BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Laboratorium Skaningowej Mikroskopii Elektronowej Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ
słowa kluczowe: nowe materiały, mapowanie pierwiastkowe, analiza SEM próbki, trawienie jonowe
numer oferty: 56
tematyka badań:
 • układy samoorganizujące się na powierzchniach półprzewodników typu metal-półprzewodnik;
 • modyfikacja powierzchni w wyniku oddziaływania z wiązką jonowa. 
aparatura:
 • skaningowy mikroskop elektronowy (SEM) FEI Quanta 3D FEG wyposażony w kolumnę jonową FIB, 2012, FEI USA.
usługi:
 • materiały półprzewodnikowe (krzem, german, półprzewodniki AIII-BV), materiały nieprzewodzące (polimery, szkła), materiały przewodzące (stale, stopy), proszki, materiały biologiczne (komórki, fragmenty komórek organicznych – liposomy, synaptosomy, preparaty uwodnione);
 • obrazowanie SEM w wysokiej próżni;
 • obrazowanie SEM w trybie środowiskowym;
 • obrazowanie SEM z równoczesnym podgrzewaniem preparatu do 1000 deg C;
 • analiza składu chemicznego preparatu;
 • mapowanie pierwiastkowe preparatu;
 • identyfikacja fazy krystalicznej preparatu;
 • precyzyjne trawienie jonowe powierzchni;
 • precyzyjne nanoszenie przewodzących metalicznych ścieżek platynowych (ok. 100 nm szerokości);
 • przygotowanie preparatu „lamelki” (cienkiej folii

Stosowane metody i techniki badawcze:

 • metoda obrazowania SEM;
 • metoda obrazowania ESEM;
 • fluorescencja EDX i WDS;
 • dyfrakcja elektronów EBSD;
 • techniki jonowa FIB;
 • technika nanoszenia platyny GIS.
doświadczenie / referencje / realizacje:
 • analiza SEM próbki – dostarczona próbka zostaje zobrazowana w mikroskopie SEM (tryb SE – elektrony wtórne oraz BSE – elektrony wstecznie rozproszone), następnie badany jest skład pierwiastkowy próbki za pomocą techniki EDX;
 • przygotowanie „lamelki” pod TEM – powierzchnia dostarczonej próbki zostaje zabezpieczona warstwą platyny za pomocą układu GIS, następnie wycinana jest cienka folia za pomocą działa jonowego FIB, która zostaje przymocowana do specjalnego holdera miedzianego. Tak przymocowana próbka następnie jest pocieniana za pomocą jonów aż do grubości około 100 nm.
forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza, wynajem aparatury

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko:
telefon: + 48 12 664 42 00
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Spacer przyszłości wśród historii

Zabytki oraz przedmioty zabytkowe są ważnym elementem naszej historii i świadectwem przeszłych pokoleń. Jednak do części z nich dostęp jest mocno utrudniony, są w szczątkowej formie lub nie jest możliwe prezentowanie ich w innym miejscu. W takich sytuacjach z pomocą przychodzą nowe technologie.

Dzień Ziemi – jak Uniwersytet pomaga w walce o zielone jutro?
Światowy Dzień Ziemi to różnego rodzaju akcje, których celem jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie. Uniwersytet Jagielloński również nie pozostaje obojętny na problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz zbytnim eksploatowaniem naszej planety.
Choroby neurologiczne – nowe leki. Czym zajmują się naukowcy z Wydziału Farmaceutycznego UJ CM
Corocznie, od 1950 roku, w dniu 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Tego dnia chcielibyśmy zwrócić uwagę na grupę naukowców z Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy w swoich badaniach naukowych od wielu lat koncentrują się na poszukiwaniu nowych substancji biologicznie aktywnych, działających na ośrodkowy układ nerwowy, z myślą o stworzeniu nowych leków w różnych wskazaniach terapeutycznych, obejmujących przede wszystkim choroby psychiczne i neurodegeneracyjne, padaczkę, ból neuropatyczny czy wspomaganie walki z otyłością.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska