BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Katedra Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych Wydział Farmaceutyczny UJ
słowa kluczowe: biotechnologia, leki, środki lecznicze, cytotoksyczność, mutagenność, genotoksyczność, inżynieria genetyczna
numer oferty: 76
tematyka badań:
 • Poszukiwanie i synteza cząsteczek o spodziewanej aktywności biologicznej:
  •                wykazujących powinowactwo do receptorów
  • wykazujących działanie p/drgawkowe, prokognitywne, p/neurodegeneracyjne, p/arytmiczne, hipotensyjne, p/bakteryjne
  • wykazujących działanie zwiększające skuteczność leków (m.in. antybiotyków i leków przeciwnowotworowych)
 • Analiza właściwości fizyko-chemicznych i przestrzennych związków biologicznie czynnych metodami teoretycznymi i eksperymentalnymi
 • Biotransformacja cząsteczek pod wpływem mikroorganizmów i enzymów.
 • Otrzymywanie białek rekombinowanych metodami inżynierii genetycznej
 • Produkcja i zastosowanie przeciwciał monoklonalnych
 • Określanie działań niepożądanych związków aktywnych biologicznie: genotoksyczność, cytotoksyczność
aparatura:
 • spektrofotometry IR, FT-IR, UV-VIS, spektrofluorymetr i polarymetr
 • systemy do chromatografii
 • piecyk do syntezy związków chemicznych
 • bioreaktor i biofotometr
 • termocykler
 • zestaw do elektroforezy DNA i białek
 • komory laminarne
 • spektrofotometryczny i multidetekcyjny czytnik mikropłytek
usługi:
 • Synteza związków chemicznych
 • Otrzymywanie rekombinowanych białek
 • Badania cytotoksyczności, mutagenności, genotoksyczności
 • Badania biotransformacji pod wpływem enzymów rekombinowanych lub całych komórek

Stosowane metody i techniki badawcze:

 • synteza chemiczna
 • modelowanie cząsteczkowe
 • analiza instrumentalna (UV, IR, NMR, MS)
 • metody chromatograficzne (TLC, RPTLC, HPLC, CC, chromatografia rotacyjna, chromatografia planarna)
 • metody biotechnologiczne (biotechnologia mikrobiologiczna, inżynieria genetyczna, hodowle komórkowe, bioinformatyka)
forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza, wynajem aparatury

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko:
telefon: + 48 12 664 42 00
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Spacer przyszłości wśród historii

Zabytki oraz przedmioty zabytkowe są ważnym elementem naszej historii i świadectwem przeszłych pokoleń. Jednak do części z nich dostęp jest mocno utrudniony, są w szczątkowej formie lub nie jest możliwe prezentowanie ich w innym miejscu. W takich sytuacjach z pomocą przychodzą nowe technologie.

Dzień Ziemi – jak Uniwersytet pomaga w walce o zielone jutro?
Światowy Dzień Ziemi to różnego rodzaju akcje, których celem jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie. Uniwersytet Jagielloński również nie pozostaje obojętny na problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz zbytnim eksploatowaniem naszej planety.
Choroby neurologiczne – nowe leki. Czym zajmują się naukowcy z Wydziału Farmaceutycznego UJ CM
Corocznie, od 1950 roku, w dniu 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Tego dnia chcielibyśmy zwrócić uwagę na grupę naukowców z Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy w swoich badaniach naukowych od wielu lat koncentrują się na poszukiwaniu nowych substancji biologicznie aktywnych, działających na ośrodkowy układ nerwowy, z myślą o stworzeniu nowych leków w różnych wskazaniach terapeutycznych, obejmujących przede wszystkim choroby psychiczne i neurodegeneracyjne, padaczkę, ból neuropatyczny czy wspomaganie walki z otyłością.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska