywanie widm masowych (LC/MS, LC/MS/MS)z wykorzystaniem spektrometru masowego sprzężonego z ultra-efektywnym chromatografem cieczowym UPLC/MS Waters ACQUITY TQD
 • Wykonywanie analiz elementarnych

Stosowane metody i techniki badawcze:

 • Synteza w roztworze
 • Synteza na fazach stałych
 • Synteza wspomagana promieniowaniem mikrofalowym
 • Wysokosprawan chromatografia cieczowa (HPLC)
 • Spektroskopia masowa (LC/MS, LC/MS/MS)
 • Analiza elementarna
 • Oznaczenia ilościowe metodą UHPLC/MS

 • Badanie lipofilowości metodą UHPLC/MS

 • Badanie przenikalności przez sztuczną błonę (PAMPA)

 • Badanie rozpuszczalności dynamicznej metodą UHPLC/MS.

doświadczenie / referencje / realizacje: Projekt pt. „Opracowanie nowego, innowacyjnego leku psychotropowego”. Badania realizowane w kooperacji z firmą farmaceutyczną Adamed Sp. z o.o. (Pieńków) oraz Instytutem Psychiatrii i Neurologii (Warszawa).
forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza, wynajem aparatury

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko:
telefon: + 48 12 664 42 00
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Zapobieganie samobójstwom wśród osób pozbawionych wolności - Przewodnik dla funkcjonariuszy Służby Więziennej
W polskiej Służbie Więziennej tematyka prewencji suicydalnej jest istotnym zagadnieniem. Stale prowadzony jest monitoring prób samobójczych wśród osób pozbawionych wolności w Polsce przez Centralny Zarząd Służby Więziennej.
Naturalna i bezpieczna opalenizna – czy to możliwe?
Opalanie i wypoczynek na słońcu to jedna z najpopularniejszych form spędzania czasu podczas urlopu. Promienie słoneczne towarzyszą nam wszędzie – nie tylko podczas wylegiwania się na plaży, ale także gdy kąpiemy się w wodzie, spacerujemy po mieście, wędrujemy górskimi szlakami czy jeździmy na rowerze, rolkach czy nartach.
Innowacyjne rozwiązania informatyczne wykorzystywane w Life Science
Life science to nauka poświęcona jednemu z najważniejszych jeśli nie najważniejszemu obszarowi - ludzkiemu życiu. Zespoły naukowe na całym świecie nieustannie pracują nad stworzeniem innowacyjnych produktów mających na celu poprawić jakość naszego życia i zdrowia. Rosnące wymagania, walka z czasem, jak również coraz większa precyzja i efektywność uzyskiwanych algorytmów sprawia, iż rozwiązania IT coraz częściej wykorzystywane są w medycynie, farmacji i naukach biologicznych.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska