BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Katedra Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych Wydział Farmaceutyczny UJ
słowa kluczowe: biotechnologia, leki, środki lecznicze, cytotoksyczność, mutagenność, genotoksyczność, inżynieria genetyczna
numer oferty: 76
tematyka badań:
 • Poszukiwanie i synteza cząsteczek o spodziewanej aktywności biologicznej:
  •                wykazujących powinowactwo do receptorów
  • wykazujących działanie p/drgawkowe, prokognitywne, p/neurodegeneracyjne, p/arytmiczne, hipotensyjne, p/bakteryjne
  • wykazujących działanie zwiększające skuteczność leków (m.in. antybiotyków i leków przeciwnowotworowych)
 • Analiza właściwości fizyko-chemicznych i przestrzennych związków biologicznie czynnych metodami teoretycznymi i eksperymentalnymi
 • Biotransformacja cząsteczek pod wpływem mikroorganizmów i enzymów.
 • Otrzymywanie białek rekombinowanych metodami inżynierii genetycznej
 • Produkcja i zastosowanie przeciwciał monoklonalnych
 • Określanie działań niepożądanych związków aktywnych biologicznie: genotoksyczność, cytotoksyczność
aparatura:
 • spektrofotometry IR, FT-IR, UV-VIS, spektrofluorymetr i polarymetr
 • systemy do chromatografii
 • piecyk do syntezy związków chemicznych
 • bioreaktor i biofotometr
 • termocykler
 • zestaw do elektroforezy DNA i białek
 • komory laminarne
 • spektrofotometryczny i multidetekcyjny czytnik mikropłytek
usługi:
 • Synteza związków chemicznych
 • Otrzymywanie rekombinowanych białek
 • Badania cytotoksyczności, mutagenności, genotoksyczności
 • Badania biotransformacji pod wpływem enzymów rekombinowanych lub całych komórek

Stosowane metody i techniki badawcze:

 • synteza chemiczna
 • modelowanie cząsteczkowe
 • analiza instrumentalna (UV, IR, NMR, MS)
 • metody chromatograficzne (TLC, RPTLC, HPLC, CC, chromatografia rotacyjna, chromatografia planarna)
 • metody biotechnologiczne (biotechnologia mikrobiologiczna, inżynieria genetyczna, hodowle komórkowe, bioinformatyka)
forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza, wynajem aparatury

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko:
telefon: + 48 12 664 42 00
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Zapobieganie samobójstwom wśród osób pozbawionych wolności - Przewodnik dla funkcjonariuszy Służby Więziennej
W polskiej Służbie Więziennej tematyka prewencji suicydalnej jest istotnym zagadnieniem. Stale prowadzony jest monitoring prób samobójczych wśród osób pozbawionych wolności w Polsce przez Centralny Zarząd Służby Więziennej.
Naturalna i bezpieczna opalenizna – czy to możliwe?
Opalanie i wypoczynek na słońcu to jedna z najpopularniejszych form spędzania czasu podczas urlopu. Promienie słoneczne towarzyszą nam wszędzie – nie tylko podczas wylegiwania się na plaży, ale także gdy kąpiemy się w wodzie, spacerujemy po mieście, wędrujemy górskimi szlakami czy jeździmy na rowerze, rolkach czy nartach.
Innowacyjne rozwiązania informatyczne wykorzystywane w Life Science
Life science to nauka poświęcona jednemu z najważniejszych jeśli nie najważniejszemu obszarowi - ludzkiemu życiu. Zespoły naukowe na całym świecie nieustannie pracują nad stworzeniem innowacyjnych produktów mających na celu poprawić jakość naszego życia i zdrowia. Rosnące wymagania, walka z czasem, jak również coraz większa precyzja i efektywność uzyskiwanych algorytmów sprawia, iż rozwiązania IT coraz częściej wykorzystywane są w medycynie, farmacji i naukach biologicznych.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska