BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zakład Biochemii Glikokoniugatów Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ
słowa kluczowe: środowisko, glikozylacja białek, testy cytotoksyczności, elektroforeza SDS-PAGE
numer oferty: 12
tematyka badań:
 • analizy glikozylacji białek komórkowych oraz pochodzących z płynów ustrojowych (śliny, krwi);
 • analizy ekspresji glikozylotransferaz na poziomie białka i mRNA, zmiany glikozylacji zachodzące w przebiegu różnych chorób (głównie nowotworowej), pod wpływem leków (np. stosowanych w leczeniu immunosupresyjnym) oraz na skutek wyciszenia lub nadekspresji określonych białek;
 • zastosowanie różnych związków syntetycznych (np. cis-platyny, dakarbazyny) oraz pochodzenia naturalnego w celu wywołania apoptozy komórek nowotworowych;
 • wpływ różnych związków na proliferację, żywotność oraz właściwości migracyjne i adhezyjne komórek nowotworowych (np. adrenaliny, estrogenów).
aparatura:
 • komora z laminarnym przepływem powietrza (bezpieczeństwa biologicznego) Nu-440-400E (rok i miejsce produkcji: 2011, USA);
 • inkubator CO2 Lab-Line Instruments 490-1CE (rok i miejsce produkcji: 2001, USA);
 • mikroskop odwrócony Axiovert 40 CFL, Zeiss (rok i miejsce produkcji: 2008, Niemcy);
 • automatyczny licznik komórek Bio-Rad (rok i miejsce produkcji: 2010, Anglia);
 • autoklaw SterilClave 18BHD, Cominox (rok i miejsce produkcji: 2010, Włochy);
 • komora laminarna z jednokierunkowym przepływem powietrza ESCO APC-2A1 (rok i miejsce produkcji: 2003, Singapur);
 • termocykler MJ Research PTC-200 (rok i miejsce produkcji: 1997, USA);
 • Real Time PCR StepOne Plus, Applied Biosystems (rok i miejsce produkcji: 2005, Singapur);
 • sprzęt do elektroforezy kwasów nukleinowych, Bio-Rad i Sigma Aldrich (rok i miejsce produkcji: Bio-Rad 2003, Chiny; Sigma 2004, Anglia);
 • transiluminator wraz z systemem dokumentacji i komputerowej analizy obrazu, Uvitec (rok i miejsce produkcji: 2002, Anglia);
 • sprzęt do SDS-PAGE i WB, Bio-Rad i Sigma Aldrich (rok i miejsce produkcji: Bio-Rad 2003, Włochy/Chiny; Sigma 2004, Anglia);
 • aparat do chemiluminescencji GeneGnome, Syngen (rok i miejsce produkcji: 2012, Anglia);
 • liofilizator Labconco (rok i miejsce produkcji: 2003, USA);
 • cytometr przepływowy Becton Dickinson FACS Calibur (rok i miejsce produkcji: 2005, Belgia);
 • wirówki: MPW 350R (rok i miejsce produkcji: 2005, Polska), Hettich 22R (rok i miejsce produkcji: 2002, Niemcy), Labofuge 400R, Heraeus (rok i miejsce produkcji: 2006, Niemcy).
usługi:
 • w dyspozycji kilkadziesiąt linii komórkowych czerniaka wyprowadzonymi z różnych etapów progresji nowotworu, które mogą stanowić model badawczy w ocenie cytotoksyczności oraz w badaniach zmian ekspresji danych białek (na poziomie mRNA, białka i komponenty cukrowej) pod wpływem działania związków chemicznych (np. leki, składniki kosmetyków), biologicznych lub fizycznych (np. promieniowania UV, temperatury, wilgotności);
 • możliwość wykonania analizy ekspresji danych białek (na poziomie mRNA, białka i komponenty cukrowej) na materiale ludzkim lub zwierzęcym (np. płyny ustrojowe, fragmenty tkanek, materiał pochodzący z biopsji);
 • testy cytotoksyczności związków o różnym pochodzeniu na liniach komórkowych w hodowlach in vitro;
 • analizy zmian glikozylacji białek (komórkowych oraz izolowanych z płynów ustrojowych) zachodzące pod wpływem różnych związków lub zachodzące w przebiegu chorób;
 • analizy właściwości adhezyjnych i migracyjnych komórek.

Stosowane metody i techniki badawcze:

 • elektroforeza SDS-PAGE i WB;
 • cytometria przepływowa;
 • mikroskopia konfokalna;
 • PCR i Real Time PCR;
 • transfekcja komórek;
 • hodowle komorek in vitro.
forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza, wynajem aparatury

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko:
telefon: + 48 12 664 42 00
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Zapobieganie samobójstwom wśród osób pozbawionych wolności - Przewodnik dla funkcjonariuszy Służby Więziennej
W polskiej Służbie Więziennej tematyka prewencji suicydalnej jest istotnym zagadnieniem. Stale prowadzony jest monitoring prób samobójczych wśród osób pozbawionych wolności w Polsce przez Centralny Zarząd Służby Więziennej.
Naturalna i bezpieczna opalenizna – czy to możliwe?
Opalanie i wypoczynek na słońcu to jedna z najpopularniejszych form spędzania czasu podczas urlopu. Promienie słoneczne towarzyszą nam wszędzie – nie tylko podczas wylegiwania się na plaży, ale także gdy kąpiemy się w wodzie, spacerujemy po mieście, wędrujemy górskimi szlakami czy jeździmy na rowerze, rolkach czy nartach.
Innowacyjne rozwiązania informatyczne wykorzystywane w Life Science
Life science to nauka poświęcona jednemu z najważniejszych jeśli nie najważniejszemu obszarowi - ludzkiemu życiu. Zespoły naukowe na całym świecie nieustannie pracują nad stworzeniem innowacyjnych produktów mających na celu poprawić jakość naszego życia i zdrowia. Rosnące wymagania, walka z czasem, jak również coraz większa precyzja i efektywność uzyskiwanych algorytmów sprawia, iż rozwiązania IT coraz częściej wykorzystywane są w medycynie, farmacji i naukach biologicznych.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska