BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Laboratorium Materiałowych Badań Mikro- i Nanostrukturalnych Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Chemii UJ
słowa kluczowe: nowe materiały, badanie przemian fazowych, stabilność nanostruktur, rezystometria
numer oferty: 55
tematyka badań:
 • badanie stabilności nanostruktur oraz zachodzących w nich przemian strukturalnych.
aparatura:
 • układy UHV do osadzania cienkich warstw metodą rozpraszania jonowego i epitaksji z wiązki molekularnej;
 • dyfraktometr rentgenowskie “Empyrean” wyposażony w 3-osiowy stolik goniometryczny do dyfrakcji powierzchniowej z warstw osadzonych metodą epitaksji;
 • spektrofometr Shimadzu UV 2001PC (1998);
 • układy do pomiarów rezystometrycznych metodą “in-situ” i rezystometrii resztkowej.
usługi:
 • osadzanie cienkich warstw szerokiego zakresu materiałów;
 • budowa optycznych cienkowarstwowych układów z materiałów dielektrycznych, metali lub mieszanych, o zadanych charakterystykach spektralnych;
 • osadzanie cienkich warstw metodami rozpraszania jonowego i epitaksji z wiązki molekularnej;
 • pomiary i analiza charakterystyk spektralnych układów cienkowarstwowych w zakresie UV-NIR;
 • badanie przemian fazowych i równowag fazowych metodą rezystometrii.

Stosowane metody i techniki badawcze:

 • pomiary absorbancji, transmitancji współczynnika zmętnienia, grubości warstw oraz współczynników załamania w cienkich warstwach dielektryków i półprzewodników;
 • dyfrakcja i reflektometria rentgenowska;
 • rezystometria.
forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza, wynajem aparatury

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko:
telefon: + 48 12 664 42 00
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Spacer przyszłości wśród historii

Zabytki oraz przedmioty zabytkowe są ważnym elementem naszej historii i świadectwem przeszłych pokoleń. Jednak do części z nich dostęp jest mocno utrudniony, są w szczątkowej formie lub nie jest możliwe prezentowanie ich w innym miejscu. W takich sytuacjach z pomocą przychodzą nowe technologie.

Dzień Ziemi – jak Uniwersytet pomaga w walce o zielone jutro?
Światowy Dzień Ziemi to różnego rodzaju akcje, których celem jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie. Uniwersytet Jagielloński również nie pozostaje obojętny na problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz zbytnim eksploatowaniem naszej planety.
Choroby neurologiczne – nowe leki. Czym zajmują się naukowcy z Wydziału Farmaceutycznego UJ CM
Corocznie, od 1950 roku, w dniu 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Tego dnia chcielibyśmy zwrócić uwagę na grupę naukowców z Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy w swoich badaniach naukowych od wielu lat koncentrują się na poszukiwaniu nowych substancji biologicznie aktywnych, działających na ośrodkowy układ nerwowy, z myślą o stworzeniu nowych leków w różnych wskazaniach terapeutycznych, obejmujących przede wszystkim choroby psychiczne i neurodegeneracyjne, padaczkę, ból neuropatyczny czy wspomaganie walki z otyłością.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska