BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zakład Geomorfologii Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ
słowa kluczowe: środowisko, geomorfologia, analizy sedymentologiczne, metoda laserowa
numer oferty: 19
tematyka badań:
 • ewolucja i dynamika rzeźby wybranych obszarów górskich i wyżynnych (Karpaty, Wyżyny Polskie, Alpy, Masyw Centralny, Góry Szkocji, Andy, Wyspy Zielonego Przylądka, Atlas, Góry Attyki);
 • rzeźba gór wysokich i średnich;
 • systemy korytowe i współczesne procesy fluwialne w obszarach górskich i wyżynnych;
 • denudacja chemiczna i mechaniczna obszarów górskich;
 • plejstoceńska i holoceńska ewolucja wybranych dolin wyżynnych i górskich;
 • wpływ działalności człowieka na przebieg procesów morfogenetycznych i przemiany rzeźby w obszarach górskich;
 • procesy eoliczne oraz typologia wydm (Polska Południowa).
aparatura:
 • laserowy miernik średnicy ziaren – Analysette 22, firmy Fritsch, 1998 i 1999 rok.
usługi:
 • rozwój nauki – sedymentologii i badania osadów czwartorzędowych;
 • analizy sedymentologiczne.

Stosowane metody i techniki badawcze:

 • metoda laserowa.
doświadczenie / referencje / realizacje:
 • współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi.
 • analiza uziarnienia prób osadów przy użyciu laserowego miernika ziaren wraz z interpretacją wyników analiz.
forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza, wynajem aparatury

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko:
telefon: + 48 12 664 42 00
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Newsy Naukowiec UJ CM laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca!
Doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum mgr Marcin Jakubiec został laureatem XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca, organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską pod patronatem Ministerstwa Nauki. W nagrodę weźmie udział w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie – Geneva Inventions 2024 oraz Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2024, podczas których będzie promował nagrodzone w konkursie rozwiązanie.
Świadomie wpływaj na innowacje i projektuj ich rozwój w przyszłości: Capturing Invisible - narzędzie kształtujące przyszłość
Zostań projektantem przyszłości z Capturing Invisible i poznaj potencjał badania wyobrażeń! Socjotechniczne imaginaria – wyobrażenia, mają kluczowe znaczenie w kształtowaniu teraźniejszości, a także przyszłości. Oto narzędzie, dzięki któremu zaplanujesz proces badań nad nowymi technologiami, dostosujesz produkty, które planujesz wprowadzić na rynek - wszystko w oparciu o zbiorowe wyobrażenia na temat przyszłości i metodę Capturing Invisible.
Wsparcie psychologiczne online: StrongUJ – platforma wsparcia i rozwoju dla osób aktywnych zawodowo
StrongUJ to platforma wsparcia i rozwoju dla osób aktywnych zawodowo, chcących zadbać o dobrobyt psychiczny w miejscu pracy.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska